Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Thẩm quyền quyết định mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề

Mai Tấn Tài - 14:45 13/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi làm việc tại bệnh viện đa khoa khu vực, là bệnh viện hạng 3. Nhân viên bệnh viện không được nhận hỗ trợ tăng phụ cấp năm 2022-2023 theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP do bệnh viện trực thuộc Sở Y tế. Tôi xin hỏi, như vậy có đúng quy định không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 1 Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ quy định, mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm chuyên môn y tế cơ sở tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Như vậy, việc xác định Bệnh viện Đa khoa khu vực Hòa Phú trực thuộc Sở Y tế Vĩnh Long có phải là "Bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương" và việc xác định mức hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP do UBND tỉnh Vĩnh Long xem xét theo thẩm quyền.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top