Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Thẩm quyền xét danh hiệu thi đua các ban thuộc HĐND huyện

Phùng Thanh Trang - 11:05 16/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, Ban Kinh tế, Ban Dân tộc và Ban Pháp chế HĐND huyện, mỗi ban chỉ có 1 biên chế chuyên trách, 1 biên chế kiêm nhiệm, khi xét khen thưởng năm 2023, các ban có trình Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện tặng danh hiệu Lao động tiên tiến và tặng Giấy khen thì UBND huyện có được thực hiện không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 83 Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 quy định: "Danh hiệu thi đua được bình xét và đề nghị từ đơn vị cơ sở thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác. Cấp quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quỹ lương hoặc người đứng đầu doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý".

Nếu UBND huyện quản lý quỹ lương thì UBND huyện xét, tặng danh hiệu Lao động tiên tiến và giấy khen là đúng quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top