Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Thời gian đi học có tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề?

Bùi Quang Dương - 09:05 24/03/2023

Chi tiết câu hỏi

Luật Cán bộ, công chức quy định, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng nguyên lương và phụ cấp. Tuy nhiên, theo Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC, công chức, viên chức chuyên ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều không được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề trong thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không trực tiếp làm công tác chuyên môn trên 3 tháng. Tôi xin hỏi, công chức kiểm lâm được cử tham gia bồi dưỡng với thời gian tập trung 6 tháng thì có được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b Khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC ngày 25/8/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều quy định, công chức, viên chức chuyên ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều không được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề trong thời gian đi công tác học tập ở trong nước không trực tiếp làm công tác chuyên môn trên 3 tháng. Do vậy, trường hợp không làm trực tiếp công tác chuyên môn trên 6 tháng thì không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Đắk Lắk thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Bùi Quang Dương liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top