Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Thủ tục cấp thẻ BHYT cho người khuyết tật như thế nào?

Lê Vũ Hồng Phúc - 08:21 16/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi là người khuyết tật được cấp BHYT, sau đó tôi làm việc tại doanh nghiệp thì thẻ BHYT của tôi chuyển sang BHYT bắt buộc do doanh nghiệp đóng. Nay tôi nghỉ làm nên thẻ BHYT bắt buộc của tôi đã hết hiệu lực, gia đình tôi không tham gia BHYT hộ gia đình. Xin hỏi, tôi có thể tự xin cấp lại thẻ BHYT dành cho người khuyết tật được không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 5, Điều 11 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT quy định: UBND xã có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT của đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội.

Trường hợp ông là người khuyết tật trước đó đã được cấp thẻ BHYT dành cho người khuyết tật, sau đó đi làm và đóng BHYT tại doanh nghiệp, thì khi nghỉ làm không còn thuộc đối tượng đóng BHYT tại doanh nghiệp. Vì vậy, ông đề nghị UBND xã nơi cư trú lập danh sách tham gia BHYT theo diện người khuyết tật, rồi gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để được giải quyết theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top