Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Tiêu chuẩn tập thể được xét tặng 'Cờ thi đua của Chính phủ'

Nguyễn Thị Huệ - 08:29 23/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi đang làm thủ tục đề nghị xét tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" cho đơn vị. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 thì Danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ" để tặng hằng năm cho tập thể tiêu biểu xuất sắc trong số các tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua do Bộ, ban, ngành, tỉnh tổ chức và đạt các tiêu chuẩn sau đây: a) Có thành tích xuất sắc, hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; b) Nội bộ đoàn kết tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác...". Hiện các tổ chức đảng được xếp loại hằng năm: Không hoàn thành, hoàn thành, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tôi xin hỏi, nếu hiểu tổ chức đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh thì có đúng không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Luật Thi đua, khen thưởng quy định tiêu chuẩn khen thưởng đối với tập thể phải có tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh đối với một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng gồm: Cờ thi đua của Chính phủ; Huân chương Độc lập các hạng; Huân chương Quân công các hạng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao vàng; Danh hiệu Anh hùng.

Để làm rõ quy định về đánh giá tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã có văn bản xin ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương.

Tại Văn bản số 6355-CV/BTCTW ngày 2/4/2024 của Ban Tổ chức Trung ương về trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng có nêu ý kiến như sau: "Tại Điểm 19, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng quy định về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" thay cho việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh" theo Điểm 19, Hướng dẫn số 01/HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng".

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top