Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng cách nào?

Vi Thị Huyền - 12:40 07/06/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi có 2 sổ BHXH khác nhau, một sổ có 10 tháng bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2017 và một sổ có 6 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2022. Xin hỏi, tôi có được gộp 2 sổ BHXH để hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Trả lời

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 18, Khoản 1 Điều 96 Luật BHXH năm 2014; Khoản 3 Điều 41; Khoản 1, Khoản 2 Điều 45, Điều 53 Luật Việc làm năm 2013; hướng dẫn tại Điểm b tiết 1.1 Khoản 1 Điều 27; Khoản 2 Điều 29 Văn bản hợp nhất số 922/VBHN-BHXH ngày 5/4/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

- Người lao động tham gia BHXH sẽ được cơ quan BHXH cấp sổ BHXH duy nhất để theo dõi việc đóng, hưởng BHXH, là cơ sở để giải quyết các chế độ BHXH theo quy định. Trường hợp người lao động có từ 2 sổ BHXH trở lên thì phải thực hiện gộp sổ BHXH theo đúng quy định.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng BHTN cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp bà Huyền có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với 10 tháng từ năm 2017 và 6 tháng từ năm 2022 thì được tính tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top