Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Tính tuổi nghỉ hưu căn cứ hồ sơ nào?

Vũ Văn Thẫm - 08:40 23/12/2022

Chi tiết câu hỏi

Hồ sơ BHXH của tôi ghi ngày sinh là 22/2/1963, nhưng hồ sơ Đảng của tôi lại ghi ngày sinh là 22/2/1962. Do không đủ thời gian tái cử nên năm 2021 cơ quan hướng dẫn tôi làm đơn xin nghỉ việc và đồng ý cho tôi nghỉ việc từ tháng 1/2022. Cơ quan tôi đang làm thủ tục nghỉ hưu cho tôi, nhưng cơ quan BHXH trả lời phải qua năm 2023 tôi mới đủ tuổi nghỉ hưu. Xin hỏi, như vậy có đúng quy định không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 Thông báo số 13-TB/TW ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định: Kể từ ngày 18/8/2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng. Đây là căn cứ, cơ sở để các cấp uỷ, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ là đảng viên.

Ngày 7/12/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 5144/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn: Khi xem xét điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu theo Điều 54 Luật BHXH năm 2014 thì căn cứ vào ngày tháng năm sinh khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) để xác định tuổi đời của cán bộ.

Hiện nay, theo quy định tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ thì kể từ ngày 1/1/2021 tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ được điều chỉnh theo lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Đồng thời các quy định của chế độ hưu trí gắn với điều kiện về tuổi hưởng lương hưu theo Điều 54, Điều 55, Khoản 1 Điều 73 của Luật BHXH năm 2014 được áp dụng theo tuổi nghỉ hưu và điều kiện về tuổi hưởng lương hưu tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động năm 2019 và quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP nêu trên.

Đối với lao động nam sinh tháng 2/1962 làm việc trong điều kiện bình thường thì thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu là tháng 9/2022.

Như vậy, nếu ông có ngày tháng năm sinh tại lý lịch đảng viên là ngày 22/2/1962 thì được sử dụng làm căn cứ để xác định thời điểm nghỉ hưu. Trường hợp còn có vướng mắc, đề nghị ông cung cấp hồ sơ tới cơ quan BHXH tại địa phương để được giải thích rõ hơn về trường hợp của ông.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top