Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Trúng đấu giá tài sản thế chấp, có phải điều chỉnh dự án?

Thành Đạt - 11:24 30/08/2023

Chi tiết câu hỏi

Doanh nghiệp tôi trúng đấu giá tài sản thế chấp của ngân hàng là thiết bị, máy móc và phụ kiện đi kèm và tài sản khác gắn liền với đất của một dự án đầu tư nhà máy công nghiệp. Khi thực hiện thủ tục thay đổi thông tin của dự án đầu tư xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư có đề nghị làm thủ tục theo Điều 49 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021, nhưng bên ngân hàng bán đấu giá không chấp nhận ký theo Mẫu A.I.11.c (03/2021/TT-BKHĐT) với lý do hợp đồng mua bán tài sản, không phải chuyển nhượng dự án. Xin hỏi, doanh nghiệp tôi phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin của dự án như thế nào?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điều 49 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm.

Tuy nhiên, doanh nghiệp trúng đấu giá tài sản thế chấp của ngân hàng là thiết bị, máy móc, phụ kiện đi kèm và tài sản khác gắn liền với đất của một dự án đầu tư, không phải là nhận chuyển nhượng, do vậy không có cơ sở thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top