Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Tự xin chuyển công tác có được nhận trợ cấp chuyển vùng?

Nông Thị Lá - 08:38 13/05/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi công tác tại xã đặc biệt khó khăn được 11 năm. Nay do hoàn cảnh gia đình, tôi xin chuyển công tác về gần nhà, ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn. Xin hỏi, tôi có được hưởng trợ cấp chuyển vùng không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Điều 8 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã quy định cụ thể đối tượng, điều kiện được hưởng trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị bà Nông Thị Lá liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Lạng Sơn (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top