Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Tỷ lệ tính thuế đối với cá nhân kinh doanh

Huỳnh Cường - 16:56 19/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là chủ hộ kinh doanh thuộc lĩnh vực thi công bảng hiệu, in băng rôn. Hộ kinh doanh của tôi đang được cơ quan thuế tính thuế theo tháng và từng lần phát sinh là 5% và 2%. Theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì ngành của tôi thuộc về ngành sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu, được tính thuế suất 3% và 1,5%. Mỗi lần xuất hóa đơn, tôi đều bắt buộc kèm theo hóa đơn đầu vào theo từng loại vật liệu. Xin hỏi, hộ kinh doanh của tôi chịu thuế suất như thế nào là đúng?

Trả lời

Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ dữ liệu quản lý thuế của Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa, cá nhân kinh doanh Huỳnh Cường, nộp thuế theo phương pháp khoán với 2 ngành nghề như sau:

- Ngành nghề "Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu": Tỷ lệ tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 5% và tỷ lệ tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là 2%.

- Ngành nghề "Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu": Tỷ lệ tính thuế GTGT là 3% và tỷ lệ tính thuế TNCN là 1,5%.

Trường hợp cá nhân kinh doanh Huỳnh Cường có nhu cầu cấp hóa đơn điện tử từng lần phát sinh đối với hoạt động thi công, lắp đặt bảng hiệu, băng rôn có bao thầu nguyên vật liệu thì kê khai nộp thuế theo tỷ lệ tính thuế GTGT là 3% và tỷ lệ tính thuế TNCN là 1,5% tính trên doanh thu ghi trên hóa đơn.

Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa đề nghị ông Huỳnh Cường căn cứ các quy định pháp luật và thực tế phát sinh để thực hiện đúng quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top