Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Viên chức khuyến nông có được phụ cấp ưu đãi nghề?

Nguyễn Thu Thủy - 08:29 17/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi công tác tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông. Tôi xin hỏi, những viên chức là bảo vệ viên bảo vệ thực vật, chẩn đoán viên bệnh động vật có được tiếp tục trả ưu đãi ngành không? Viên chức ngành khuyến nông có được trả ưu đãi gì không? Nếu được chi trả thì theo quyết định và hướng dẫn cụ thể nào?

Trả lời

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, hiện nay chỉ có công chức, viên chức kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề theo Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều và Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC ngày 25/8/2006 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg.

Các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đang có hiệu lực thi hành.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top