Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Xếp lương cán bộ xã khi thay đổi trình độ đào tạo

Hồ Văn Thiện - 09:43 02/06/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi làm cán bộ Tư pháp - hộ tịch xã từ năm 1995 – 2004. Từ năm 2004 – 2008, tôi làm Phó chủ tịch UBND xã. Từ năm 2008 đến nay tôi làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã. Năm 2009, tôi có bằng Trung cấp lý luận chính trị và Trung cấp hành chính – văn thư. Năm 2013 tôi có bằng Cử nhân kinh tế và chứng nhận cao cấp lý luận chính trị. Năm 2009 tôi được hưởng lương cán bộ chuyên trách cấp xã bậc 2 (hệ số 2,45), nhưng từ ngày 1/10/2010 thì Phòng Nội vụ huyện chuyển tôi sang ngạch Cán sự bậc 1 (hệ số 1,86), hệ số chênh lệch được bảo lưu là 0,59. Năm 2013, tôi hưởng lương Cán sự bậc 3 (hệ số 2,26) thì chuyển sang ngạch Chuyên viên, hưởng lương bậc 1 (hệ số 2,34). Hiện tôi hưởng lương Chuyên viên bậc 4 (hệ số 3,33) và đã đóng BHXH 28 năm. Xin hỏi, Phòng Nội vụ huyện xếp lại lương cho tôi như vậy có hợp lý không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định xếp lương đối với từng trường hợp có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng vào công chức cấp xã, theo nguyên tắc và cách tính xếp lương quy định tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và các văn bản khác có liên quan.

Như vậy, việc xếp lương đối với trường hợp nêu trên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện. Đề nghị ông Hồ Văn Thiện liên hệ với UBND huyện để được giải đáp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top