Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Xin cung cấp thông tin thửa đất của người khác có được không?

Phùng Mạnh Cường - 08:05 13/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Theo Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC được ban hành kèm theo Thông tư này. Tôi xin hỏi, vậy tôi xin thông tin thửa đất không thuộc quyền sử dụng của mình có được không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Việc khai thác dữ liệu thông qua Phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.

Tuy nhiên, đối với trường hợp cung cấp thông tin khi cá nhân không đồng thời là người sử dụng đất, người sở hữu tài sản gắn liền với đất thì còn cần phải thực hiện theo các quy định về tiếp cận thông tin có điều kiện, bảo mật thông tin cá nhân được quy định tại Khoản 2 Điều 7 Luật Tiếp cận thông tin và Điểm c Khoản 1 Điều 17 Luật An toàn thông tin mạng.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top