Tìm kiếm

Lao động - Tiền lương

Tôi là viên chức, giữ ngạch cán sự từ tháng 2/2017. Tháng 2/2022, tôi sẽ đủ 5 năm công tác tại đơn vị sự nghiệp và mới nhận được bằng đại học. Xin hỏi, năm 2022 tôi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận vào công chức không?
Xem chi tiết
Đặng Duy Trung

Lao động - Tiền lương

Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên 81% có được hưởng chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm theo Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 28/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ không? Nếu được thì gồm những thủ tục gì? Xem chi tiết
Lê Lương Ngọc

Lao động - Tiền lương

Tôi là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường, đồng thời là Bí thư Chi bộ Khu dân cư từ tháng 7/2012. Hai vị trí đều được hưởng phụ cấp từ ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, phường không chi trả phụ cấp Bí thư chi bộ cho tôi. Xin hỏi, 2 chức danh tôi đang đảm nhiệm thuộc 2 lĩnh vực và hai cấp khác nhau thì tôi có được hưởng phụ cấp cho cả 2 chức danh không?
Xem chi tiết
Trần Văn Tích

Lao động - Tiền lương

Tôi hiện đang công tác tại ngành thuế, thuộc diện được chuyển ngạch và xếp lương vào ngạch cán sự (mới) theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Diễn biến quá trình lương của tôi như sau: Ngày 1/1/2014 lương bậc 1, hưởng hệ số 1,86; bậc 2 tính từ ngày 1/1/2016; bậc 3 tính từ ngày 1/1/2018; bậc 4 tính từ ngày 1/1/2020. Ngày 30/3/2020, tôi nhận được quyết định nâng lương trước hạn năm 2019 do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian 9 tháng, từ bậc 3 lên bậc 4 hệ số 2,46, kể từ ngày 1/4/2019. Ngày 21/1/2021, tôi nhận được quyết định về việc chuyển ngạch và xếp lương vào ngạch cán sự (mới). Theo quyết định này, từ ngạch cán sự cũ, bậc 2/12 hệ số 2,06 tôi được xếp sang ngạch cán sự mới bậc 1/10 hệ số lương 2,10. Thời gian nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 1/1/2016. Như vậy, nếu xếp theo ngạch cán sự mới thì thời gian nâng lương lần sau là 1/1/2019. Xin hỏi, quyết định nâng lương trước hạn của tôi được tính như thế nào? Tôi có bị truy thu lại tiền lương thực lãnh hay không? Cách tính lương theo việc chuyển ngạch lương cán sự mới trong trường hợp của bà được quy định thế nào?
Xem chi tiết
Trần Thị Kim Ngọc

Lao động - Tiền lương

Tại Sở nơi tôi công tác có một đơn vị sự nghiệp công lập (do UBND tỉnh quyết định thành lập) nhưng không được giao chỉ tiêu số lượng người làm việc, tự chủ toàn bộ kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư. Khi đơn vị này được thành lập, do không được giao biên chế sự nghiệp nên Sở đã xem xét bổ nhiệm một lao động giữ chức vụ Phó Giám đốc (đang hợp đồng tại một ban quản lý cũng tự chủ, không nằm trong biên chế) có trình độ chuyên môn đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện như của một viên chức lãnh đạo. Xin hỏi, Sở bổ nhiệm một lãnh đạo đơn vị sự nghiệp tự chủ hoàn toàn về kinh phí có đúng không? Cần áp dụng theo các văn bản quy định, hướng dẫn hay cần vận dụng theo các văn bản nào để có thể bổ nhiệm được giám đốc đơn vị sự nghiệp này cho đúng quy định?

Xem chi tiết
Nguyễn Bình Thuận

Lao động - Tiền lương

Tôi là công chức nhà nước, ngạch chuyên viên chính, công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tôi sinh ngày 26/7/1966, giới tính nam, có quá trình công tác trong điều kiện lao động bình thường từ khi bắt đầu làm việc (từ năm 1992) đến nay, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 12/2020 là 28 năm 8 tháng; xếp loại chất lượng công chức hàng năm: Hoàn thành nhiệm vụ (năm 2019), không hoàn thành nhiệm vụ (năm 2020). Tôi có nguyện vọng về hưu trước tuổi (theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ) vào tháng 11/2021 và đã được cơ quan đưa vào Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2021. Hiện nay, Chính phủ đã có quy định mới về chính sách tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi (Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP). Với trường hợp của tôi, xin hỏi tôi có đủ điều kiện để về hưu trước tuổi vào tháng 11/2021 (đủ 55 tuổi 3 tháng) theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP hay không? Tôi có được hưởng các chính sách tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP hay không?
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Châu

Lao động - Tiền lương

Theo quy định tại Thông tư 13/2019/TT-BNV, công chức cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn chung tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị, cụ thể như sau:

a) Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;

b) Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

c) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã

Tôi là công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn), được tuyển dụng trước khi Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 13/2019/TT-BNV. Theo quy định đối với công chức đã tuyển dụng trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa đạt đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì trong thời hạn 5 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành phải đáp ứng đủ theo quy định. Tôi đang có bằng Cao đẳng Xây dựng dân dụng và công nghiệp (đúng với chức danh đang đảm nhận). Tuy nhiên, hiện nay tôi phải học lên đại học để đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, thời gian học liên thông lên đại học khoảng 1,5 năm, nhưng chỉ có các trường ở thành phố Đà Nẵng mới có lớp, nên tôi Tuấn chưa bố trí được thời gian. Hiện nay, tỉnh tôi chưa ban hành quy định cụ thể tiêu chuẩn theo Thông tư 13/2019/TT-BNV. Xin hỏi, trường hợp của tôi thì phải chờ cấp tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể hay có văn bản hướng dẫn nào để tôi hoàn thiện trình độ chuyên môn theo đúng quy định?
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Tuấn

Lao động - Tiền lương

Điểm a Khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định, “trường hợp quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này phải có đủ 5 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển”. Xin hỏi, cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sát hạch lên cấp huyện có thời gian công tác đủ 5 năm công tác trở lên, tuy nhiên bằng đại học chưa đủ 5 năm (4 năm 6 tháng) có đủ điều kiện để sát hạch lên công chức cấp huyện hay không?
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Liêm

Lao động - Tiền lương

Xin hỏi, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ tự chủ khi chuyển trụ sở về vùng đặc biệt khó khăn thì viên chức và người lao động có được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP hay không?
Xem chi tiết
Hồ Tấn Lực

Lao động - Tiền lương

Nghị định số 01/2019/NĐ-CP quy định, khi lực lượng kiểm lâm chuyển sang lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách thì được bảo lưu phụ cấp cho đến khi có chính sách mới.

Ngày 28/12/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng; tuy nhiên, Thông tư không nêu rõ đối tượng này có được tiếp tục hưởng phụ cấp như kiểm lâm hay không.

Tôi xin hỏi, đối tượng kiểm lâm chuyển sang lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách có tiếp tục được hưởng phụ cấp như kiểm lâm hay không?

Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Hiếu