Tìm kiếm

Lao động - Tiền lương

Xin hỏi, cán bộ sĩ quan Phòng Đào tạo, Phòng Tham mưu Hành chính của Trường sĩ quan Pháo binh, Binh chủng Pháo binh, Bộ Quốc phòng có thuộc đối tượng được hưởng tiêu chuẩn ăn binh chủng theo Thông tư số 78/2020/TT-BQP hay không? Nếu được thì được hưởng bao nhiêu?
Xem chi tiết
Phạm Gia Lai

Lao động - Tiền lương

Tôi là chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, theo sự phân công, tôi được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện; làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý dự án. Trong quyết định bổ nhiệm, tôi được hưởng phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác (nếu có) tại Ban quản lý dự án mà không đề cập tới tiền lương. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện vẫn thực hiện chi trả lương hàng tháng, còn tôi hưởng phụ cấp chức vụ, các khoản phụ cấp khác và tiền thu nhập tăng thêm tại Ban quản lý dự án.

Trong năm đoàn kiểm tra của kho bạc về tình hình quản lý và sử dụng các nguồn thu của đơn vị có kiến nghị như sau: Chi thu nhập tăng thêm cho tôi là chưa đúng với quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTC và Thông tư 06/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2017/TT-BTC. Tôi xin hỏi, kết luận của đoàn kiểm tra như vậy có đúng không? Tôi có được hưởng tiền thu nhập tăng thêm tại Ban quản lý dự án huyện hay không?

Xem chi tiết
Đặng Văn Bình

Lao động - Tiền lương

Tôi là giáo viên tiểu học, công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (vùng III) từ năm 2006 đến nay. Xã nơi tôi đang công tác đã hoàn thành mục tiêu xây nông thôn mới năm 2020 và dự kiến trong thời gian tới sẽ thoát khỏi xã vùng III. Xin hỏi, nếu tôi không chuyển sang xã khác công tác thì khi xã nơi tôi công tác ra khỏi danh sách xã vùng III, tôi có được hưởng trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không?
Xem chi tiết
Phạm Văn Hùng

Lao động - Tiền lương

Công chức A (chuyên viên, mã ngạch 01.003), đang hưởng bậc lương bậc 4, hệ số 3,33 từ ngày 1/1/2017. Năm 2017, 2018 không bị kỷ luật và xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến năm 2019, công chức A bị kỷ luật hình thức cảnh cáo và xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ với cùng một lý do là tham mưu sai. Xin hỏi, thời gian tính kéo dài nâng bậc lương của công chức A là 12 tháng (cộng dồn thời gian kéo dài do vừa bị kỷ luật vừa không hoàn thành nhiệm) hay 6 tháng (thời gian bị kéo dài nhiều nhất).
Xem chi tiết
Hoàng Đức Tân

Lao động - Tiền lương

Tôi là chiến sĩ nghĩa vụ, hiện đã hoàn thành 29/36 tháng thực hiện nghĩa vụ trong Công an nhân dân (CAND). Vậy, tôi hoàn thành nghĩa vụ trên 24 tháng thì có đủ điều kiện xin xuất ngũ trước thời hạn để học đại học ngành ngoài không?
Xem chi tiết
Hoàng Đình Lương

Lao động - Tiền lương

Tôi tốt nghiệp đại học, được tuyển dụng viên chức chuyên ngành xây dựng năm 2017, thực hiện tập sự một năm. Trong thời gian tập sự, tôi theo học lớp sau đại học. Trước khi được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cũng như hết thời gian tập sự, tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ. Xin hỏi, tôi được xếp lương bậc 2 hệ số 2,67 hay lương bậc 1 hệ số 2,34?
Xem chi tiết
Phạm Thúy Nga

Lao động - Tiền lương

Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về cách tính lương trong những tháng có 26 hoặc 27 ngày công, cụ thể như sau:

Trong những tháng có 30 ngày thì số ngày công đủ trong tháng là 26 ngày; trong tháng có 31 ngày thì số ngày công đủ trong tháng là 27 ngày; tháng có 28 ngày thì số ngày công đủ trong tháng là 24 ngày.

Theo tôi hiểu thì khi ký kết hợp đồng lao động mà giao kết lương tháng, nghĩa là khi người lao động làm đủ số ngày công trong tháng đó sẽ được hưởng đủ lương tháng.

Ví dụ: Lương tháng 10 triệu đồng thì tháng 2 (24 công) hay tháng 6 (26 công) và tháng 7 (27 công) vẫn chỉ hưởng lương 10 triệu đồng. Còn khi người lao động nghỉ, tháng 7 chỉ làm 26 công (nghỉ 1 ngày không lương) nghĩa là thiếu 1 ngày công, thì sẽ lấy lương tháng trừ đi lương của 1 ngày công mà người lao động thiếu: 10 triệu đồng - [(10 triệu đồng/26 công)x1]; nếu người lao động làm 25 công thì sẽ trừ đi lương của 2 ngày công thiếu. Còn trong tháng 2, nếu người lao động chỉ làm 23 công nghĩa là thiếu 1 công thì vẫn tính là 10 triệu đồng - [(10 triệu đồng/26 công)x1].

Một số đồng nghiệp của tôi thì cho rằng phải tính theo ngày công thực tế dù đã ký kết lương tháng, như tháng có 26 công thì hưởng đủ lương, tháng mà người lao động làm 27 công thì lại tính là 10 triệu đồng/26 công x 27; còn tháng người lao động làm 24 công thì tính là 10 triệu đồng/26 công x 24; nghĩa là dù đi làm đủ công trong tháng nhưng có tháng người lao động sẽ được nhiều lương hơn và có tháng ít hơn do số ngày trong các tháng khác nhau. Đây là trong trường hợp công ty có quy định ngày công chuẩn là 26 công, còn nếu không quy định công chuẩn thì lương trong tháng 2 sẽ được tính là 10 triệu đồng/24 công x số ngày công thực tế.

Tôi xin hỏi, cách hiểu và áp dụng như thế nào là đúng?

Xem chi tiết
Bùi Thị Minh Châu

Lao động - Tiền lương

Tôi là Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phước Dinh. Ngày 7/7/2015, tôi được bổ nhiệm Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự xã. Từ ngày 7/7/2020, tôi có quyết định hưởng phụ cấp thâm niên, nhưng trong thời gian đó tôi nghỉ thai sản. Xin hỏi, tôi có được truy lĩnh tiền phụ cấp thâm niên hay không?
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Đan Thanh

Lao động - Tiền lương

Căn cứ hướng dẫn của cơ quan nội vụ, người lao động đang ký hợp đồng lao động để làm những công việc nêu tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và áp dụng bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP. Vậy người lao động như nêu trên công tác tại cơ sở cai nghiện ma túy và trung tâm công tác xã hội (đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi phí hoạt động) có thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 6/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập hay không?
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Trường

Lao động - Tiền lương

Tại Điểm c Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/1/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước có nêu:

"... Trường hợp chi thanh toán lương và phụ cấp theo lương, tiền công lao động thường xuyên theo hợp đồng, thu nhập tăng thêm, tiền thưởng, tiền phụ cấp và trợ cấp khác, tiền khoán, tiền học bổng...".

Tôi xin hỏi, các cụm từ "phụ cấp theo lương" và "tiền phụ cấp và trợ cấp khác" ở đây được hiểu theo quy định nào? Tiền làm thêm giờ có phải là phụ cấp theo lương hay không?

Ngoài ra, Tiết 2.8 Khoản 2 Mục I Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước có quy định: "Đối với chi đầu tư, chi chương trình mục tiêu và chi sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư (sau đây gọi chung là chi đầu tư)...".

Tuy nhiên, trong Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước lại không còn khái niệm "chi sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư" nữa.

Vậy đối với các khoản chi từ nguồn kinh phí thường xuyên cho công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị hợp đồng ở mức bao nhiêu thì mới thực hiện cam kết chi?

Xem chi tiết
Đặng Tiến Công