Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Cách tính hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Nguyễn Thị Liễu - 11:05 06/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi đủ tuổi nghỉ hưu từ tháng 9/2023, đã đóng BHXH được 39 năm 9 tháng. Xin hỏi, ngoài lương hưu hằng tháng tôi còn được nhận trợ cấp một lần là bao nhiêu tháng?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 56 Luật BHXH năm 2014 thì mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Đồng thời tại Điều 58 Luật BHXH năm 2014 quy định:

- Người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

- Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Theo thông tin bà cung cấp, trường hợp bà là lao động nữ thì số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% là 30 năm, số năm đóng BHXH cao hơn là 10 năm (39 năm 9 tháng được tính tròn 40 năm), bà sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu bằng 5 tháng (=10 năm * 0,5 tháng) mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top