Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Chi trả phụ cấp ưu đãi căn cứ đặc thù công việc và nguồn thu

La Thành Toán - 14:05 15/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi làm việc tại Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ của Trung tâm Y tế thành phố, chức danh nghề nghiệp Dược hạng IV, mã ngạch V08.08.23 quản lý cấp phát thuốc, vắc xin vật tư y tế. Từ năm 2022 trở về trước, tôi được hưởng phụ cấp 40% theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP. Từ đầu năm 2023 đến nay Sở Y tế có văn bản chỉ đạo, viên chức thuộc Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ là bộ phận hành chính nên cắt phụ cấp xuống 20% từ nguồn thu nếu có (Trung tâm y tế thuộc khối dự phòng, không có giường bệnh nên không có nguồn thu và tôi hưởng 0% phụ cấp). Tôi xin hỏi, vị trí việc làm của tôi đúng nhiệm vụ chuyên môn dược, nhưng do thuộc viên chức của Phòng mà Sở Y tế cắt phụ cấp thì có đúng không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập thực hiện theo quy định tại các văn bản: Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ; Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP: Đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung (trừ đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều này), viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học thì thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

Do vậy, việc chi trả phụ cấp cho đối tượng nêu trên thuộc thẩm quyền của thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top