Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Có cần ghi mối quan hệ giữa người cho và người nhận trong hợp đồng?

Lê V.L. - 09:56 01/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi nộp hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thì được bộ phận một cửa trả lời không tiếp nhận hồ sơ này và yêu cầu quay về văn phòng công chứng sửa hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, trong đó phải ghi nhận mối quan hệ giữa người tặng cho và người nhận. Tôi mang hồ sơ về văn phòng công chứng đề nghị sửa lại hợp đồng theo yêu cầu của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, tuy nhiên, văn phòng công chứng cho biết, không có quy định nào bắt buộc hợp đồng tặng cho phải ghi nhận việc này. Nếu tôi yêu cầu ngay từ đầu và đưa Giấy khai sinh cho văn phòng công chứng thì có thể ghi nhận vào hợp đồng tặng cho, còn bây giờ hợp đồng đã có giá trị sử dụng, nếu muốn sửa hợp đồng thì phải có sự đồng ý của 2 bên. Tôi xin hỏi, việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trả hồ sơ của tôi và việc văn phòng công chứng không sửa hợp đồng cho tôi có đúng không?

Trả lời

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận trả lời vấn đề này như sau:

Hình thức của hợp đồng là cách thức thể hiện sự thỏa thuận của các bên. Khi các bên thoả thuận giao kết hợp đồng bằng hình thức nhất định, thì hợp đồng được coi là đã giao kết khi đã tuân theo hình thức đó.

Vì vậy, hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận.

Hiện nay Bộ luật Dân sự không có quy định riêng về hình thức của hợp đồng. Tuy nhiên, theo Điều 116 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định: "Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự". Do đó, hình thức của giao dịch dân sự cũng chính là hình thức của hợp đồng.

Theo nội dung phản ánh của ông, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai yêu cầu ông sửa lại hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và phải thể hiện mối quan hệ nhân thân giữa người tặng cho và người được tặng cho trong hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là không đúng với quy định.

Đề nghị ông liên hệ Bộ phận một cửa nộp lại hồ sơ để được giải quyết theo quy định pháp luật đất đai.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top