Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Có được hưởng chế độ khi công ty cũ chưa chốt sổ BHXH?

Phan Phương - 11:27 06/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi nghỉ việc từ tháng 12/2023. Do công ty nợ BHXH nên tôi chưa chốt được sổ BHXH, cũng chưa được giải quyết chế độ BHXH. Xin hỏi, sau đó tôi đi làm tại công ty mới thì tôi có được hưởng đầy đủ các chế độ khi chưa chốt được sổ BHXH tại công ty cũ không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm: Phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, theo quy định tại Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 46 Văn bản hợp nhất số 2525/VBHN-BHXH ngày 15/8/2023 của BHXH Việt Nam về việc ban hành văn bản hợp nhất quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN thì "Đối với đơn vị chậm đóng tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn chậm đóng thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH".

Vì vậy, để được bảo đảm quyền lợi khi tham gia BHXH, ông Phương liên hệ với công ty cũ để đề nghị công ty làm thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH cho ông theo quy định của pháp luật. Trường hợp công ty chưa đóng đủ thì cơ quan BHXH sẽ xác nhận sổ BHXH cho ông đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top