Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Điều kiện DN được giảm mức đóng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Lưu Thiệp - 08:41 27/05/2022

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách. Công ty đóng BHXH, BHTN cho người lao động đến tháng 7/2021. Tháng 8, 9/2021, do ảnh hưởng dịch COVID-19, công ty ngừng hoạt động, người lao động nghỉ việc không lương. Đến giữa tháng 10/2021, công ty hoạt động trở lại. Tôi xin hỏi, công ty có được giảm 1% mức đóng BHTN theo Nghị quyết số 116/NQ-CP không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 1, Khoản 2, Điều 4 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN, quy định về đối tượng được hỗ trợ:

Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia BHTN trước ngày 1/10/2021, không bao gồm các trường hợp sau:

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

- Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chỉ thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 3535/LĐTBXH-VL ngày 11/10/2021 về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị sử dụng lao động đang tham gia BHTN trước ngày 1/10/2021 (chưa giải thể, phá sản chấm dứt hoạt động), tại thời điểm ngày 30/9/2021 không có người lao động đóng BHTN do tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, nghỉ việc hưởng chế độ thai sản... từ ngày 1/10/2021 đơn vị làm thủ tục báo tăng tham gia, đóng BHTN cho người lao động thì vẫn thuộc đối tượng được giảm mức đóng vào Quỹ BHTN theo quy định.

Trường hợp công ty của ông đang hoạt động (chưa giải thể, phá sản chấm dứt hoạt động), tại thời điểm ngày 30/9/2021 không có người lao động đóng BHTN do nghỉ việc không hưởng lương, tháng 10/2021 hoạt động trở lại và tham gia BHXH, BHTN cho người lao động thì thuộc đối tượng giảm đóng theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP.

Để bảo đảm quyền lợi, ông đề nghị công ty liên hệ với cơ quan BHXH tại địa phương để được xem xét, giải quyết.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top