Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi đối với lao động nam

Nguyễn Hữu Thọ - 09:41 26/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi sinh ngày 6/10/1970, làm việc tại Trường Xây dựng cuộc sống mới, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đóng BHXH từ tháng 4/1993. Tháng 1/2002, Trường đổi tên thành Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục lao động, xã hội và tháng 1/2017 đổi tên thành Cơ sở cai nghiện ma túy. Từ tháng 1/2001 cơ quan tôi đã tiếp nhận quản lý đối tượng cai nghiện ma túy theo quyết định của UBND tỉnh và tôi được phân công quản lý người nghiện ma túy. Tháng 8/2018, tôi được điều chuyển đến Trung tâm Công tác xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, được phân công làm nhân viên công tác xã hội thuộc Phòng Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng cho đến nay. Xin hỏi, tháng 10/2028, tôi có đủ điều kiện về hưu trước tuổi không? Nếu được thì tôi được hưởng những quyền lợi gì?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quá trình tham gia BHXH của ông Thọ trên phần mềm Quản lý Thu - Sổ, thẻ (TST);

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu "Kể từ ngày 1/1/2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035".

Đối chiếu quá trình tham gia BHXH của ông Thọ trên phần mềm, tuổi đời với quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, ông Thọ sinh ngày 6/10/1970 và làm việc trong điều kiện lao động bình thường (không thuộc chức danh nghề nặng nhọc độc hại). Như vậy, tính đến tháng 10/2028, ông tham gia BHXH được 35 năm 7 tháng và vừa tròn 58 tuổi nên chưa đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí theo quy định (từ tháng 5/2028 trở về sau, lao động nam làm việc trong điều kiện lao động bình thường phải 62 tuổi mới đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí).

Trường hợp ông muốn nghỉ hưu trước tuổi (58/62 tuổi) phải thỏa mãn điều kiện bị suy giảm khả năng lao động và được Hội đồng giám định y khoa kết luận suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng lương hưu với mức thấp hơn (cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%).

Căn cứ Luật BHXH hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan, tỷ lệ lương hưu của ông nếu tính tại thời điểm tháng 10/2028 = 67% (đã trừ 8% do nghỉ hưu trước tuổi) nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Đồng thời, ông được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT và hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh theo Luật BHYT, với mức 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh phát sinh (chỉ phải chi trả 5%).

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top