Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi thuộc lĩnh vực:

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Phạm Trung Thành
Phạm Trung Thành - 07:05 23/06/2024

Cách tính chi phí chung công trình đường dây và trạm biến áp

Tôi xin hỏi, chi phí chung trong tổng mức đầu tư của các công trình đường dây và trạm biến áp (cấp điện áp 35 kV trở xuống) có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng lập theo hướng dẫn tại Bảng 3.1 hay Bảng 3.2 Phụ lục III Thông tư số 11/2021/TT-BXD?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Bùi Hữu Tuấn
Bùi Hữu Tuấn - 14:35 21/06/2024

Có được nhận tiền bồi thường khi dự án đã kết thúc?

Theo quyết định từ ngày 1/12/2016 của UBND thị xã về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng thực hiện công trình giao thông thì nguồn vốn thực hiện chi trả bồi thường là ngân sách Trung ương thuộc dự án đường nội thị thị xã, dự án đã kết thúc từ năm 2021, nguồn vốn còn tồn tại thời điểm kết thúc dự án đã bị hủy bỏ. Trong quá trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thì có 1 hộ gia đình (chồng Võ Minh C. và vợ Nguyễn Thị M.) đang tranh chấp đất nên chưa thể bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Đến ngày 26/9/2023, bà M. được giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án, phán quyết cuối cùng là đất thuộc quyền sử dụng của bà M và bà có đơn xin được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ mà trước đây dự án thực hiện đất còn đang tranh chấp nên chưa nhận. Tôi xin hỏi, vậy bà M. có được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ không? Trường hợp bà M. được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thì thực hiện theo quy định nào? Có phải thực hiện điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ đã được quyết định tại quyết định đã ban hành ngày 1/12/2016 không? Nguồn kinh phí do ngân sách cấp nào bảo đảm?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Nguyễn Văn Phương
Nguyễn Văn Phương - 08:10 21/06/2024

Làm thế nào để chuyển đất trồng cây ăn quả thành đất ở?

Tôi đã xây dựng nhà cấp 4 trên diện tích đất trồng cây ăn trái. Nay tôi có nguyện vọng xin chuyển đổi diện tích trồng cây ăn trái (đã xây dựng nhà cấp 4) sang đất ở. Tôi xin hỏi, thủ tục, hồ sơ được thực hiện như thế nào và gia đình phải liên hệ với cơ quan nào để giải quyết?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Thân Đỗ Hoàng Nhi
Thân Đỗ Hoàng Nhi - 10:08 20/06/2024

Có thể chuyển một phần đất trồng cây sang đất ở?

Tôi là chủ sử dụng thửa đất 4.239,5 m2; hình thức sử dụng đất trên Giấy chứng nhận: sử dụng riêng; mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm; thời hạn sử dụng đất đến ngày 1/7/2064; nguồn gốc sử dụng: công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất. Xin hỏi, tôi có được chuyển mục đích sử dụng một phần diện tích đất trồng cây lâu năm nêu trên sang đất ở hay không? Nếu có thì căn cứ quy định nào? Cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện chuyển đổi và trình tự, thủ tục được thực hiện như thế nào?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương - 08:07 20/06/2024

Có quy định nào về đất xen kẹt không?

Tôi xin hỏi, thế nào là đất xen kẹt? Văn bản nào quy định các vấn đề về đất xen kẹt? Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn giải quyết trường hợp sau: Thửa đất hơn 1.450 m2, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số hiệu và diện tích thửa đất chưa được xác định theo bản đồ địa chính) vì trước đây đo tay, nay khi đo lại bằng tọa độ máy nên có rộng ra 1-2m chiều ngang (2 bên hàng xóm liền kề đã ở ổn định, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có tranh chấp). Thửa đất nêu trên do ông S khai hoang và sử dụng rồi đã chuyển nhượng toàn bộ cho bà T, bà T tách thửa cho 5 hộ người thân (số liệu diện tích cho từng hộ được chia trên máy tính căn cứ diện tích chuyển nhượng từ ông S nhưng được đo bằng tay). Xin hỏi, tổng diện tích chung là 1.450 m2 đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất (cùng 1 thửa chung nay tách ra) thì khi đo đất lại cho từng hộ bằng máy, nếu có đất dôi ra thì phần dôi ra có phải là đất xen kẹt không? Cách khắc phục sai số do đo tay trước đây và đo máy hiện nay?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Phan Thắng
Phan Thắng - 10:50 18/06/2024

Có được tự do chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp?

Gia đình tôi và một số hộ xung quanh kinh doanh điện mặt trời từ năm 2019, hoạt động ổn định đến năm 2023. Tuy nhiên, cuối năm 2023, công ty điện lực huyện đã tạm dừng thanh toán tiền điện và yêu cầu các hộ bổ sung pháp lý cho khu đất đang sản xuất điện mặt trời trên đó. Gia đình tôi hoàn tất thủ tục để bổ sung, nhưng đất nằm trong vùng quy hoạch khu dân cư mới nên tôi không thể chuyển đổi sang đất trang trại điện mặt trời được. Đến nay công ty điện lực vẫn tiếp tục gửi thông báo đề nghị bổ sung pháp lý. Tôi xin hỏi, làm thế nào để bổ sung pháp lý cho lô đất nêu trên, có biện pháp để giải quyết vấn đề trên không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Thanh Trà
Thanh Trà - 08:05 18/06/2024

Điều kiện xác định lại đất ở đối với thửa đất có vườn, ao

Tôi xin hỏi, căn cứ Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, vườn, ao trong cùng thửa đất ở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 nhưng hiện tại không có nhà ở trên đất thì thửa đất đó có được xác định lại diện tích đất ở hay không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Đoàn Vĩnh Phúc
Đoàn Vĩnh Phúc - 09:05 17/06/2024

Có được hỗ trợ khi thu hồi phần đất tăng thêm so với sổ đỏ?

Gia đình tôi có thửa đất, đã nhận được các quyết định về việc thu hồi đất của UBND quận. Tuy nhiên, diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây. Toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm. Tôi xin hỏi, ngoài khoản tiền đền bù về đất theo thực tế, gia đình tôi có được nhận các khoản hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm đối với phần đất tăng thêm do đo đạc theo thực tế hay không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Lê Thị Thu Hiền
Lê Thị Thu Hiền - 08:04 17/06/2024

Có được mở cửa sổ ra ngõ đi chung?

Căn nhà của tôi tiếp giáp 2 mặt ngõ, 1 mặt là ngõ chung của nhà nước, 1 mặt bên cạnh nhà là ngõ chung của 4 nhà hàng xóm. Tôi đang xây nhà và có làm cửa sổ lùa trên đất nhà tôi nhìn sang ngõ chung và nhìn sang nhà của 3 hàng xóm. Tuy nhiên, các gia đình hàng xóm không đồng ý cho tôi làm cửa sổ (khoảng cách ngõ nhỏ hơn 2 m). Xin hỏi, trong trường hợp này tôi có được làm cửa sổ không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương - 08:07 15/06/2024

Tham gia đấu giá đất, chứng minh năng lực tài chính thế nào?

Cơ quan tôi đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư dự án theo quyết định đầu tư được phê duyệt thời điểm tháng 10/2023 theo quy định của Luật Đầu tư. Hiện nay cơ quan tôi có vướng mắc như sau: Điều kiện về đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất: Đối với tổ chức, phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Khoản 2, 3 và 4 Điều 55 Luật Đất đai; cho thuê đất theo quy định tại Điểm đ, e Khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai, Điều 21 Luật Nhà ở năm 2014 và có năng lực tài chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, cụ thể: "a) Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên". Tuy nhiên, cơ quan tôi đang vướng mắc về tài liệu minh chứng cho nội dung vốn chủ sở hữu đối với tổ chức được thành lập trước năm tổ chức đấu giá. Hiện nay, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai, Luật Đấu giá tài sản không có hướng dẫn về tài liệu minh chứng cho nội dung này. Để quy định tài liệu minh chứng vốn chủ sở hữu cần vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành hướng dẫn các luật khác liên quan, tuy nhiên các quy định để vận dụng lại đang khác nhau. Do vậy tôi đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể về tài liệu minh chứng cho nội dung vốn chủ sở hữu đối với tổ chức được thành lập trước năm tổ chức đấu giá (thời điểm tổ chức đấu giá tháng 10/2023) theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ để bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật.
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Nguyễn Ngọc Ánh
Nguyễn Ngọc Ánh - 09:05 14/06/2024

Giao đất, cho thuê đất qua đấu thầu theo Luật Đất đai 2024

Tôi xin hỏi, theo các quy định hiện hành của Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024 thì trường hợp lựa chọn chủ đầu tư cụm công nghiệp có phải thực hiện thủ tục đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hay không? Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý cụm công nghiệp. Nội dung của Nghị định không đề cập đến việc đấu giá, đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư. Theo tôi được biết, một số địa phương đang có kế hoạch đấu giá đất cụm công nghiệp để lựa chọn nhà đầu tư.
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top