Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi thuộc lĩnh vực:

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Đoàn Quốc Danh
Đoàn Quốc Danh - 11:05 31/01/2023

Dự án đầu tư công có phải làm thủ tục giao đất rồi mới được thi công?

Tôi xin hỏi, các dự án sử dụng vốn đầu tư công để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thuộc đối tượng nhà nước phải thực hiện thu hồi đất thì có phải thực hiện thủ tục giao đất rồi mới triển khai thi công xây dựng không, hay chỉ cần có bàn giao mặt bằng là đủ điều kiện để khởi công xây dựng? Theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, kể cả các dự án do nhà nước thực hiện thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cũng phải hoàn tất thủ tục giao đất rồi mới triển khai thi công xây dựng, nếu không thực hiện đúng thì vi phạm Điều 12 Luật Đất đai năm 2013. Xin hỏi, như vậy có đúng không? Một dự án có cho phép ban hành quyết định giao đất thành nhiều lần hay không? Theo tôi, các dự án thuộc đối tượng nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng không phải yêu cầu thủ tục giao đất rồi mới triển khai vì khi thông báo thu hồi đất là đã ghi cụ thể mục đích thu hồi đất là để giao thực hiện dự án.
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh - 09:05 31/01/2023

Luật Đất đai 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật 2013

Tôi xin hỏi, để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Khoản 4 Điều 50 Luật Đất đai 2003 thì phải đáp ứng 2 tiêu chí là, được sử dụng ổn định trước 15/10/1993; không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất và được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận, như vậy có đúng không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Đỗ Trọng Khôi
Đỗ Trọng Khôi - 09:53 30/01/2023

Trường hợp nào nhà đầu tư được giao đất không qua đấu giá?

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và giải trí được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư ngày 11/3/2020. Đất được quy hoạch: Đất thương mại, dịch vụ. Thời điểm Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai có hiệu lực thi hành (ngày 8/2/2021), dự án chưa được giao đất cho thuê đất. Đến ngày 19/12/2021, UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư do điều chỉnh phân kỳ thực hiện dự án, không điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu giá quyền sử dụng đất theo Điều 14b Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được bổ sung tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP), do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành giao đất, cho nhà đầu tư thuê đất không qua đấu giá. Tôi xin hỏi, đất thương mại dịch vụ đối với dự án trên giao đất không qua đấu giá có đúng quy định của pháp luật không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Bùi Quang Huy
Bùi Quang Huy - 08:52 30/01/2023

Hợp đồng trọn gói có chi phí dự phòng hay không?

Quy định về quản lý chi phí giá gói thầu bao gồm cả dự phòng phí. Tuy nhiên, khi thanh quyết toán công trình, các cơ quan tài chính đề nghị cắt dự phòng phí với lý do chi phí không hợp lý đối với các hợp đồng thi công xây lắp mà hình thức hợp đồng là trọn gói. Tôi xin hỏi, vậy trong các hợp đồng trọn gói có chi phí dự phòng hay không? Đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện cắt giảm chi phí dự phòng trong trường hợp hợp đồng trọn gói.
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Phan Ngọc Đẩu
Phan Ngọc Đẩu - 09:05 27/01/2023

Phần đất tái định cư còn dư có được chuyển cho dự án khác?

Tôi đang công tác tại một ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực. Năm 2015, thành phố đã phê duyệt dự án đầu tư cho 1 khu tái định cư để phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị biển xâm thực tại thôn A, xã B trên địa bàn thành phố. Năm 2017, dự án trên đã thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng và cũng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán hoàn thành. Từ năm 2017 đến nay thành phố đã bố trí tái định cư cho toàn bộ các hộ dân tại thôn A, xã B theo mục tiêu ban đầu, tuy nhiên hiện nay quỹ đất tái định cư đang còn dôi dư khá nhiều. Tôi xin hỏi, quỹ đất tái định cư còn dư nêu trên có thể tiếp tục sử dụng bố trí tái định cư cho các hộ dân tại khu vực khác trên địa bàn thành phố hay không? Thẩm quyền quyết định việc sử dụng quỹ đất tái định cư còn dư nêu trên là của ai và được quy định như thế nào trong các văn bản pháp luật hiện hành?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Nguyễn Mân
Nguyễn Mân - 10:05 21/01/2023

Đất lúa trong quy hoạch có được gia hạn sử dụng?

Gia đình tôi đang sử dụng các thửa đất lúa, tuy nhiên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đã hết thời hạn sử dụng. Tôi đã lập hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn sử dụng đất nhưng Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh quận trả lời là không được gia hạn vì đất nằm trong quy hoạch Dự án Làng Đại học. Tôi xin hỏi, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh quận trả lời như vậy có đúng không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Nguyễn Thu Huyền
Nguyễn Thu Huyền - 15:05 20/01/2023

Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải vào thời điểm nào?

Dự án của công ty tôi đang gặp phải một số vấn đề khi thực hiện các quy định bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, cụ thể như sau: - Căn cứ các Điều 39-48 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các Điều 28-31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường quy định về giấy phép môi trường và đăng ký môi trường, trong đó, Điều 28 nêu rõ nội dung của báo cáo đề xuất cấp phép môi trường gồm kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và kế hoạch, thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm, kèm theo kế hoạch quan trắc chất thải để đánh giá hiệu quả của công trình xử lý chất thải (lấy mẫu tổ hợp và mẫu đơn); trường hợp công trình, thiết bị xử lý hợp khối hoặc công trình xử lý chất thải thuộc dự án có công suất nhỏ theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này chỉ thực hiện lấy mẫu đơn để quan trắc; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành. Điểm a Khoản 2 Điều 29 của Nghị định quy định thời điểm thực hiện hồ sơ xin giấy phép môi trường: "Sau khi đã hoàn thành công trình xử lý chất thải cho toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu dự án có phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn) hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án". Căn cứ các quy định trên có thể hiểu thời gian vận hành thử nghiệm các công trình, thiết bị bảo vệ môi trường là vận hành thử nghiệm khi có đốt thử nhiên liệu ở các điều kiện tải, trước khi đi vào vận hành chính thức (vận hành thương mại COD) đúng không? Nếu không phải thời điểm này thì vận hành thử nghiệm sẽ là giai đoạn nào của dự án? - Trong trường hợp dự án đã có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, căn cứ Khoản 5, Điều 171 của Luật Bảo vệ môi trường 2020: "5. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi đã được cấp theo quy định của Luật Tài nguyên nước và Luật Thủy lợi được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn của giấy phép và là một phần của giấy phép môi trường quy định tại Luật này. Tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi được đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường trong trường hợp đã hoàn thành công trình, thiết bị xử lý khí thải, quản lý chất thải rắn theo quy định của Luật này". Căn cứ điều khoản chuyển tiếp này có thể hiểu dự án có thể thải nước thải của dự án khi chưa cần giấy phép môi trường có đúng không? Trường hợp nước thải sục rửa đường ống nếu được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải của dự án đạt tiêu chuẩn quy định có thể thải ra biển được không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Phạm Ngọc Thương
Phạm Ngọc Thương - 14:05 20/01/2023

Khi nào cần trình điều chỉnh Khung chính sách bồi thường?

Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 3/1/2020 của Chính phủ quy định Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: "a) Diện tích từng loại đất dự kiến thu hồi; b) Số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất; c) Dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ đối với từng loại đối tượng thu hồi đất; dự kiến giá đất bồi thường đối với từng loại đất, từng loại vị trí; d) Phương án bố trí tái định cư (dự kiến số hộ tái định cư, địa điểm, hình thức tái định cư); đ) Dự kiến tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nguồn vốn để thực hiện; e) Dự kiến tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; g) Dự kiến thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng". Khung chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, trong khi triển khai dự án, diện tích các loại đất có thay đổi tăng/giảm. Tôi xin hỏi, vậy chủ đầu tư có phải lập và trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Khung chính sách trước khi tiếp tục triển khai thực hiện hay không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Thái Ngọc Hân
Thái Ngọc Hân - 10:10 20/01/2023

Tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường không còn là ngành kinh doanh có điều kiện

Điều 31 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định đánh giá tác động môi trường do chủ dự án đầu tư tự thực hiện hoặc thông qua đơn vị tư vấn có đủ điều kiện thực hiện. Tôi xin hỏi, điều kiện ở đây cụ thể là gì? Nếu chủ dự án có từ 2 nhân lực chuyên môn về môi trường trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm trên 5 năm công tác trong lĩnh vực môi trường thì có tự lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được hay không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty CP Tasico EA SÔ
Công ty CP Tasico EA SÔ - 10:07 20/01/2023

Góp vốn dự án bằng đất nông nghiệp, thủ tục thế nào?

Công ty chúng tôi có nhận góp vốn bằng 17,9 ha quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân vào năm 2020 để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi lợn thịt. Tháng 4/2022, dự án trên được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Nay Công ty thực hiện thủ tục nhận góp vốn và sang tên sổ đỏ từ cá nhân sang Công ty thì có phải xin UBND tỉnh chấp thuận góp vốn nữa hay không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Nguyễn Văn Công
Nguyễn Văn Công - 09:43 19/01/2023

Điều kiện bồi thường khi thu hồi đất thuộc hành lang giao thông

Gia đình tôi có một thửa đất nằm theo mặt Tỉnh lộ 284 (nay là Quốc lộ 17). Đây là thửa đất do cha ông để lại, gia đình đã sử dụng ổn định từ trước năm 1945 đến nay. Ngày 25/12/2003, gia đình tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Trên Giấy chứng nhận của người sử dụng đất có thể hiện diện tích hành lang đường, tính từ tim đường vào là 10,5 m (diện tích thể hiện tại sơ đồ trang 3 Giấy chứng nhận) nhưng không được cộng vào diện tích được sử dụng ghi tại trang 2 của Giấy chứng nhận (phần diện tích hành lang lộ giới này vẫn chưa được đền bù, hỗ trợ, từ trước tới nay chưa có thông báo thu hồi đất, gia đình tôi vẫn có các công trình, vật kiến trúc trên đã được xây dựng từ trước năm 1990 hiện nay vẫn sử dụng ổn định). Nay nhà nước mở rộng Quốc lộ 17, có thu hồi hết phần diện tích theo chiều sâu từ tim đường vào 10,5 m để làm đường. Tuy nhiên, theo thông báo, gia đình tôi không được đền bù phần diện tích bị thu hồi này. Theo giải thích thì đây là phần đất thuộc hành lang giao thông (trong khi các hộ liền kề, cùng tuyến đường, có nhà được cấp Giấy chứng nhận cùng thời điểm, có nhà được cấp Giấy chứng nhận sau lại không bị trừ hành lang, vẫn được cộng vào Giấy chứng nhận và được đền bù bình thường). Xin hỏi, đất nhà tôi sử dụng ổn định từ trước năm 1945 đến nay, khi thu hồi như vậy có được đền bù phần diện tích đất và tài sản, vật kiến trúc trên phần đất bị thu hồi đó không?
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top