Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Học sinh phải tham gia BHYT theo nhóm đối tượng học sinh

Nguyễn Thị An - 07:56 12/11/2021

Chi tiết câu hỏi

Học sinh không mua thẻ BHYT học sinh mà mua thẻ BHYT hộ gia đình, khi tính kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu nhà trường kê khai thẻ BHYT hộ gia đình 02/BHYT vào loại "thẻ khác" thì có được không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế quy định trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế.

Do đối tượng học sinh đứng trước đối tượng hộ gia đình nên trong trường hợp này người tham gia bắt buộc phải tham gia theo nhóm đối tượng học sinh, không được tham gia BHYT theo nhóm đối tượng hộ gia đình.

Khi thẻ BHYT theo đối tượng học sinh được cấp thì người tham gia sẽ liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đóng tiền mua thẻ BHYT hộ gia đình để được hướng dẫn thủ tục hoàn trả tiền đóng BHYT theo đối tượng hộ gia đình.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top