Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Hợp đồng trọn gói có chi phí dự phòng hay không?

Bùi Quang Huy - 08:52 30/01/2023

Chi tiết câu hỏi

Quy định về quản lý chi phí giá gói thầu bao gồm cả dự phòng phí. Tuy nhiên, khi thanh quyết toán công trình, các cơ quan tài chính đề nghị cắt dự phòng phí với lý do chi phí không hợp lý đối với các hợp đồng thi công xây lắp mà hình thức hợp đồng là trọn gói. Tôi xin hỏi, vậy trong các hợp đồng trọn gói có chi phí dự phòng hay không? Đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện cắt giảm chi phí dự phòng trong trường hợp hợp đồng trọn gói.

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng tương ứng với từng thời kỳ.

Trường hợp hợp đồng nêu tại câu hỏi của ông Huy thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì:

Giá hợp đồng xây dựng trọn gói và điều kiện áp dụng hợp đồng trọn gói đã được quy định cụ thể tại Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Việc thanh toán hợp đồng xây dựng trọn gói được quy định cụ thể tại Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top