Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Hướng dẫn giải quyết giảm thời gian đóng trùng BHXH

Hồ Thị Lưu - 15:12 15/12/2022

Chi tiết câu hỏi

Tháng 8/2018, tôi đi làm tại một công ty ở TP. Đà Nẵng. Đến tháng 4/2019, công ty hết hàng sản xuất nên cắt giảm công nhân. Công ty đền bù cho người lao động bằng cách trả 3 tháng lương và đóng bảo hiểm những tháng còn lại trong hợp đồng. Tôi bị công ty cắt giảm, được nhận đền bù 3 tháng lương và đóng 3 tháng bảo hiểm gồm tháng 5, 6, 7/2019. Tháng 6/2019, tôi xin vào làm cho một công ty ở tỉnh Quảng Nam. Sau 1 tháng thử việc, đến tháng 7/2019, công ty bắt đầu đóng bảo hiểm cho tôi. Vì vậy, quá trình đóng bảo hiểm của tôi bị trùng 1 tháng là tháng 7/2019. Hiện tại, tôi đã nghỉ việc ở công ty tại Quảng Nam. Từ năm 2020 đến nay, tôi đã rất nhiều lần liên hệ với cả 2 công ty để yêu cầu giảm trùng thời gian đóng BHXH. Tuy nhiên, công ty tại Đà Nẵng trả lời, giảm trùng là trách nhiệm của công ty đóng sau, còn công ty tại Quảng Nam lại trả lời là công ty đã đóng bảo hiểm cho tôi đúng theo Luật BHXH, nên cũng không đồng ý với yêu cầu giảm trùng của tôi. Đến nay, dù đã đi lại rất nhiều lần và đi làm tại công ty khác, nhưng tôi không thể chốt được quá trình đóng bảo hiểm tại công ty mới, cũng như không nhận được các quyền lợi khác chỉ vì chưa giảm được tháng đóng trùng, điều này ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi khi tham gia BHXH của tôi. Đề nghị cơ quan BHXH có hướng dẫn cụ thể để tôi có thể làm thủ tục giảm trùng thời gian đóng BHXH.

Trả lời

BHXH tỉnh Quảng Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ theo quy định tại Tiết e Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 43 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thì: "Trường hợp một người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi.

Cơ quan BHXH quản lý nơi người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống thực hiện hoàn trả cho người lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 46".

Như vậy, Bà Lưu tham gia chỉ có 1 sổ BHXH nhưng trùng quá trình tham gia đóng BHXH tháng 7/2019 (một tháng) tại 2 đơn vị khác nhau. Theo quy định thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và quỹ BHTN. Số tiền hoàn trả này tính cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động, không bao gồm tiền lãi. Và được cơ quan BHXH nơi đang quản lý người lao đang làm việc hoặc đang sinh sống thực hiện.

Vì vậy, đề nghị bà Lưu liên hệ với BHXH nơi bà đang làm việc hoặc đang sinh sống để lập thủ tục thực hiện hoàn trả theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top