Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Hướng dẫn xét chuyển chức danh nghề nghiệp

Nguyễn Chung - 07:05 29/03/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là cử nhân sinh học, làm kiểm dịch viên y tế tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III. Trong quá trình làm việc, tôi đi học và có bằng thạc sĩ y tế công cộng, chứng chỉ bồi dưỡng chức danh y tế công cộng. Xin hỏi, tôi có được chuyển đổi chức danh nghề nghiệp y tế công cộng hạng III được không? Nếu được thì hồ sơ cần những gì, nộp ở đâu?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp tốt nghiệp cử nhân sinh học chưa đáp ứng được yêu cầu trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp y tế công cộng (hạng III) quy định tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, vì vậy chưa đủ điều kiện để xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp y tế công cộng hạng III.

Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP. Thẩm quyền thuộc UBND tỉnh, thành phố thực hiện hoặc phân cấp cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND hoặc đơn vị sự nghiệp thực hiện.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top