Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Làm ở Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp có còn được phụ cấp nghề?

Nguyễn Thị Hường - 07:07 21/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Trước đây tôi công tác tại Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hưởng phụ cấp ngành 10%. Nay 3 trạm: Bảo vệ thực vật, Thú y, Khuyến nông được sáp nhập thành Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp trực thuộc UBND huyện, mã ngạch V.03.01.02. Tôi xin hỏi, tôi có còn được hưởng phụ cấp ngành theo Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều và Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg nữa không?

Trả lời

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn được thực hiện theo quy định tại các văn bản: Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều và Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC ngày 25/8/2006 của liên bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg.

Tính đến thời điểm hiện nay các văn bản kể trên vẫn còn hiệu lực thi hành. Vì vậy, đề nghị bà liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về quản lý công chức, viên chức để được xem xét giải quyết theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top