Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Làm việc online có thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc?

Vũ Ngọc Thắm - 19:37 10/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi có nhu cầu tuyển dụng lại người lao động cũ, muốn ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với hình thức làm việc tại nhà (online). Do người lao động đang định cư tại nước ngoài nên làm cam kết không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Xin hỏi, trong trường hợp này công ty có vi phạm pháp luật không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2, Khoản 1 Điều 19, Điều 17, Khoản 2 Điều 21, Khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Khoản 1 Điều 12, Điều 49 văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế số 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/2014; Khoản 1, Điều 43 Luật Việc làm; Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Khoản 1, Điều 39 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì:

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là hành vi vi phạm pháp luật và bị nghiêm cấm; người người sử dụng lao động và người lao động có hành vi trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tính trên số tiền và thời gian chậm đóng.

Do đó, trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với đơn vị theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội nêu trên, làm việc online và có hưởng lương thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top