Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi thuộc lĩnh vực:

Lao động - Tiền lương

Lao động - Tiền lương

Hoàng Dư
Hoàng Dư - 10:51 11/06/2024

Chủ tịch xã bị bãi nhiệm có còn là công chức?

Tôi xin hỏi, Chủ tịch UBND xã vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, bị khởi tố bị can, chưa đưa ra xét xử nhưng đã bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã, vậy trường hợp này có còn là công chức cấp xã không (trước khi được bầu làm cán bộ cấp xã đã là công chức cấp xã)?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Nguyễn Văn Vũ
Nguyễn Văn Vũ - 07:05 11/06/2024

Thẩm quyền quyết định chức vụ, chức danh được phụ cấp kiêm nhiệm

Tôi xin hỏi, cơ quan nào có thẩm quyền ban hành quyết định kiêm nhiệm với trường hợp Bí thư Đảng ủy hoặc Phó Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Trương Dung
Trương Dung - 09:05 10/06/2024

Tiêu chuẩn làm kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập

Tôi phụ trách kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên. Tôi có bằng cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân luật, chứng chỉ kế toán hành chính sự nghiệp, chứng chỉ kế toán doanh nghiệp. Tôi được Giám đốc Sở Nội vụ tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch kế toán viên từ năm 2004 cho đến nay. Theo Phụ lục VII Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm quy định đối với vị trí việc làm kế toán viên, yêu cầu trình độ đào tạo: "Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác"; căn cứ Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 3/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng kế toán viên là "có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính". Tôi chỉ có bằng cử nhân quản trị kinh doanh, không có bằng cử nhân kế toán nên không đáp ứng tiêu chuẩn kế toán viên. Tuy nhiên, căn cứ Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 29/2022/TT-BTC, trường hợp công chức không có bằng tốt nghiệp chuyên ngành kế toán nhưng đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào ngạch kế toán viên trước ngày 1/1/2014 thì vẫn tiếp tục được làm kế toán theo quy định tại Khoản 7 Điều 18 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ và tiếp tục giữ ngạch đã được bổ nhiệm. Theo Khoản 3 Điều 25 Thông tư số 29/2022/TT-BTC, trường hợp công chức, viên chức đã được bổ nhiệm vào ngạch kế toán viên trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được xác định là đáp ứng quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn của ngạch, chức danh nghề nghiệp kế toán. Tôi xin hỏi, căn cứ theo quy định của pháp luật thì hiện tôi có được tiếp tục làm kế toán đơn vị sự nghiệp công lập hay không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Bùi Ngọc Châu
Bùi Ngọc Châu - 07:05 10/06/2024

Chế độ với cán bộ xã nghỉ việc sau sáp nhập

Việc sáp nhập xã, huyện là cần thiết nhưng chế độ chính sách cho cán bộ, công chức về nghỉ sau sáp nhập vẫn chưa hợp lý do lương cán bộ, công chức lúc còn đi làm chỉ đủ chi phí sinh hoạt cơ bản, nên khi về nghỉ không có tiền tích lũy, cuộc sống khó khăn. Tôi xin kiến nghị mỗi cấp dành nguồn ngân sách hỗ trợ đủ để cán bộ, công chức về nghỉ sau sáp nhập có thể lo cho cuộc sống.
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy - 12:05 07/06/2024

Cán bộ chờ đủ tuổi nghỉ hưu được hưởng chính sách gì?

Địa phương tôi có trường hợp là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã có thông báo nghỉ hưu và nghỉ hưu đúng tuổi vào tháng 7/2024. Đại hội Mặt trận phường tổ chức vào tháng 4/2024 nên trường hợp này không thuộc đối tượng được trợ cấp theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP. Tôi xin hỏi, từ sau Đại hội Mặt trận phường, cán bộ trên đã thôi giữ chức vụ thì có chế độ chính sách nào để chi trả cho đối tượng để chờ đến thời điểm hưởng lương hưu không (trường hợp này là tháng 5, tháng 6 không có lương)?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Phạm Thị Hiền
Phạm Thị Hiền - 08:37 06/06/2024

Quyền Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền gì?

Tôi xin hỏi, quyền Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền giới thiệu HĐND cấp huyện bầu Phó Chủ tịch UBND cấp huyện không? Quyền Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND cấp xã không? Theo tôi được biết, tại Điều 83 Luật Tổ chức chính quyền địa phương có quy định: Hội đồng nhân dân (HĐND) bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy viên UBND theo giới thiệu của Chủ tịch UBND. Khoản 7 Điều 83 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định, kết quả bầu Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND cấp xã phải được Chủ tịch UBND cấp huyện phê chuẩn. Theo Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 08/2016/NĐ-CP, quyền Chủ tịch UBND chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ kể từ ngày HĐND bầu ra Chủ tịch UBND.
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Vũ Thị Luyến
Vũ Thị Luyến - 14:55 05/06/2024

Có hưởng đồng thời 2 khoản phụ cấp trách nhiệm?

Thông tư số 05/2005/TT-BNV quy định đối tượng được hưởng phụ cấp trách nhiệm mức 2, hệ số 0,3 là giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thuộc biên chế trả lương của các trường chuyên biệt và giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng I. Tôi xin hỏi, trường hợp giáo viên làm Tổng phụ trách Đội ở trường chuyên biệt đang được hưởng phụ cấp trách nhiệm của các trường chuyên biệt là 0,3 rồi thì có được hưởng thêm cả phụ cấp trách nhiệm cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội ở trường phổ thông hạng I nữa không, hay chỉ được hưởng 1 trong 2 đối tượng theo quy định?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Nguyễn Văn An
Nguyễn Văn An - 07:05 05/06/2024

Thi đua theo chuyên đề có được tính để xét tặng Bằng khen?

Tôi công tác tại một đơn vị sự nghiệp, được bằng khen của UBND tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội năm 2016-2017. Năm 2018, tôi được cơ quan công nhận hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2019 đến 2023 tôi được cơ quan công nhận từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 3 năm đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở. Xin hỏi, với các điều kiện của tôi như trên thì có được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 hay không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Phan Lĩnh Cương
Phan Lĩnh Cương - 08:52 04/06/2024

Khi nào công chức bị buộc thôi việc?

Tôi xin hỏi, công chức là Đảng viên, giữ chức vụ lãnh đạo quản lý bị Tòa án kết án 2 năm tù treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, hậu quả đã được khắc phục” và đã bị xử lý kỷ luật Đảng bằng hình thức “khai trừ” thì công chức đó có bị buộc thôi việc hay không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Đinh Thị Hà
Đinh Thị Hà - 07:48 02/06/2024

Thẩm quyền quyết định số lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp

Tôi xin hỏi, thẩm quyền quyết định số lượng hợp đồng cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao tự chủ của Bộ là cấp nào?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Võ An Ngọc
Võ An Ngọc - 07:46 02/06/2024

Căn cứ tiếp nhận viên chức

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có quy định về việc tiếp nhận vào viên chức, trong đó có điều kiện đủ 5 năm công tác. Tôi xin hỏi, 5 năm công tác nêu trên là 5 năm đã và đang làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận, hay chỉ cần đủ 5 năm công tác trở lên có đóng BHXH, còn thời gian đang làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ hiện tại không nhất thiết phải đủ 5 năm?

Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top