Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi thuộc lĩnh vực:

Lao động - Tiền lương

Lao động - Tiền lương

Hoàng Thị Diễm Phương
Hoàng Thị Diễm Phương - 09:13 29/08/2023

Hướng dẫn bổ nhiệm, xếp lương viên chức lưu trữ

Tôi được tuyển dụng làm văn thư lưu trữ, trình độ cao đẳng, mã ngạch 02.014, xếp lương A0 từ ngày 26/12/2012. Hiện tại tôi giữ ngạch 02.014 được 10 năm 8 tháng và đã học nâng cao trình độ, có bằng đại học năm 2019. Theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 07/2022/TT-BNV quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ thì: "1. Trường hợp viên chức có trình độ đào tạo cao đẳng đang giữ chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên (hạng III) theo Thông tư số 13/2014/TT-BNV và xếp lương viên chức loại A0 theo Thông tư số 08/2015/TT-BNV thì thực hiện bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp và xếp lại lương theo hướng dẫn tại Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư này. Thời gian xếp lương viên chức loại A0 được tính vào thời gian giữ chức danh Lưu trữ viên trung cấp để xét thăng hạng lên Lưu trữ viên. 2. Trường hợp viên chức có trình độ đại học trở lên, đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên (hạng III) theo Thông tư số 13/2014/TT-BNV và đang xếp lương loại A0 theo Thông tư số 08/2015/TT-BNV thì thực hiện bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên theo Thông tư này và chuyển xếp lương theo hướng dẫn tại Khoản 3 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV. Thời gian xếp lương viên chức loại A0 được tính vào thời gian giữ chức danh Lưu trữ viên để thi hoặc xét thăng hạng lên Lưu trữ viên chính". Xin hỏi, trường hợp của tôi thực hiện theo khoản nào trong 2 khoản trên, để tôi có cơ sở tiếp tục trình đơn vị chuyển chức danh nghề nghiệp, xếp lương phù hợp và bảo đảm đủ điều kiện thi hoặc xét thăng hạng.
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Thị Nhung - 14:52 28/08/2023

Điều kiện về tuổi để hưởng chính sách thôi việc ngay

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, thay thế Nghị định số 108/2014/NĐ-CP quy định đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi. Xin hỏi, tôi sinh tháng 4/1978, trong điều kiện lao động bình thường, muốn thôi việc ngay năm 2024 thì có đủ điều kiện không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Đỗ Hồng Long
Đỗ Hồng Long - 07:05 28/08/2023

Chế độ phụ cấp khu vực thực hiện theo quy định nào?

Trên cơ sở Quyết định 244/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Sơn Tịnh phân bổ và giao dự toán cho các giáo viên trực tiếp giảng dạy tại trường học trên địa bàn các xã Tịnh Giang, Tịnh Đông và Tịnh Hiệp (được xác định là các xã miền núi) hưởng mức phụ cấp khu vực hằng tháng 0,1. Tôi xin hỏi, căn cứ Quyết định số 33/UB-QĐ ngày 4/6/1993 của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao; Công văn số 565/BDT-KHTH ngày 31/8/2021 của Ban Dân tộc tỉnh về việc cung cấp danh sách xã miền núi, vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 1838/UBDT-CSDT ngày 1/11/2022 của Ủy ban Dân tộc về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thì các xã Tịnh Giang, Tịnh Đông và Tịnh Hiệp thuộc huyện Sơn Tịnh là xã miền núi hay xã đồng bằng? Nếu là xã đồng bằng thì xác định thời điểm nào thực hiện? Chế độ phụ cấp khu vực quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5/1/2005 hiện nay có còn thực hiện không? Nếu không thực hiện thì xác định thời điểm nào?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Trần Văn Đồng
Trần Văn Đồng - 14:05 25/08/2023

Tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định nào?

Tôi đang tham mưu cho UBND huyện thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã. Trước đó, tháng 6/2023, UBND huyện đã ban hành kế hoạch tuyển dụng áp dụng quy trình theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP và 34/2019/NĐ-CP (hết hiệu lực từ 1/8/2023 và thay thế bằng Nghị định 33/2023/NĐ-CP). Tại Điều 13 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có quy định: "Việc tuyển dụng công chức cấp xã được áp dụng quy định tại Nghị định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức". Tôi xin hỏi, theo quy định nêu trên thì việc tuyển dụng công chức cấp xã là thực hiện theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đúng không? Nếu thực hiện theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP thì UBND huyện có phải thực hiện lại kế hoạch tuyển dụng, thông báo tuyển dụng không, vì tại thời điểm tháng 6/2023, UBND huyện ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP thì không có thi ngoại ngữ.
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Phạm Văn Cường
Phạm Văn Cường - 15:39 24/08/2023

Công tác tại vùng đặc biệt khó khăn có được nghỉ hưu trước tuổi?

Tôi xin hỏi, giáo viên nữ, sinh ngày 6/10/1972, công tác tại vùng đặc biệt khó khăn trên 5 năm (không có thời gian công tác tại nơi có phụ cấp khu vực 0,7 trở lên), đóng BHXH trên 20 năm thì có đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2023 không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Nguyễn Phi
Nguyễn Phi - 15:29 24/08/2023

Căn cứ xác định công chức

Tôi đăng ký tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức do UBND tỉnh tổ chức và trúng tuyển vị trí chuyên viên, vào làm việc tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các quyết định thi tuyển, kế hoạch, thông báo đều ghi là công chức. Tuy nhiên khi tìm hiểu các quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP thì tôi không được xác định là công chức và khi nhận được quyết định tuyển dụng thì ghi là tuyển dụng người làm việc. Xin hỏi, tôi có phải là công chức và có được hưởng phụ cấp công vụ theo quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Bàn Ngọc Tiến
Bàn Ngọc Tiến - 08:42 24/08/2023

Lao động hợp đồng cơ quan hành chính có được phụ cấp công vụ?

Sau khi Nghị định số 111/2022/NĐ-CP được ban hành thì Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 và Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 đã hết hiệu lực. Tại Điểm a Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP quy định: "Người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Tiền lương trong hợp đồng lao động áp dụng một trong hai hình thức: Áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật lao động hoặc áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trường hợp thỏa thuận áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức thì các loại phụ cấp được hưởng (nếu có) được tính vào tiền lương chế độ nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến tiền lương thực hiện như công chức, viên chức". Tôi xin hỏi, lao động hợp đồng làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính trường hợp thỏa thuận áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức thì người lao động có được hưởng chế độ phụ cấp công vụ quy định theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Mạnh Trân
Mạnh Trân - 08:34 23/08/2023

Nguyên tắc chuyển xếp hạng chức danh nghề nghiệp

Tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm 2 năm 2009, làm giáo viên hợp đồng tại một trường đại học công lập. Tháng 1/2017, tôi trúng tuyển viên chức và làm giảng viên của trường đại học trên. Tháng 10/2020, tôi chuyển công tác về một trường THCS công lập và giảng dạy tại đó cho đến nay. Hiện bà tôi vẫn giữ chức danh nghề nghiệp là giảng viên hạng III (mã ngạch V.07.01.03), hệ số lương 3,66 từ tháng 1/2020. Tôi đã có bằng thạc sĩ và nhận thấy đã đạt đủ các tiêu chuẩn của giáo viên THCS hạng II mới. Xin hỏi, tôi có được bổ nhiệm chức danh giáo viên THCS hạng II mới không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Võ Thị Thu Lan
Võ Thị Thu Lan - 10:55 22/08/2023

Có phải ký hợp đồng với công chức được điều làm quản lý DN?

Tôi xin hỏi, công chức được UBND Thành phố điều động sang làm quản lý doanh nghiệp thì có phải ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp không, hay chỉ cần quyết định điều động là bảo đảm quy định?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Nguyễn Thị Thanh Dương
Nguyễn Thị Thanh Dương - 16:18 21/08/2023

Điều kiện được trợ cấp về hưu trước tuổi khi tinh giản biên chế

Tôi sinh tháng 2/1971, đóng BHXH được 33 năm 1 tháng. Theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế thì đến tháng 11/2028 tôi được nghỉ hưu, nhưng tôi xin nghỉ vào tháng 11/2023. Xin hỏi, tôi có được hưởng tiền trợ cấp về hưu trước tuổi không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Đoàn Thu Nga
Đoàn Thu Nga - 09:05 21/08/2023

Văn thư kiêm thủ quỹ có được hưởng phụ cấp trách nhiệm?

Tôi là nhân viên văn thư kiêm nhiệm thủ quỹ trường mầm non nhưng không được hưởng phụ cấp gì ngoài lương nhân hệ số. Tôi được biết Thông tư số 05/2005/TT-BNV có quy định phụ cấp trách nhiệm của thủ quỹ đơn vị. Xin hỏi, trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp trách nhiệm không?
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top