Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Mức hưởng BHYT khi chuyển tuyến khám, chữa bệnh

Lê Quốc Khánh - 15:02 21/12/2022

Chi tiết câu hỏi

Mẹ tôi có thẻ BHYT được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh. Mẹ tôi được chuyển tuyến đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Tim TPHCM. Xin hỏi, vậy mẹ tôi sẽ được BHYT thanh toán bao nhiêu % chi phí khám, chữa bệnh? Nếu được thì được giảm những mục nào?

Trả lời

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 27 Luật BHYT, trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật thì cơ sở khám, chữa bệnh BHYT có trách nhiệm chuyển người bệnh kịp thời đến cơ sở khám chữa, bệnh BHYT khác theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Theo đó, trường hợp mẹ ông đi khám, chữa bệnh BHYT tại cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT và đã được cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT đúng quy định đến Viện Tim TPHCM, khi đó mẹ ông đến khám, chữa bệnh BHYT tại Viện Tim TPHCM sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT và mức hưởng ghi trên thẻ của mẹ ông.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top