Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Ninh Thuận giải đáp việc dừng thời hạn thẻ BHYT

Hoan Binh - 08:05 06/07/2024

Chi tiết câu hỏi

Con tôi học lớp 1, vừa qua, giáo viên chủ nhiệm lớp gửi thông báo của cơ quan BHXH huyện cho các phụ huynh với nội dung thẻ BHYT dân tộc của học sinh sử dụng hết tháng 3 và phụ huynh phải mua lại BHYT cho con từ tháng 4 đến tháng 9 với số tiền 341.000 đồng. Nhiều người đến trung tâm y tế khám bệnh cũng mới biết được thẻ BHYT dân tộc đã không còn tác dụng dù được cấp chưa bao lâu. Trên địa bàn huyện Ninh Phước, hàng nghìn đồng bào dân tộc thiểu số đã mua thẻ BHYT theo diện được Nhà nước hỗ trợ 70% theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP cách đây vài tháng cũng phải mua lại thẻ BHYT mới. Sự việc trên khiến nhiều người bức xúc, tôi đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về vấn đề nêu trên.

Trả lời

Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận trả lời vấn đề này như sau:

Trên địa bàn huyện Ninh Phước giai đoạn 2016-2020 có 8 xã, thị trấn (gồm Phước Dân, Phước Vinh, Phước Sơn, Phước Thái, Phước Hậu, Phước Hữu, Phước Thuận, An Hải) thuộc khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và xã Phước Hải thuộc danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo (xã chưa xếp loại thuộc khu vực nào). Sang giai đoạn 2021-2025 có 5 xã, thị trấn thuộc khu vực I (gồm xã Phước Thái, Phước Hải, Phước Hậu, Phước Hữu và thị trấn Phước Dân) và 4 xã còn lại chưa được xác định thuộc khu vực nào (gồm An Hải, Phước Thuận, Phước Vinh, Phước Sơn), nhưng hiện nay trên địa bàn huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã nông thôn mới nâng cao.

Căn cứ Điểm c Khoản 2, Điểm b Khoản 3 Điều 1 và Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT: Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1/11/2023.

Trên cơ sở đó, các địa phương trên địa bàn huyện được xác định có 8 xã, thị trấn được hưởng chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ và từ tháng 11/2023 đã tổ chức triển khai tuyên truyền, vận động người dân tham gia và cấp thẻ BHYT theo quy định.

Qua 4 tháng triển khai thực hiện, ngày 1/3/2024, Bộ Y tế ban hành Văn bản số 917/BYT-BH về việc triển khai thi hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP, theo đó Bộ Y tế xác định: Trường hợp người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 và sang giai đoạn 2021-2025 vẫn được xác định là xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn nhưng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, được xác định là xã nông thôn mới thì không thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng.

Vì vậy, để cấp thẻ BHYT và quản lý người tham gia BHYT đúng quy định, BHXH tỉnh đã triển khai dừng giá trị sử dụng thẻ BHYT kể từ ngày 1/4/2024 đối với những trường hợp người dân tộc thiểu số đã được cấp thẻ BHYT mã "DS" không thuộc đối tượng theo hướng dẫn của Văn bản số 917/BYT-BH.

Theo đó, BHXH huyện Ninh Phước thuộc BHXH tỉnh Ninh Thuận ban hành Thông báo số 222/BHXH-TH về giảm thẻ BHYT mã "DS" không thuộc đối tượng theo hướng dẫn của Văn bản số 917/BYT-BH và thực hiện giảm thẻ BHYT kể từ ngày 1/4/2024. Đồng thời, BHXH tỉnh báo cáo UBND tỉnh Ninh Thuận, thông báo cho UBND các huyện, xã, thị trấn, nhân dân trên địa bàn biết về tình hình trên.

Tuy nhiên, ngày 23/4/2024 Bộ Y tế ban hành Văn bản số 2068/BYT-BH về việc vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP (thay thế Văn bản số 917/BYT-BH ngày 1/3/2024 của Bộ Y tế về triển khai thi hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP), Bộ Y tế xác định: Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1/11/2023.

Theo đó, BHXH tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo BHXH các huyện tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHYT cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP và ý kiến của Bộ Y tế.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top