Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Quyền lợi BHXH với lao động nam khi vợ sinh con

Lê Nguyễn Thanh Phong - 11:37 01/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Vợ tôi đóng BHXH được 2 tháng thì sinh con. Xin hỏi, vợ tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Nếu không được hưởng thì vợ tôi có được hưởng chế độ BHXH của tôi không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Như vậy, vợ của ông nếu chỉ đóng BHXH 2 tháng thì không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Tại Điểm e Khoản 1 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con được hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, tại thời điểm vợ của ông sinh con mà ông đang tham gia BHXH bắt buộc thì ông được hưởng chế độ thai sản. Cụ thể:

Về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam có vợ sinh con quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật BHXH năm 2014 như sau:

- 5 ngày làm việc;

- 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

- Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc;

- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Trợ cấp một lần khi sinh con quy định tại Điều 38 Luật BHXH năm 2014: Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

BHXH Việt Nam thông tin để ông nắm được các quyền lợi về chế độ thai sản.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top