Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi thuộc lĩnh vực:

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Thành Đạt
Nguyễn Thành Đạt - 08:05 23/06/2024

Quy định mới về mẫu hồ sơ, báo cáo trong đấu thầu

Sau khi Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT được ban hành, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT hết hiệu lực, còn Thông tư hướng dẫn về mẫu hồ sơ yêu cầu mới là dự thảo. Tôi xin hỏi, vậy đơn vị tôi áp dụng mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu như thế nào?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến - 08:05 22/06/2024

Mở tài khoản ngân hàng cần giấy tờ gì bắt buộc?

Tôi xin hỏi, hồ sơ mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng thương mại gồm có những giấy tờ bắt buộc gì đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp có 1 và nhiều hơn 1 đại diện theo pháp luật hoặc các đơn vị hành chính sự nghiệp thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền? Trong các loại hình doanh nghiệp nêu trên, thì doanh nghiệp có cần phải cung cấp điều lệ/biên bản họp hội đồng thành viên/hội đồng cổ đông không, hay chỉ áp dụng đối với trường hợp nào để xác minh tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện theo pháp luật?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Huỳnh Ngọc Tuấn
Huỳnh Ngọc Tuấn - 07:05 22/06/2024

Hạn mức chỉ định thầu gói thầu cung cấp dịch vụ công

Tôi xin hỏi, gói thầu tư vấn cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước có giá dưới 500 triệu đồng có được áp dụng chỉ định thầu theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trần Thảo Ngọc
Trần Thảo Ngọc - 10:12 20/06/2024

Hoàn thuế online cần giấy tờ gì?

Tôi thường trú, công tác và có mã số thuế ở cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Vừa qua, khi tôi thực hiện hoàn thuế TNCN trực tuyến thì thấy trên trang web không còn mục gửi kèm tệp phụ lục chứng từ (trước đó, khi tôi thực hiện hoàn thuế 2021 thì trên trang web vẫn có mục gửi kèm tệp tin chứng từ). Do đó, yêu cầu hoàn thuế TNCN của tôi bị từ chối do Chi cục Thuế huyện yêu cầu trình chứng từ hoàn thuế, thư xác nhận thu nhập... Xin hỏi, yêu cầu của đơn vị thuế như vậy có đúng không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Trí Phường
Nguyễn Trí Phường - 15:28 19/06/2024

Quy định mới về cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Tôi đang công tác tại Sở Giao thông vận tải. Hiện công chức, viên chức của Sở đã được cấp các chứng chỉ (hoặc chứng nhận) bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng; chứng chỉ (hoặc chứng nhận) bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chương trình cơ bản... Tôi xin hỏi, vậy những chứng chỉ nêu trên có được xem là chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu không (được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP)? Các công chức của Sở đã có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) đào tạo về đấu thầu có đủ điều kiện tham gia tổ thẩm định đấu thầu đối với các dự án do Sở làm chủ đầu tư hay không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Trọng Hùng
Nguyễn Trọng Hùng - 10:49 19/06/2024

Hàng hóa đặc thù, lập hồ sơ mời thầu thế nào?

Hàng hóa của gói thầu là hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ liên quan khác. Tôi xin hỏi, hồ sơ mời thầu có thể được yêu cầu cung cấp giấy phép bán hàng hay giấy cam kết hỗ trợ của nhà sản xuất hay không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Phạm Thị Loan
Phạm Thị Loan - 07:51 19/06/2024

Thẩm quyền quyết định áp dụng chỉ định thầu rút gọn

Đơn vị tôi đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu thực hiện trước khi phê duyệt dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, áp dụng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Tuy nhiên, theo Khoản 2 Điều 43 Luật Đấu thầu, đối với trường hợp quy định tại Điểm m Khoản 1 Điều 23 của Luật này, người có thẩm quyền có thể quyết định áp dụng quy trình rút gọn... Tôi xin hỏi, trong trường hợp này (phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi có quyết định phê duyệt dự án) thì chủ đầu tư là người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu có phải là người có thẩm quyền quyết định áp dụng quy trình rút gọn hay không? Trong Điều 76 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP chỉ hướng dẫn quy trình chỉ định thầu thông thường nhưng không áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điểm m Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu. Vậy, nếu các gói thầu quy định tại Điểm m Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu thông thường thì thực hiện theo quy định nào?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trịnh Đại Nghĩa
Trịnh Đại Nghĩa - 08:12 15/06/2024

Thẩm quyền định giá dịch vụ sự nghiệp công

Tôi đang công tác tại Sở Giao thông vận tải. Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định, Sở của ông triển khai công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên 12 tuyến đường tỉnh lộ và các tuyến đường khác do UBND tỉnh giao với tổng chiều dài 234,52 km. Theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đấu thầu hoặc đặt hàng. Theo Luật Giao thông đường bộ, trong công tác quản lý bảo trì đường bộ bao gồm có công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên. Công tác này thuộc nhóm công việc có tính chất thường xuyên của dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 39/2020/TT-BGTVT). Hiện nay trên các tuyến tỉnh lộ do cơ quan tôi quản lý thực hiện việc đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên theo hình thức đánh giá chất lượng thực hiện (đối với hệ thống quốc lộ đã triển khai thực hiện đấu thầu từ năm 2015). Quá trình triển khai thực hiện, qua rà soát các quy định pháp luật liên quan Luật Giá, về cơ quan chức năng có thẩm quyền định giá cụ thể cho các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước chỉ mới quy định cho các trường hợp thực hiện đặt hàng, chưa có quy định cho các dịch vụ thực hiện đấu thầu. Để bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật liên quan Luật Giá, tôi đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn chi tiết việc xác định cơ quan có thẩm quyền để định giá đối với các sản phẩm, dịch vụ công (dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích) trong danh mục được cấp có thẩm quyền ban hành, sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo phương thức đấu thầu.
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Lê Bá Khánh Thành
Lê Bá Khánh Thành - 10:05 14/06/2024

Gói thầu trên 100 triệu đồng có được chỉ định thầu?

Tôi xin hỏi, các dự án sửa chữa, bảo dưỡng có tổng mức đầu tư trên 500 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên không giao tự chủ phải lập dự án hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 65/2021/TT-BTC có được áp dụng pháp luật về đấu thầu đối với dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP hay không? Đối với các dự án nêu trên, các gói thầu tư vấn, phi tư vấn có giá trị gói thầu trên 100 triệu đồng có được chỉ định thầu theo quy định tại Điểm m Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 không? Vì đây là dự án đầu tư xây dựng không phải dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công nhưng cũng không phải dự toán mua sắm và không thực hiện theo quy trình dự toán mua sắm thường xuyên quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC.
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hoàng Trang
Hoàng Trang - 07:58 14/06/2024

Điều kiện dự án trong cụm công nghiệp được ưu đãi thuế

Theo danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP thì các dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được “miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới”. Tôi xin hỏi, sau khi Nghị định số 32/2023/NĐ-CP được áp dụng từ 1/5/2024 thì các dự án đầu tư trong cụm công nghiệp có được ưu đãi miễn, giảm thuế theo danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nữa không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Vũ Ngô Trương
Vũ Ngô Trương - 09:05 13/06/2024

Tham gia lớp tập huấn được chi trả những khoản phí gì?

Tôi công tác tại hạt kiểm lâm huyện, được thủ trưởng đơn vị cử tham gia lớp tập huấn phần mềm chuyên ngành lâm nghiệp do Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức. Trong giấy mời tập huấn có đề cập nội dung: "Chi phí ăn ở và đi lại của học viên do đơn vị cử người chi trả theo quy định". Kết thúc lớp tập huấn, đơn vị tổ chức không cấp chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận. Quá trình tập huấn chỉ thực hiện chuyển giao công nghệ và giải đáp thắc mắc liên quan đến các phần mềm, chính sách pháp luật. Sau khi tôi tham dự lớp tập huấn, kế toán đơn vị chỉ thanh toán cho tôi tiền khoán đi lại, tiền khoán thuê chỗ nghỉ; không thanh toán tiền ăn (phụ cấp lưu trú). Đơn vị tôi không có nguồn kinh phí cho việc "đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức" theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 36/2018/TT-BTC được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 06/2023/TT-BTC; chỉ có nguồn kinh phí "chi thường xuyên". Xin hỏi, khi tôi được thủ trưởng đơn vị cử đi tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ như trên và có chứng từ thanh toán thì tôi sẽ được thanh toán theo quy định nào?
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top