Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi thuộc lĩnh vực:

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Ngô Văn Xuyên
Ngô Văn Xuyên - 08:41 11/04/2024

Hồ sơ mời thầu thế nào là hợp lệ?

Trong hồ sơ mời thầu, phần đánh giá tính hợp lệ của nhà thầu, bên mời thầu yêu cầu nhà thầu có giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh về phòng cháy, chữa cháy, có hành nghề tư vấn thiết kế về phòng cháy, chữa cháy; giấy phép hoạt động điện lực và trong phần tiêu chí đánh giá yêu cầu bố trí chủ trì phòng cháy, chữa cháy. Căn cứ Điều 78 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Khoản 7 Điều 3 Luật số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Mục 20 Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020; Điều 38 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020; Khoản 5 Điều 25 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 30/9/2021; nhà thầu đã phản ánh đến bên mời thầu, yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ mời thầu vì đã vi phạm hạn chế nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, bên mời thầu cho biết, các yêu cầu đã nêu ở trên là hợp lệ và giữ nguyên quan điểm. Tôi xin hỏi, bên mời thầu có vi phạm không? Nếu vi phạm thì các yêu cầu ở trên có được phép đánh giá các nhà thầu tham dự không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hoàng Minh Tân
Hoàng Minh Tân - 07:05 09/04/2024

Điều kiện giảm khoảng cách an toàn công trình dầu khí

Nghị định số 13/2011/NĐ-CP và số 25/2019/NĐ-CP về an toàn dầu khí trên đất liền quy định, việc giảm khoảng cách an toàn từ công trình dầu khí tới các đối tượng tiếp giáp theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này phải áp dụng một trong các giải pháp an toàn kỹ thuật tăng cường quy định tại Điều 24 của Nghị định này phù hợp với đối tượng công trình. Tôi xin hỏi, việc áp dụng giảm khoảng cách này chỉ được giảm một hay được giảm nhiều biện pháp kỹ thuật an toàn?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Việt Thành
Nguyễn Việt Thành - 14:05 10/04/2024

Có được chỉ định thầu cho nhà thầu đã cung cấp dịch vụ tư vấn?

Điểm đ Khoản 6 Điều 89 Luật Đấu thầu 2013 quy định một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu là nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp do mình cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó. Tôi xin hỏi, trường hợp chỉ định thầu có áp dụng cấm như nội dung Điểm đ Khoản 6 Điều 89 Luật Đấu thầu nêu trên không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Ma Quang Huân
Ma Quang Huân - 10:05 10/04/2024

Mua sắm vật tư thi công có bắt buộc đấu thầu?

Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. Hằng năm, đơn vị tôi có sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo hình thức ký hợp đồng đặt hàng để thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản về địa chất (thăm dò khoáng sản). Ngoài ra, đơn vị còn tự liên hệ để ký hợp đồng khoan thăm dò khoáng sản cho các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Đông Bắc. Trong quá trình thi công công trình khoan máy đơn vị tôi có sử dụng vật tư, vật liệu như: Lưỡi khoan, cần khoan, ống chống và một số vật tư khác… để làm nguyên vật liệu chính thi công (nguyên liệu đầu vào để sản xuất ra sản phẩm). Công việc hoàn thành là sản phẩm nghiệm thu kết thúc lỗ khoan. Vật tư thi công khoan máy của đơn vị là nguyên liệu đầu vào thực hiện theo tiến độ công việc, không mua tập trung vì còn phụ thuộc vào lỗ khoan có gặp quặng hay không thì mới thi công tiếp. Ví dụ như thiết kế 100 m nhưng thi công đến 50 m đã hết quặng do vậy vật liệu bị giảm 50% so với kế hoạch ban đầu. Hoặc cũng có thể tăng lên rất nhiều vì nếu chiều sâu lỗ khoan gặp quặng sẽ phải khoan sâu hơn so với dự kiến. Như vậy sẽ rất khó khăn trong việc lựa chọn nhà thầu cũng như mua sắm vật tư, vì hiện nay tất cả các gói thầu được đấu thầu qua mạng, đơn giá và số lượng đã được ấn định theo hợp đồng đã ký kết sau khi trúng thầu. Thời gian từ khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến khi tổ chức đấu thầu hoàn thiện ký hợp đồng mất ít nhất 30 ngày. Trong khi đó đơn vị sản xuất cần vật tư ngay để thi công theo yêu cầu của đề án thì lại không đáp ứng được mà phải chờ đấu thầu xong mới được mua vật tư. Xin hỏi, đơn vị tôi có được mua trực tiếp vật tư thi công phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của đơn vị mà không cần phải trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hay thực hiện đấu thầu theo quy định của pháp luật hay không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Lê Bình Phương Hoài
Lê Bình Phương Hoài - 08:51 10/04/2024

Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

Quy định tại Điều 26 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP chưa xác định cụ thể cơ quan có thẩm quyền thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư. Tôi đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn thực hiện.
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Vân Khánh
Nguyễn Vân Khánh - 14:27 09/04/2024

Sử dụng và quản lý nhà thầu phụ thế nào?

Trong quá trình tham gia các dự án sử dụng vốn Nhà nước, tôi nhận thấy quy định pháp luật hiện hành có những nội dung chưa được cụ thể liên quan đến nhà thầu phụ để làm cơ sở pháp lý thực hiện dự án. Tôi xin hỏi, giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ là bao nhiêu trên tổng giá trị hợp đồng đối với gói thầu tư vấn? Trường hợp hồ sơ dự thầu có đề xuất nhà thầu phụ thì theo quy định bên mời thầu không cần đánh giá năng lực của nhà thầu phụ nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng thì có bắt buộc đánh giá năng lực của nhà thầu phụ hay không? Trường hợp hồ sơ dự thầu không đề xuất nhà thầu phụ nhưng nhà thầu phụ được đề xuất trong biên bản thương thảo hợp đồng hoặc trong hợp đồng hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng thì có bắt buộc đánh giá năng lực của nhà thầu phụ hay không? Chủ đầu tư có cần quy định cụ thể tỷ lệ phần trăm giá trị thầu phụ đảm nhận trong hồ sơ mời thầu tư vấn hay không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Lê Huy Quyền
Lê Huy Quyền - 14:26 08/04/2024

Gói thầu mua hàng hóa sản xuất trong nước, tính ưu đãi thế nào?

Đơn vị tôi tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng để mua gạo. Hàng hóa cần mua là gạo sản xuất trong nước, gạo hạt dài, loại 15% tấm, được xay xát từ thóc thu hoạch vụ đông xuân năm 2023. Do gạo mua là gạo sản xuất trong nước nên tất cả các nhà thầu tham gia đều được hưởng ưu đãi như nhau. Tôi xin hỏi, trong E-HSMT đơn vị tôi không áp dụng ưu đãi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có đúng quy định hay không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

N.-R. CHENAL
N.-R. CHENAL - 07:05 08/04/2024

Quy định về dịch công chứng nhãn sản phẩm nhập khẩu

Tôi nhập khẩu rượu vang Hungary, tuy nhiên, các phòng công chứng tư nhân không thể công chứng được tiếng Hungary, chỉ phòng Tư pháp mới chứng thực được. Nhưng Ban An toàn thực phẩm TPHCM yêu cầu chỉ chấp nhận công chứng tư nhân, nếu chứng thực tại phòng Tư pháp thì không tiếp nhận hồ sơ. Tôi xin hỏi, trong một nhãn rượu có nhiều ngôn ngữ mà không có phòng công chứng tư nhân nào thực hiện được thì doanh nghiệp làm thế nào để đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP? Nếu trên nhãn có 5 thứ tiếng đồng nghĩa thì dịch thuật và công chứng cả 5 thứ tiếng đó, bởi 5 đơn vị công chứng khác nhau hay chỉ dịch thuật và công chứng 1 trong những thứ tiếng đó?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Lê Hồng
Lê Hồng - 14:05 07/04/2024

Mời thầu dịch vụ phi tư vấn có bắt buộc yêu cầu về doanh thu?

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Mẫu số 1A – Hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng. Tại Bảng số 01 - Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, Mục 4 – Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự có 3 mục hướng dẫn để bên mời thầu lựa chọn. Trong đó, mục thứ 3 là về trường hợp gói thầu chỉ bao gồm các hạng mục công việc A1, A2, A3,.. (không phải là công trình theo pháp luật xây dựng). Tôi xin hỏi, hạng mục công việc không phải công trình theo pháp luật xây dựng được hiểu như thế nào? Trường hợp mẫu hồ sơ mời thầu theo Mẫu 03B hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ. Tại Bảng số 01 của E-HSMT, có hướng dẫn đối với Mục 3* phần doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) và có ghi chú: (* Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn không cần thiết yêu cầu về doanh thu thì bỏ nội dung này). Vậy, trường hợp như thế nào thì bên mời thầu áp dụng mục yêu cầu về doanh thu? Trường hợp nào thì không cần thiết áp dụng yêu cầu về doanh thu? Trong trường hợp bên mời thầu bỏ "nội dung này" nhưng trên hồ sơ mời thầu sau khi phát hành trên hệ thống vẫn hiển thị hướng dẫn của "Mục 3*", như vậy gây hiểu nhầm vì không mời thầu thì sao lại phải hướng dẫn. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét việc bỏ các nội dung ghi chú không liên quan, phần ghi chú phải bám sát với các nội dung mời thầu nếu đã có mục lựa chọn hay không lựa chọn.
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn An Dung
Nguyễn An Dung - 08:55 05/04/2024

Có được chia dự án thành các gói thầu?

Đơn vị tôi thực hiện in 12 số bản tin/năm, mỗi tháng phát hành 1 số. Đầu mỗi quý đơn vị tôi lập đề xuất, nhu cầu, dự toán, số lượng cần phát hành của mỗi quý, sau đó ra quyết định chỉ định thầu nhà in cho quý đó. Xin hỏi, đơn vị tôi làm như vậy có đúng với quy định không (nguồn vốn sử dụng là chi thường xuyên)?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Thị Yến
Nguyễn Thị Yến - 07:05 04/04/2024

Khối lượng đề xuất thêm có được bổ sung vào giá hợp đồng?

Đơn vị tôi là nhà thầu đang triển khai thi công gói thầu xây lắp, nguồn vốn ngân sách. Thời điểm đấu thầu áp dụng Thông tư số số 08/2022/TT-BKHĐT, hình thức đấu thầu rộng rãi, lựa chọn nhà thầu qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ, hợp đồng trọn gói. Trong quá trình nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu đã đề xuất một số khối lượng tăng, giảm có trong bản vẽ được duyệt nhưng tiên lượng mời thầu chưa tính đủ (phần đề xuất này nhà thầu đính kèm hồ sơ dự thầu, không bổ sung vào bảng tổng hợp giá dự thầu). Kết quả mở thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, đơn vị tôi đã được chủ đầu tư mời thương thảo và ký kết hợp đồng thi công với giá trị bằng giá dự thầu (chưa bao gồm phần đề xuất). Phần khối lượng đề xuất các bên thống nhất đưa vào thương thảo hợp đồng và hợp đồng tuy nhiên chưa được cấp quyết định đầu tư phê duyệt. Tôi xin hỏi, khối lượng nhà thầu đề xuất trên có được trình thẩm định bổ sung và bổ sung vào giá hợp đồng hay không?
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top