Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi thuộc lĩnh vực:

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trần L.T.A
Trần L.T.A - 09:12 31/01/2023

Cá nhân cho thuê nhà, khai thuế thế nào?

Tôi có ký hợp đồng cho thuê nhà với công ty X, thời hạn 2 năm (từ 20/3/2022 đến 19/3/2024), giá cho thuê 15.000.000 đồng/tháng, phương thức thanh toán định kỳ 3 tháng/lần. Việc thanh toán được thực hiện trong thời hạn 7 ngày làm việc đầu tiên của mỗi kỳ thanh toán. Tôi lựa chọn kê khai thuế theo năm dương lịch nhưng cán bộ thuế yêu cầu tôi phải kê khai theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán và bị xử phạt hành vi kê khai thuế trễ hạn. Theo tôi tham khảo Điều 9 và Điểm b Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 40/2021/TT-BTC thì tôi hiểu rằng tôi có thể lựa chọn khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán hoặc khai thuế theo năm dương lịch. Trường hợp tôi chọn khai thuế theo năm dương lịch thì thời hạn kê khai thuế và nộp thuế chậm nhất là ngày 31/1 năm sau và sẽ không bị xử phạt kê khai thuế trễ hạn. Xin hỏi, tôi hiểu như vậy có đúng không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

 Đặng Thị Thu Trang
Đặng Thị Thu Trang - 08:47 30/01/2023

Xuất hóa đơn năm 2023 cho dịch vụ năm 2022, áp dụng mức thuế nào?

Công ty tôi có sử dụng một số dịch vụ thuê ngoài thuộc diện được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% và đã áp dụng trong năm 2022, nay còn một kỳ thanh toán cuối cho chi phí dịch vụ tháng 12/2022, kết thúc cung cấp dịch vụ vào 25/12/2022. Do công ty tôi cần rà soát và điều chỉnh chi phí nên sau ngày 1/1/2023 mới có thể xuất hóa đơn. Xin hỏi, công ty tôi xuất hóa đơn sau ngày 1/1/2023 cho chi phí dịch vụ sử dụng trước 31/12/2022 thì tính thuế GTGT là 8% hay 10%? Hiện có hướng dẫn nào để xác định với bên cung cấp về thuế GTGT không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trần Hưng Bình
Trần Hưng Bình - 15:23 29/01/2023

Quy định về mức chi soạn thảo văn bản góp ý

Tôi đang công tác tại Sở Tư pháp, hàng năm ngân sách nhà nước có cấp cho Sở kinh phí xây dựng, thẩm định và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật. Trong năm, Sở có thực hiện tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật cho địa phương, Trung ương và được thanh toán văn bản góp ý từ nguồn kinh phí xây dựng, thẩm định và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật. Tôi xin hỏi, Sở Tư pháp chi trả như vậy là đúng hay sai? Trường hợp Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Việc lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các cá nhân ngoài Sở Tư pháp, Sở căn cứ Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 338/2016/TT-BTC để chi trả văn bản góp ý cho các cá nhân đó như sau: "Các nội dung chi, mức chi tại Điều 3, Điều 4 Thông tư mang tính hướng dẫn; căn cứ mức kinh phí được giao để thực hiện xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật quyết định thực hiện chi tiêu cho các nội dung công việc với mức chi phù hợp (thấp hơn hoặc cao hơn mức chi quy định tại Điều 4 thông tư này) trong tổng mức kinh phí đã được giao để thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật". Xin hỏi, Sở chi trả như vậy đúng hay sai?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trần Minh Hải
Trần Minh Hải - 20:01 28/01/2023

Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế

Công ty tôi chuyên cung cấp dịch vụ Thiết kế kỹ thuật và sản xuất các ảnh diễn họa, TVC quảng cáo cho các dự án bất động sản. Sau khi ký hợp đồng, chủ đầu tư thường tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng và yêu cầu công ty xuất hóa đơn cho các khoản tạm ứng. Tuy nhiên có một số khoản tạm ứng đã xuất hóa đơn phát sinh trong năm tài chính nhưng công ty tôi chưa thực hiện cung cấp dịch vụ khi hết năm tài chính. Căn cứ theo Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ: "Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng)". Vậy, công ty tôi đã lỡ xuất hóa đơn cho khoản tạm ứng thì có phải tính doanh thu trong kỳ và chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm tài chính không? Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC thì khoản tạm ứng nêu trên không được hạch toán vào tài khoản 3387 - doanh thu chưa thực hiện. Trường hợp nếu các khoản trên không được tính vào doanh thu trong kỳ thì công ty tôi vẫn hạch toán trên tài khoản 511 và khi quyết toán thuế thì điều chỉnh giảm doanh thu trong kỳ hay xử lý như thế nào?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đinh Ngọc Linh
Đinh Ngọc Linh - 17:23 26/01/2023

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót

Tôi xin hỏi, khi hủy hóa đơn bị sai số lượng, sai đơn giá có phải làm biên bản hủy hóa đơn cho 2 bên ký không, hay chỉ làm Mẫu 04 gửi cơ quan thuế?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty TNHH Bao bì Nước giải khát Crown Đà Nẵng
Công ty TNHH Bao bì Nước giải khát Crown Đà Nẵng - 10:10 25/01/2023

Khi nào cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Công ty chúng tôi có 100% vốn đầu tư nước ngoài, do Công ty TNHH Crown Packaging Investment Pte là nhà đầu tư. Nay, nhà đầu tư thay đổi thông tin người đại diện pháp luật. Vậy xin hỏi, chúng tôi có cần phải thực hiện thay đổi thông tin người đại diện pháp luật của nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không? Trong trường hợp yêu cầu thay đổi thông tin, chúng tôi cần làm thủ tục gì để thực hiện việc thay đổi này?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Bích Lan
Nguyễn Bích Lan - 08:43 23/01/2023

Cách tính tiền tự túc phương tiện khi đi công tác

Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị: "Đối với cán bộ, công chức, viên chức… và từ 15 km trở lên (đối với các xã còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị". Tôi xin hỏi, khoảng cách từ A đến B là 30 km, vậy, tiền tự túc phương tiện được tính bằng: 0,2 x giá xăng tại thời điểm đi công tác x 30 km hay 0,2 x giá xăng tại thời điểm đi công tác x 30 km x 2 (lượt đi, lượt về)?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn VN-TAX
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn VN-TAX - 10:04 20/01/2023

Thủ tục đóng mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp

Công ty chúng tôi đang thực hiện thủ tục xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế phục vụ việc giải thể doanh nghiệp cho các đơn vị khách hàng của Công ty. Trong quá trình thực hiện dịch vụ, Công ty có các đối tượng khách hàng ở các trạng thái mã số thuế (MST) khác nhau, nhưng đa số các đơn vị khách hàng đều ở trạng thái đóng MST (đóng do hoạt động không đúng địa chỉ; đóng do Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi giấy phép...). Tuy nhiên, mỗi Chi cục Thuế lại yêu cầu và hướng dẫn hồ sơ xin chấm dứt hiệu lực MST khác nhau: Tại một số Chi cục Thuế, đối với trạng thái MST của người nộp thuế bị đóng do hoạt động không đúng địa điểm thì thủ tục xin chấm dứt hiệu lực MST gồm: Văn bản xin chấm dứt hiệu lực MST (Mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC); biên bản họp của Hội đồng thành viên (công ty TNHH hai thành viên trở lên) hoặc Hội đồng quản trị (công ty cổ phần) về việc giải thể doanh nghiệp; quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị; quyết định của chủ sở hữu (Công ty TNHH MTV, doanh nghiệp tư nhân) về việc giải thể doanh nghiệp; văn bản xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan phát hành; các báo cáo thuế còn thiếu đến thời điểm xin chấm dứt hiệu lực MST; nộp các khoản tiền còn nợ ngân sách nhà nước từ trước; không ra quyết định phạt vi phạm hành chính về các báo cáo thuế chậm nộp trong thời gian bị đóng MST; giải quyết thủ tục xin chấm dứt hiệu lực MST. Một số Chi cục Thuế thì thủ tục lại gồm: Bước 1: Xin mở MST - văn bản đề nghị khôi phục MST (Mẫu số 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC) – yêu cầu đơn vị phải có địa điểm khác để xin khôi phục MST; các báo cáo thuế còn thiếu đến thời điểm xin khôi phục MST; ra quyết định phạt vi phạm hành chính về các báo cáo thuế chậm nộp trong thời gian bị đóng MST; nộp phạt vi phạm hành chính theo quyết định phạt vi phạm hành chính về các báo cáo thuế chậm nộp trong thời gian bị đóng MST; nộp các khoản tiền còn nợ ngân sách nhà nước từ trước. Bước 2: Xin chấm dứt hiệu lực MST - văn bản xin chấm dứt hiệu lực MST (Mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC); biên bản họp của Hội đồng thành viên (công ty TNHH hai thành viên trở lên) hoặc Hội đồng quản trị (công ty cổ phần) về việc giải thể doanh nghiệp; quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị; quyết định của chủ sở hữu (công ty TNHH MTV, doanh nghiệp tư nhân) về việc giải thể doanh nghiệp; văn bản xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan phát hành; giải quyết thủ tục xin chấm dứt hiệu lực MST. Đối với trạng thái MST của người nộp thuế bị đóng do Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi giấy phép hoạt động; thủ tục xin chấm dứt hiệu lực MST gồm: Bước 1: Xin khôi phục MST - văn bản đề nghị khôi phục MST (Mẫu số 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC) với lý do: Khôi phục MST để giải thể doanh nghiệp; biên bản họp của Hội đồng thành viên (công ty TNHH hai thành viên trở lên) hoặc Hội đồng quản trị (công ty cổ phần) về việc giải thể doanh nghiệp; quyết định của Hội đồng thành hoặc Hội đồng quản trị; quyết định của chủ sở hữu (công ty TNHH MTV, doanh nghiệp tư nhân) về việc giải thể doanh nghiệp; văn bản xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan phát hành; các báo cáo thuế còn thiếu đến thời điểm xin chấm dứt hiệu lực MST; nộp các khoản tiền còn nợ ngân sách nhà nước từ trước; ra quyết định phạt vi phạm hành chính về các báo cáo thuế chậm nộp trong thời gian bị đóng MST; nộp phạt vi phạm hành chính theo quyết định phạt vi phạm hành chính về các báo cáo thuế chậm nộp trong thời gian bị đóng MST. Bước 2: Giải quyết thủ tục xin chấm dứt hiệu lực MST - người nộp thuế không cần phải nộp văn bản xin chấm dứt hiệu lực MST (Mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC), Chi cục Thuế giải quyết việc xin chấm dứt hiệu lực MST luôn. Chúng tôi xin hỏi, đối với các đơn vị làm thủ tục giải thể doanh nghiệp nhưng trước đó bị khóa MST dẫn đến việc không nộp hoặc nộp chậm tờ khai thuế, vậy các khoản phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi này có được miễn trừ theo Điểm 1d Điều 26 Thông tư số 166/2013/TT-BTC hay không? Việc một số Chi cục Thuế vẫn ra quyết định phạt vi phạm hành chính về các báo cáo thuế chậm nộp trong thời gian bị đóng MST có đúng hay không? Để thuận tiện cho việc thực hiện thủ tục xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế phục vụ việc giải thể doanh nghiệp cho các đơn vị khách hàng của Công ty, đề nghị cơ quan chức năng có văn bản hướng dẫn cụ thể các trường hợp được nêu trên.
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn
Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn - 08:05 19/01/2023

Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa khuyến mại là bao nhiêu?

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất mỹ phẩm, kinh doanh trên nhiều kênh (kênh truyền thống, kênh siêu thị...) và có bán sản phẩm trên các trang thương mại điện tử như shopee, lazada... Công ty có đăng ký nhiều mã ngành nghề trong đó có mã ngành nghề kinh doanh bán hàng online (gồm mã ngành 4791 - Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet và mã ngành 4799 - Bán lẻ hình thức khác). Theo Công ty tham khảo Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định: "Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại khi khuyến mại theo các hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này: a) Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại quy định tại Khoản 1 Điều này có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng; b) Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến." Xin hỏi, Công ty chúng tôi có phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại đến Sở Công Thương không? Mức giảm giá có được vượt quá 50% không, bởi có nhiều công ty khi bán hàng online giảm giá lên đến 70%, 80% (không nằm trong đợt khuyến mại tập trung)?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đặng Thị Thu
Đặng Thị Thu - 22:08 17/01/2023

Được tạm ứng kinh phí để chi theo dự toán được giao

Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định: "Các đơn vị Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán các khoản chi của đơn vị giao dịch theo nguyên tắc thanh toán bằng chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại Kho bạc Nhà nước tới tài khoản của người cung cấp hàng hóa dịch vụ, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và người thụ hưởng khác tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng, trừ những trường hợp được phép chi bằng tiền mặt quy định tại Điều 6 Thông tư này". Tôi xin hỏi, đối với các trường hợp được phép chi bằng tiền mặt mà cá nhân của đơn vị giao dịch đã chi trước thì đơn vị tôi có được chuyển khoản từ tài khoản của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước để hoàn trả vào tài khoản cá nhân đã chi tiền hay không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trần Lư
Trần Lư - 14:09 15/01/2023

Xuất hóa đơn tháng 1/2023 áp dụng mức thuế nào?

Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế, doanh nghiệp của tôi thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% áp dụng cho dịch vụ từ ngày 1/2/2022-31/12/2022. Do dịch vụ bên tôi chốt với khách hàng từ ngày 16/12/2022 đến ngày 16/1/2023, nên bên tôi sẽ xuất hóa đơn vào tháng 1/2023 cho dịch vụ phát sinh trong khoảng thời gian này. Xin hỏi, với hóa đơn xuất tháng 1/2023 thì doanh nghiệp tôi cần áp dụng mức thuế suất như thế nào?
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top