Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi thuộc lĩnh vực:

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Lê Minh Diệu
Lê Minh Diệu - 16:58 05/12/2023

Điều kiện làm thương nhân đầu mối xăng dầu

Đơn vị tôi là doanh nghiệp tư nhân hiện có nhu cầu nhập khẩu dầu thô về chế biến rồi bán lại. Xin hỏi, doanh nghiệp tôi cần đáp ứng những điều kiện gì? Tôi phải xin những giấy phép nào? Thủ tục hải quan và thuế phí cho việc nhập khẩu dầu thô như thế nào?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Hùng Cường
Nguyễn Hùng Cường - 20:52 04/12/2023

Xác định mức thuế theo thời điểm nghiệm thu công trình?

Công ty tôi ký hợp đồng thi công với các nhà thầu chính và chủ đầu tư hạng mục hệ thống thông gió hút khói cho các dự án, công trình xây dựng nhà xưởng, trung tâm thương mại và các toà nhà cao tầng. Hợp đồng thi công bao thầu nguyên vật liệu gồm: Vật tư chính, vật tư phụ và tiêu hao, máy móc thiết bị và nhân công lắp đặt, vận chuyển. Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 28/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT: Tại Khoản 5 Điều 8 quy định về thời điểm xác định thuế GTGT: "5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền...". Tại Khoản 9 Điều 7 quy định: "9. Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT. a) Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu là giá xây dựng lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT. b) Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc thiết bị chưa có thuế GTGT...". Công ty tôi căn cứ hướng dẫn thời điểm và giá tính thuế GTGT trên nên từ ngày 1/2/2022 công ty tôi nghiệm thu công trình và xuất hoá đơn GTGT 8% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, công ty tôi tra cứu danh mục sản phẩm dịch vụ, công trình như mô tả trên không nằm trong danh mục hàng hoá, dịch vụ không được giảm thuế GTGT quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. Xin hỏi, công ty tôi xác định đã đúng thuế suất chưa?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trần Hoài Linh
Trần Hoài Linh - 20:50 04/12/2023

Điều kiện tổ chức họp Hội đồng thành viên

Khoản 1 Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định…”. Tôi xin hỏi, tỷ lệ quy định trong Điều lệ bắt buộc phải tối thiểu bằng 65% trở lên, hay là Điều lệ có thể quy định một tỷ lệ lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng 65%?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Đại Toàn
Nguyễn Đại Toàn - 07:05 02/12/2023

Người mua không phải lập hóa đơn khi trả hàng hóa

Doanh nghiệp của tôi đang hoạt động trong lĩnh vực bán và sửa chữa xe ô tô. Xin hỏi, đối với hàng hóa không đúng chất lượng quy cách đơn vị tôi cần trả lại người bán thì có bắt buộc người bán phải xuất hóa đơn hoàn trả hàng không? Hay phía người mua sẽ xuất hóa đơn hoàn trả hàng?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Võ Tuấn Anh
Võ Tuấn Anh - 12:01 01/12/2023

Cách xác định chi phí lắp đặt công trình điện

Tôi xin hỏi, thành phần chi phí trực tiếp theo hướng dẫn của Thông tư số 36/2022/TT-BCT ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp có bao gồm các loại vật tư, thiết bị thuộc đối tượng lắp đặt không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Lê Bê Ta
Lê Bê Ta - 09:19 30/11/2023

Sử dụng chi phí thẩm định hồ sơ thầu thế nào?

Tôi tìm hiểu thì chưa thấy có quy định cụ thể bên mời thầu, đơn vị thẩm định được sử dụng các chi phí thẩm định, đánh giá hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất, kết quả lựa chọn nhà đầu tư để chi, thanh toán những khoản nào (văn phòng phẩm, thiết bị; chi hỗ trợ…). Theo tôi tham khảo, trường hợp bên mời thầu là đơn vị hành chính tổ chức thực hiện các công việc lựa chọn nhà đầu tư tại Điều 7 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Khoản 5 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP thì việc quản lý, sử dụng, quyết toán chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước. Tôi xin hỏi, bên mời thầu, đơn vị thẩm định được chi các khoản trên vào mục đích gì và áp dụng văn bản nào?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đặng Thị Liên
Đặng Thị Liên - 16:08 28/11/2023

Bán điện mặt trời có được tính giảm thuế?

Đơn vị tôi bán điện mặt trời mái nhà cho các công ty điện lực, xuất hóa đơn sau khi chốt chỉ số và đối soát dữ liệu theo Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (xuất khoảng đầu tháng sau của tháng phát sinh). Theo tôi tham khảo Công văn số 2688/BTC-TCT ngày 23/3/2022 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP hướng dẫn, đối với hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ đặc thù như cung cấp điện, cơ sở kinh doanh được giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định đối với các hóa đơn lập từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Tôi xin hỏi, đối với điện mặt trời các công ty, doanh nghiệp bán cho các công ty điện lực có vận dụng quy định trên không, hay chỉ có các công ty điện lực phân phối bán ra mới áp dụng? Nếu theo hợp đồng mua bán điện, sản lượng điện chốt chỉ số ngày 31/1/2022 sẽ phát hành hóa đơn trong vòng 7 ngày kể từ ngày chốt chỉ số. Vậy, hóa đơn sẽ phát hành sang tháng 2/2022, theo hướng dẫn nêu trên phải áp dụng thuế suất 10% hay 8%?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đoàn Thị Hường
Đoàn Thị Hường - 09:49 28/11/2023

Lập hóa đơn vào thời điểm thu tiền hay hoàn thành dịch vụ?

Công ty tôi cho công ty khác vay tiền. Hợp đồng cho vay thời hạn hơn 12 tháng, quy định hết thời hạn vay bên vay sẽ trả cả gốc và lãi vay theo hợp đồng. Hàng quý, hai bên vẫn tính tiền lãi vay và ghi nhận vào doanh thu, chi phí. Theo đó, cuối năm hai bên xác nhận tiền lãi vay phát sinh cả năm (chưa thu được tiền) và Công ty tôi xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đối với tiền lãi vay trong năm cho bên vay. Xin hỏi, công ty tôi xuất hóa đơn tiền lãi vay theo năm như vậy có đúng không (thời điểm xuất hóa đơn)? Nếu chưa đúng thì thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm nào?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Văn Thức
Nguyễn Văn Thức - 08:22 27/11/2023

Bên bán phải xuất hóa đơn hoàn trả hàng hóa thay bên mua?

Tại Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định, mọi doanh nghiệp khi có các hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ... cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa đều phải xuất hóa đơn và ghi đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Công văn số 2121/TCT-CS ngày 29/5/2023 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc lập hóa đơn thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP: "Trường hợp hàng hóa đã mua trước ngày 1/1/2023 với thuế suất 8%, sau ngày 31/12/2022 người mua trả lại hàng hóa do không đúng quy cách, chất lượng, thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập với thuế suất thuế GTGT 8%, người bán và người mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại". Theo tôi quy định này gây khó khăn cho doanh nghiệp vì phải làm việc thay cho bên mua. Hướng dẫn về xử lý hóa đơn như vậy không phù hợp thực tiễn, không phù hợp các quy định pháp luật đã có, đẩy gánh nặng sang cho doanh nghiệp. Ngoài ra, nếu bên mua không xuất hóa đơn trả lại thì khi vận chuyển hàng hóa sẽ phải trình chứng từ nào khi cơ quan quản lý thị trường kiểm tra (vì hàng hóa, dịch vụ đã bán cho khách hàng thì không thuộc quyền sở hữu của bên bán)? Bên bán xuất hóa đơn như vậy khi không có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sẽ không đúng quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP… Tôi cũng được biết, cuối tháng 8 vừa qua, Bộ Tài chính có công văn lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, trong đó có đề cập tới vấn đề hàng hóa, dịch vụ người mua trả lại nhưng lại yêu cầu bên bán xuất hóa đơn, làm thay công việc của bên mua hàng. Tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, có chỉ đạo xử lý phù hợp cho vấn đề nêu trên.
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trần Hoàng Linh
Trần Hoàng Linh - 19:24 26/11/2023

Trường hợp nào phải lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa?

Đơn vị tôi kinh doanh thực phẩm chức năng (bên A), bán hàng thông qua một đơn vị logistic (bên B). Đơn vị này hỗ trợ quản lý hàng, giao hàng cho khách, thu tiền... Theo đó, đầu mỗi tháng, mỗi quý bên A phải xuất 1 lượng hàng dự trù cho bên B để có hàng trên hóa đơn. Sau đó, bên B mới xuất hóa đơn bán hàng cho trực tiếp khách tiêu dùng. Sau một thời gian (có thể quý 1 công ty A xuất hóa đơn bán hàng cho bên B nhưng có khi đến quý 3 thì hàng không dùng hết bên B mới trả lại hàng cho bên A). Theo ý kiến của tôi, thay vì bên A (bên bán) phải điều chỉnh hóa đơn giảm hàng bán từng hóa đơn (điều chỉnh rất nhiều hóa đơn trong nhiều tháng trước hoặc nhiều quý trước) gây ra tình trạng phải điều chỉnh cả tờ khai và điều chỉnh rất nhiều hóa đơn thì bên B (bên mua) sẽ xuất hóa đơn hàng trả lại cho bên A. Tôi xin hỏi, bên bán ghi nhận giảm doanh thu thay vì điều chỉnh hóa đơn có được không (tổng số thuế GTGT phải nộp không thay đổi)?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cao Minh Tuấn
Cao Minh Tuấn - 08:58 23/11/2023

Thay đổi người đại diện theo pháp luật cần giấy tờ gì?

Công ty cổ phần của tôi có 3 cổ đông theo tỷ lệ 42%; 40%; 18%. Cổ đông nắm giữ 40% được bầu làm giám đốc công ty. Tuy nhiên, cổ đông này đã di chuyển khỏi nơi cư trú, không còn làm việc với công ty để thực hiện vai trò là cổ đông, người đại diện theo pháp luật của công ty. Để điều hành hoạt động, công ty tôi cần thay đổi người đại diện theo pháp luật. Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục thay đổi, đăng ký lại.
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top