Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày đóng BHYT?

Nguyễn Thị Hồng Hoa - 14:34 15/09/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi đề nghị giải đáp về việc xác định giá trị sử dụng của thẻ BHYT đối với trường hợp gia đình ông Bình, thuộc hộ gia đình cận nghèo của xã. Do thay đổi chính sách theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/7/2021 gia đình ông Bình không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, được Nhà nước hỗ trợ 100% khi tham gia BHYT theo đối tượng người dân tộc thiểu số. Do hoàn cảnh gia đình nên sau khi thẻ BHYT hết hạn, ông Bình chưa tham gia BHYT. Tháng 8/2022, ông Bình có nguyện vọng được tham gia BHYT cho cả nhà. Qua nghiên cứu các quy định hiện hành thì: Theo quy định tại tiết c, khoản 3, điều 16 Luật BHYT (Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-VPQH ngày 7/12/2020 của Văn phòng Quốc hội), có ghi: "Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia BHYT từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT". Theo quy định tại Luật BHYT, do tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính nên thẻ BHYT của ông Bình sẽ có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 8, Điều 13, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ thì: "Đối với đối tượng khác, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 4, Điều 5 và 6 Nghị định này tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có thời hạn sử dụng là 12 tháng kể từ ngày thẻ BHYT có giá trị sử dụng theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 16 của Luật BHYT". Như vậy, theo quy định của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, do đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo không được nêu trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 4, Điều 5 và 6 Nghị định này nên thẻ BHYT của ông Bình có giá trị sử dụng từ ngày nộp tiền đóng BHYT. Tôi xin hỏi, để xác định đúng giá trị sử dụng của thẻ BHYT theo đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo như ông Bình phải dựa vào quy định nào trong 2 văn bản nêu trên?

Trả lời

Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016: "Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn".

Với quy định như vậy, việc xác định đúng giá trị sử dụng của thẻ BHYT của các đối tượng nói chung, đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo như ông Bình nói riêng phải dựa vào quy định của Luật BHYT, cụ thể: Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia BHYT từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top