Tìm kiếm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Đơn vị tôi thực hiện một số công trình có áp dụng định mức xây dựng theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, đơn vị bà gặp một số vướng mắc như sau:

Về nội dung định mức ván khuôn thép trong các kết cấu bê tông, theo hồ sơ thiết kế thì ván khuôn rãnh bê tông xi măng đúc sẵn sử dụng cho công trình là 1.000m2. Đơn vị sử dụng mã hiệu AG.32511 thành phần công việc theo định mức bao gồm: Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bảo đảm yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Như vậy theo định mức công tác này thì được hiểu đây toàn bộ là quá trình sản xuất (gia công), lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đã bao gồm luân chuyển vật liệu).

Tôi xin hỏi, khi áp dụng tính toán theo thiết kế thì có phải chiết giảm nhân hệ số k nhân công hay không, vì hạng mục ván khuôn rãnh có thể thiết kế vài chục bộ và luân chuyển cho nhiều lần?

Các dự án giao thông thuộc khu vực miền núi đặc thù là đi qua nhiều vùng đá vôi, việc thi công nền đường có thể tận dụng đá cấp III nổ phá trên tuyến để thi công công trình như tận dụng đá hộc làm rọ đá, xây đá hộc khan, có thể đưa máy nghiền sàng đá vào để sản xuất các loại đá 1x2, 2x4, 4x6 để thi công móng nền đường, tuy nhiên hiện tại định mức của Bộ Xây dựng không có để áp dụng. Việc không tận dụng đá nổ phá nền đường trên tuyến mà vận chuyển đổ đi rất khó khăn khi giải trình cho đơn vị thanh tra, kiểm toán. Đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn xử lý vấn đề này.

Về hệ số chi phí chung đối với công trình giao thông thuộc vùng núi và hải đảo, tại Bảng 3.7 Phụ lục số 3 Thông tư số 09/2019/TT-BXD phương pháp xác định dự toán chi phí xây dựng có quy định chi phí chung đối với công trình giao thông bằng 6,2-4,6% chi phí trực tiếp của từng loại, từng nhóm công trình (tỷ đồng) được điều chỉnh với hệ số từ 1,05 đến 1,1 tùy điều kiện cụ thể của công trình khi xây dựng tại vùng núi, biên giới, trên biển và hải đảo.

Như vậy công trình được xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La (bao gồm cả thành phố Sơn La) thì có được điều chỉnh với hệ số 1,05-1,1 như quy định đối với vùng núi hay không?

Xem chi tiết
Đặng Thị Liễu

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Trước kia, Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP theo quy định: “1. Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng...".

Như vậy theo quy định thì chủ đầu tư (cụ thể là Sở Giao thông vận tải) không được phép trực tiếp quản lý các dự án có tổng mức đầu tư > 15 tỷ đồng.

Tuy nhiên hiện nay công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ, theo đó không quy định cụ thể về hạn mức tổng mức đầu tư để chủ đầu tư tự thực hiện công tác quản lý dự án (nhỏ hơn hay lớn hơn 15 tỷ đồng).

Tôi xin hỏi, vậy hiện nay đối với các dự án có tổng mức đầu tư >15 tỷ đồng thì Sở Giao thông vận tải có được trực tiếp quản lý dự án hay không? Trường hợp được thì quy định về điều kiện năng lực của cá nhân, tổ chức như thế nào?

Xem chi tiết
Trần Ngọc Dự

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Đơn vị tôi đang thực hiện một dự án đầu tư (vốn ngân sách Nhà nước) cấp IV, nhóm C. Khi bắt đầu thi công, đơn vị đã có thông báo khởi công gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng (Sở chuyên ngành). Để thực hiện nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào xây dựng, đơn vị tôi đã tập hợp hồ sơ quản lý chất lượng theo danh mục hồ sơ hoàn thành công trình tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh để thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu. Trong quá trình kiểm tra, theo ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng, phải tiến hành đo đạc các thông số kỹ thuật, kiểm tra thực tế công trình so với thiết kế được duyệt mới khẳng định được sự đúng đắn của hồ sơ. Tôi xin hỏi, để kiểm tra công tác nghiệm thu, cơ quan chuyên môn về xây dựng có được yêu cầu đo đạc, kiểm tra thực tế thi công công trình so với thiết kế được duyệt không? Các quy định về công tác quản lý chất lượng trong thi công xây dựng là các quy định nào? Để kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng cần kiểm tra những công tác gì?
Xem chi tiết
Vũ Đình Nghiêm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi được biết quy định thời hạn của đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ là không quá 50 năm, đối với dự án ở địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn không quá 70 năm. Xin hỏi, trong trường hợp bảng giá đất của tỉnh thuộc địa bàn khó khăn không quy định thời hạn cụ thể của loại đất trên thì thời hạn sử dụng đất của tỉnh đó là 50 năm hay 70 năm? Thời hạn sử dụng đất khu công nghiệp của tỉnh thuộc địa bàn khó khăn có áp dụng tương tự như vậy không?
Xem chi tiết
Nguyễn Kiên

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi muốn làm đồng thời thủ tục tách thửa và hợp thửa đất. Thửa số 1 là đất ở (được công nhận) và đất vườn, thửa số 2 là đất ở (chuyển mục đích) và đất vườn. Tôi muốn tách một phần đất ở thửa số 1 (trong đó có đất ở và đất vườn) hợp với thửa số 2, nhưng Văn phòng đăng ký đất đai huyện cho biết, không thực hiện được do đất không cùng mục đích sử dụng. Xin hỏi, như thế nào gọi là đất hợp thửa phải cùng mục đích sử dụng? Đề nghị tách, hợp thửa như vậy có được không, nếu không được thì phải làm như thế nào để tách, hợp thửa được?
Xem chi tiết
Nguyễn Đình Khương

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty tôi có nhà máy chế biến khoáng sản được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2007. Năm 2008, nhà máy đi vào hoạt động. Năm 2008 - 2013, nhà máy hoạt động không liên tục. Năm 2014 - 2020 nhà máy dừng hoạt động hoàn toàn. 

Nhà máy chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Hiện nay, Công ty tôi có kế hoạch hoạt động sản xuất trở lại và thực hiện sửa chữa thiết bị, thay mới hệ thống xử lý khí thải của nhà máy.

Theo báo cáo phê duyệt quy trình xử lý khí thải, khí thải từ lò luyện được thu hồi sau lọc bụi sơ cấp đến thiết bị thu bụi và làm nguội bằng nước sau đó thổi ngược trở lại đỉnh lò để tận dụng nhiệt của khí thải, khí thải được thu lại lò luyện lần hai; một phần khí thải được làm nguội bằng nước rồi thải ra ngoài qua ống khói.

Công ty tôi đã sửa chữa, thay thế lại thành: Khí thải → lọc bụi thô → lọc bụi túi vải → thải ra ngoài qua ống khói. Hệ thống được đánh giá là tốt hơn so với hệ thống cũ.

Xin hỏi, vậy công ty tôi có phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường cho nhà máy không, và phải tiếp tục thực hiện các thủ tục gì về môi trường để nhà máy tiếp tục hoạt động mà không vi phạm quy định?

Xem chi tiết
Nguyễn Ngân Nga

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty tôi chuyên chế biến hạt điều, thuộc đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Hiện công ty tôi đã cải tạo quy trình sản xuất và không phát sinh nước thải công nghiệp, chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt. Xin hỏi, công ty phải đóng phí nước thải công nghiệp hay nước thải sinh hoạt? Nếu lưu lượng nước thải từ 20m3/ngày đêm thì thực hiện kê khai đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp gồm các thông số ô nhiễm nào?
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hương

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi đang tham gia tổ tư vấn thi tuyển kiến trúc công trình. Hiện nay, các chi phí liên quan đến công tác thi tuyển bao gồm: Chi phí tổ chức quản lý thực hiện công tác thi tuyển phương án kiến trúc; chi phí tư vấn thi tuyển phương án kiến trúc được xác định theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Thông tư số 16/2019/TT-BXD.

Riêng khoản mục chi phí khác phục vụ công tác thi tuyển phương án kiến trúc (chi phí cho hội đồng, tổ kỹ thuật, các mức giải thưởng, hỗ trợ các phương án dự thi tuyển và các chi phí khác) thì chưa có nghị định hay thông tư nào hướng dẫn xác định; nhất là chi phí giải thưởng.

Tôi xin hỏi, chi phí dành cho giải thưởng kiến trúc và hỗ trợ các phương án dự thi tuyển được xác định dựa trên cơ sở nào hay chỉ xác định dựa trên quy chế thi tuyển do cấp quyết định đầu tư phê duyệt?

Xem chi tiết
Võ Trương Trung Tuyến

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Đất của tôi được cấp sổ đỏ năm 2003, khi đó trên sổ chưa thể hiện đường đi. Năm 2008, Nhà nước thu hồi đất để mở đường và con đường 13m đã làm xong. Nay gia đình tôi muốn đổi sổ, trích đo lại thì trên bản trích đo thể hiện có đường. Xin hỏi, gia đình tôi muốn đổi sổ có được không và thủ tục như thế nào?
Xem chi tiết
Trần Văn Dũng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Căn cứ Khoản 5 Điều 40 Luật Đầu tư công về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch thì dự toán chuẩn bị đầu tư do người đứng đầu Bộ (người có thẩm quyền) tổ chức thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên, căn cứ Khoản 5 Điều 132 Luật Xây dựng, Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP thì dự toán chuẩn bị đầu tư do chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt.

Tôi được biết, thực hiện phân cấp, phân quyền, giảm thiểu thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, Chính phủ đã lựa chọn phương án giao chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản hướng dẫn chủ đầu tư, trong đó, yêu cầu chủ đầu tư tổ chức lập và gửi về Bộ để thẩm định, phê duyệt.

Xin hỏi, như vậy có phù hợp quy định hay không? Việc thẩm định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư theo quy định nào thì đúng?

Xem chi tiết
Phạm Ngọc