Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 29/3/2020, ngành nghề kinh doanh chính là lập trình máy tính, sản xuất phần mềm. Xin hỏi, công ty có vốn đầu tư trong nước có được xem là một dự án đầu tư sản xuất phần mềm và được hưởng ưu đãi thuế không? Nếu được thì mức được hưởng như thế nào? Năm 2020, công ty lỗ 86,3 triệu đồng; năm 2021 lãi 89,1 triệu đồng. Vậy trên Phụ lục 03-3A tại Mục 2.3 ghi thời gian miễn thuế 4 năm kể từ năm 2021 và Mục 2.4 ghi thời gian giảm thuế 50% là 9 năm kể từ năm 2025 thì có đúng không?
Xem chi tiết
Đặng Xuân Hoàng

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hiện nay nhà đầu tư thành lập dự án trong khu công nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt buộc phải thực hiện thủ tục nộp tờ trình xin chấp thuận dự án tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, sau khi được chấp thuận mới nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đây là một thủ tục không được quy định trong Luật Đầu tư 2020.

Khi tiến hành liên hệ làm rõ thủ tục, quy trình thực hiện, tôi được chuyên viên Ban quản lý gửi cho một văn bản gọi là tờ trình.

Do đây là thủ tục không được quy định trong bất cứ văn bản quy phạm pháp luật nào, vì thế, không có một quy trình cụ thể được đưa ra. Khi nộp hồ sơ tờ trình xin chấp thuận dự án nêu trên, tôi không nhận được thông tin về tiến trình xử lý hồ sơ, không có biên nhận tiếp nhận hồ sơ. Điều này gây khó khăn và tạo tổn thất rất lớn đối với doanh nghiệp.

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm rõ thủ tục trên (căn cứ pháp lý của thủ tục, quy trình, thời hạn xử lý) để doanh nghiệp biết và chuẩn bị đầy đủ cho kế hoạch kinh doanh, tránh tổn thất.

Xem chi tiết
Huỳnh Thị Bích Ngọc

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu. Tôi tốt nghiệp cử nhân kinh tế, đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu (lĩnh vực xây lắp, mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ phi tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hoá và xây lắp). Hiện tại công ty tôi ký hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin cho 1 tổ chức.

Tôi xin hỏi, cá nhân ông có đủ điều kiện tham gia thành viên tổ chuyên gia trong việc lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu nêu trên không (tôi có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, nhưng không có bằng cấp chuyên môn phù hợp trong lĩnh vực công nghệ thông tin)?

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Long

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đơn vị tôi được giao cải tạo sửa chữa một số công trình quy mô nhỏ bằng nguồn kinh phí hoạt động không thường xuyên được bố trí trong dự toán giao hàng năm của đơn vị.

Các gói thầu xây lắp thuộc các công trình cải tạo, sửa chữa thường xuyên nêu trên có giá gói thầu từ 100 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. Khi đơn vị chọn hình thức lựa chọn nhà thầu thì có 2 trường hợp xảy ra:

Trường hợp thứ nhất, theo quy định tại Điều 54 Luật Đấu thầu, đối với các gói thầu xây lắp có giá dưới 1 tỷ đồng thì áp dụng hình thức chỉ định thầu (gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu).

Trường hợp thứ hai, theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định việc sửa chữa thường xuyên nhỏ, lẻ nhà cửa, công trình xây dựng không thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản thì với giá gói thầu từ 100 triệu đồng trở lên áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh (áp dụng với nguồn chi thường xuyên).

Tôi xin hỏi, với nguồn vốn là nguồn kinh phí hoạt động không thường xuyên khi áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu xây lắp nêu trên, đơn vị tôi áp dụng hình thức chỉ định thầu có đúng không?Xem chi tiết
Lê Công Trung

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi làm việc tại Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Công ty dự định tiếp nhận nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân) góp vốn và tỷ lệ góp là 3% vốn điều lệ công ty. Xin hỏi, nhà đầu tư này có bắt buộc phải mở tài khoản tại ngân hàng không?
Xem chi tiết
Thiệu Bá Khoa

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi lái xe taxi và nhượng quyền chiếc xe của công ty nên hàng tháng tôi phải đóng gốc, lãi ngân hàng cho công ty. Vừa qua, do tôi có tiếp xúc gần với trường hợp F1 của bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong quá trình chở khách nên phải thực hiện quy định về cách ly y tế.

Tôi xin hỏi, hết thời gian cách ly tôi có được hỗ trợ về khoản tiền đóng gốc và lãi nêu trên không? Ngân hàng có xem xét lại thời hạn trả gốc và lãi không?

Xem chi tiết
Ngô Xuân Tôn

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho các công trình. Một số công trình đã lắp đặt hệ thống và nghiệm thu để đấu nối với điện lực trước ngày 31/12/2020. Tuy nhiên, thực tế công trình vẫn chưa hoàn thành 100% do còn một số hạng mục khác. Tôi xin hỏi, khoản doanh thu từ lắp đặt hệ thống điện này sẽ được ghi nhận vào năm 2020 hay sẽ căn cứ vào hóa đơn năm 2021?

Xem chi tiết
Đặng Thu Trà

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi muốn vay vốn để mua máy cày và máy cuộn rơm. Gia đình tôi có tài sản thế chấp nhưng chỉ đủ 50% số tiền cần vay. Xin hỏi, cơ quan nào hỗ trợ gia đình tôi và tôi cần làm thủ tục gì?
Xem chi tiết
Đổng Văn Linh

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện cung ứng dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng. Công ty lập báo cáo tài chính theo quy định tại Luật Kế toán, Thông tư số 200/2014/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn khác của Bộ Tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp.

Xin hỏi, công ty tôi có phải lập báo cáo tài chính Nhà nước hay không?

Xem chi tiết
Hà Thành Công

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi làm việc ở 1 Công ty, tiền lương và tiền công hàng tháng 5 triệu đồng/tháng. Tôi có phát sinh thêm thu nhập cho thuê 2 lô đất mỗi lô đất 2 triệu đồng/tháng.

Cho tôi hỏi, Công ty khi quyết toán thuế TNCN cho tôi có cộng cả tiền thu nhập cho thuê 2 lô đất của tôi vào không hay là chỉ quyết toán riêng tiền công và tiền lương hàng tháng? Nếu Công ty chỉ quyết toán tiền lương và tiền công cho tôi thì thu nhập phát sinh thêm tôi có phải kê khai không và kê khai như thế nào?

Xem chi tiết
Mai Ân