Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp như sau: Ông Nông Văn Toán có hộ khẩu thường trú tại thôn Đông Chót, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn (đã được UBND huyện Ngân Sơn phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại thôn Đông Chót, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) là hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc các thôn đặc biệt khó khăn nhưng thuộc các xã đặc biệt khó khăn trong danh sách ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Vậy, ông Toán có được miễn tiền sử dụng đất khi được cấp giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức, nếu đủ điều kiện miễn tiền sử dụng đất? Tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2014/NĐ-CP có ghi là "vùng" có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Vậy, "vùng" trong Thông tư nêu trên được hiểu thế nào? “Vùng” có tương đương "xã" trong Nghị định không? Những thôn không đặc biệt khó khăn nhưng nằm trong xã đặc biệt khó khăn theo danh sách ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 và Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 có được miễn tiền sử dụng đất khi đủ điều kiện không?

Xem chi tiết
Đặng Bình Minh

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi là kế toán trường THCS. Vừa qua, thanh tra nội bộ kho bạc kiểm tra đơn vị tôi và kết luận, nội dung chi khoán tiền điện thoại di động cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán và tổ trưởng chuyên môn từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động thường xuyên là không đúng quy định. Theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội (căn cứ Quyết định này thì UBND tỉnh Tây Ninh cũng có Quyết định 39/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 về việc ban hành quy định, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh) thì các đối tượng nêu trên của trường tôi không đủ tiêu chuẩn được cấp tiền để thanh toán tiền cước phí sử dụng điện thoại di động. Tuy nhiên, theo Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, có ban hành kèm theo phụ lục số 1 hướng dẫn nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ, trong đó có nội dung: “… Đối với trường hợp không đủ tiêu chuẩn trang bị điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động theo quy định trên, nhưng trong thực tế xét thấy cần thiết phải trang bị để phục vụ công việc chung thì Thủ trưởng đơn vị được quyết định việc cấp tiền để thanh toán tiền cước phí sử dụng điện thoại cho phù hợp…”. Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường trong công tác điều hành, trường đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và có xây dựng khoán tiền điện thoại hàng tháng cho hiệu trưởng 150.000 đồng, phó hiệu trưởng 100.000 đồng, kế toán 100.000 đồng, tổ trưởng chuyên môn 50.000 đồng và đã được thông qua hội nghị cán bộ công chức hàng năm.Nhưng qua đợt thanh tra, đoàn thanh tra không đồng ý cho nhà trường chi trả tiền điện thoại di động của các đối tượng trên và đề nghị thu hồi ngân sách. Cho tôi hỏi, trường tôi khoán chi khoản trên là đúng hay sai? Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hà

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vướng mắc trong việc xác định hợp đồng tương tự như sau: Công ty A tham gia đấu thầu, trong đó hồ sơ mời thầu có quy định: “Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong vòng 3 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): Số lượng hợp đồng bằng 2 hoặc khác 2, ít nhất có 1 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 2 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ 4 tỷ đồng”. Công ty A kê khai 2 hợp đồng: Hợp đồng 1: Giữa công ty A và UBND tỉnh B vào năm 2019 (thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu) phần công việc có giá trị 2,5 tỷ đồng. Hợp đồng đã hoàn thành toàn bộ (có chứng từ chứng minh). Hợp đồng 2: Giữa công ty A và công ty B vào năm 2020 (không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu) phần công việc có giá trị 3 tỷ đồng. Hợp đồng đã hoàn thành toàn bộ (có chứng từ chứng minh). Khi xác định hợp đồng 2 có phải hợp đồng tương tự hay không, có 2 quan điểm: Quan điểm 1: Hợp đồng 2 được xác định là hợp đồng tương tự do pháp luật không quy định hợp đồng đang xét phải thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Mặt khác, hợp đồng 2 đã đáp ứng các tiêu chí của hồ sơ mời thầu. Quan điểm 2: Hợp đồng 2 không được xác định là hợp đồng tương tự do nó không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu, trong khi việc xét hợp đồng tương tự phải được thực hiện theo quy định pháp luật về đấu thầu. Cho tôi hỏi, quan điểm nào là phù hợp? Xem chi tiết
Thái Khắc Hưng

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi được công ty cử đi làm việc tại chi nhánh ở nước ngoài trên 2 năm. Lương và thu nhập công ty vẫn trả tại Việt Nam và có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo bảng thuế lũy tiến dành cho cá nhân là đối tượng cư trú. Tại nước ngoài, chi nhánh công ty trả thêm phụ cấp sinh hoạt. Tháng 10/2020, tôi được điều động về nước.

Hiện công ty yêu cầu tôi nộp thuế bổ sung cho lương năm 2020 với mức thuế suất áp dụng là 20% và không được khấu trừ gia cảnh vì là đối tượng không cư trú tại Việt Nam đủ 183 ngày theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, và do trước đó trả thu nhập đã thu theo thuế lũy tiến là không đúng.

Xin hỏi, công ty đang áp dụng mức thuế đối với tôi như vậy là đúng hay sai? Nếu đúng thì chính sách thuế thu nhập cá nhân như vậy có công bằng không, thu nhập của tôi khi làm việc ở Việt Nam và khi ở nước ngoài gần như không thay đổi, công ty vẫn trả lương tại Việt Nam và tôi không được giảm trừ gia cảnh cho các con. Nếu công ty đang yêu cầu sai thì tôi phải làm gì (như các năm trước thì công ty chỉ yêu cầu kê khai thuế tại Việt Nam và phần thu nhập (phụ cấp) được nhận tại nước ngoài để kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam)?

Xem chi tiết
Trần Văn Lê

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đơn vị tôi đăng ký máy in để sử dụng nội bộ nhưng Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu phải có đăng ký hoạt động cơ sở in, với lý do đây là máy in có chức năng photocopy màu. Tuy nhiên, những máy in của đơn vị tôi đều là máy văn phòng, tốc độ in nhỏ hơn 50 trang A4/phút. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp, đơn vị muốn sử dụng máy in có chức năng photocopy màu có bắt buộc phải đăng ký cơ sở in hay không?
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Ly

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Phòng Kinh tế - Hạ tầng làm chủ đầu tư công trình xây dựng mới 1 cây cầu phục vụ giao thông (không có sửa chữa). Kinh phí lập dự toán khoảng 450 triệu đồng, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên, lĩnh vực sự nghiệp kinh tế. Tôi xin hỏi, công trình nêu trên có được áp dụng Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất hay không? Công trình sự nghiệp có tính chất đầu tư dưới 500 triệu đồng có áp dụng đấu thầu tại Điều 19 Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 không? Các chi phí thuê tư vấn (chi phí lập dự toán, thẩm tra dự toán, giám sát...) có được thanh toán không?
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Thoa

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Điểm c Khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu quy định:

“Hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản. Khi quyết định áp dụng loại hợp đồng quy định tại Khoản 2 (hợp đồng theo đơn giá cố định) và Khoản 3 (hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh) Điều này, người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm loại hợp đồng này phù hợp hơn so với hợp đồng trọn gói. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói”.

Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu quy định:

“Đối với từng gói thầu cụ thể, căn cứ quy mô, tính chất gói thầu, chủ đầu tư quy định loại hợp đồng áp dụng cho phù hợp để làm căn cứ lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; ký kết hợp đồng. Một gói thầu có thể được thực hiện theo một hoặc nhiều hợp đồng; trong một hợp đồng có thể áp dụng một hoặc nhiều loại hợp đồng quy định tại các Điểm a, b, c, d Khoản này. Trường hợp áp dụng nhiều loại hợp đồng thì phải quy định rõ loại hợp đồng tương ứng với từng nội dung công việc cụ thể. Trường hợp gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói thì trong tờ trình chủ đầu tư không cần giải thích lý do áp dụng”.

Theo đó, khi trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với công trình xây lắp quy mô nhỏ, đại diện chủ đầu tư có đề xuất hình thức hợp đồng trọn gói đối với gói thầu nêu trên. Tôi xin hỏi, như vậy là đúng hay sai?

Xem chi tiết
Thái Văn Duy

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi làm việc tại một đơn vị tư nhân, tôi muốn kê khai người phụ thuộc là vợ. Hiện vợ tôi trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động nhưng vì điều kiện phải ở nhà trông 2 con nhỏ nên chỉ làm nông nghiệp và không có nguồn thu nhập. Vậy tôi có được kê khai người phụ thuộc là vợ không?
Xem chi tiết
Lê Phúc Chính

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi đang công tác tại Sở Tài chính. Trong quá trình thực hiện, quản lý tài sản công tôi gặp một số vướng mắc như sau: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ, ở địa phương đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất đối với trụ sở làm việc cũ (Chi cục thuế) bằng hình thức: Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Mục đích sử dụng đất đối với Chi cục thuế là đất thương mại dịch vụ, theo Luật Đất đai năm 2013 thì chỉ có trường hợp nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần hoặc hàng năm. Theo quy định tại Khoản 6 Điều 11 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ: “6. Việc tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá và quy định tại Điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP”. Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ, thì khi xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với trụ sở Chi cục thuế chỉ có cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê (không có cho thuê đất trả tiền hàng năm). Tuy nhiên, theo Luật Đất đai năm 2013, thì Nhà nước cho thuê đất thông qua hình thức trả tiền thuê đất một lần hoặc hàng năm (thẩm quyền chọn lựa hình thức cho thuê đất thuộc địa phương quyết định). Bên cạnh đó, Kết luận số 36-KL/TW ngày 6/9/2018 của Bộ Chính trị thì tiến tới thực hiện chủ yếu hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm, đảm bảo nguồn thu ổn định, tránh thất thu ngân sách nhà nước. Theo tôi hiểu, Điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ chỉ quy định cách xác định giá khởi điểm, không quy định hình thức cho thuê đất. Việc chọn hình thức cho thuê đất phải theo Luật Đất đai 2013 và chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị tại Kết luận số 36-KL/TW ngày 6/9/2018. Vậy, trên cơ sở nêu trên, ở địa phương thực hiện bán tài sản trên đất và cho thuê đất trả tiền hàng năm thông qua hình thức đấu giá đối với trụ sở Chi cục thuế có phù hợp hay không? Xem chi tiết
Nguyễn Huy Long

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần của tôi gồm 3 thành viên, trong đó 1 thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty. Theo quy định về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị trong công ty tôi giống với quy định từ Điểm a đến Điểm p Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020. Vậy, Hội đồng quản trị trong công ty tôi có thể ủy quyền một phần hoặc toàn bộ thẩm quyền của mình cho Giám đốc công ty được hay không? Theo Điểm b Khoản 9 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên Hội đồng quản trị có quyền ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Vậy, người được ủy quyền có quyền tự quyết vấn đề biểu quyết được hay không (không phụ thuộc ý chí thành viên Hội đồng quản trị) trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị cho phép người ủy quyền làm điều đó? Xem chi tiết
Vũ Đức Minh