Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi làm việc tại Ban quản lý trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Tôi thực hiện chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Theo Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, bên mời thầu không phải lập biên bản đóng mở thầu. Tuy nhiên, khi trình hồ sơ thẩm định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, cơ quan thẩm định yêu cầu đơn vị tôi phải lập biên bản đóng, mở thầu theo quy định về hồ sơ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tại Nghị định nêu trên. Xin hỏi, tôi có bắt buộc phải lập biên bản đóng, mở thầu khi trình thẩm định hay không?
Xem chi tiết
Kiều Thị Thu Hoài

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi tổ chức đấu thầu dự án đầu tư xây dựng, đã chọn được nhà thầu nhưng nhà thầu hủy, không thực hiện nữa. Về quy định công ty phải tổ chức đấu thầu lại nhưng không kịp tiến độ. Do đó, công ty tôi dự định mua vật tư và thuê đơn vị gia công làm.

Cho tôi hỏi, công ty tôi có vi phạm quy định về không tổ chức đấu thầu hay không? Mức phạt như thế nào?

Xem chi tiết
Ngọc An

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi đã lập hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT trước ngày 31/12/2020.

Cho tôi hỏi, sau ngày Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu lực chỉ có riêng công ty tôi đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm… theo yêu cầu trong nội dung công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất của dự án nêu trên thì khi đó UBND tỉnh sẽ quyết định chủ trương đầu tư ngay theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP hay phải thực hiện việc thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14? Việc nhà đầu tư được lựa chọn theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP đối với trường hợp quyết định chủ trương đầu tư có được coi là nhà đầu tư đã trúng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư không?

Xem chi tiết
Nguyễn Việt Cường

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Bệnh viện của tôi có gói thầu vệ sinh bệnh viện, thuộc gói thầu phi tư vấn. Tại E-HSMT quy định: “Nhà thầu phải có ít nhất 20 nhân viên đã có giấy chứng nhận đào tạo, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận thực hành vệ sinh công nghiệp. Nhà thầu cam kết số nhân viên này sẽ làm việc tại bệnh viện, có danh sách 20 nhân viên kèm theo để bệnh viện theo dõi, đối chiếu khi thực hiện hợp đồng”.

Trong HSDT của nhà thầu, nhà thầu đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Nhà thầu cam kết tại công văn cam kết khả năng huy động nhân sự như sau:

“- Nhà thầu cam kết có ít nhất 20 nhân viên làm việc tại bệnh viện, có giấy chứng nhận đào tạo thực hành vệ sinh công nghiệp; Nhà thầu cung cấp danh sách 20 nhân viên kèm theo để bệnh viện theo dõi, đối chiếu khi thực hiện hợp đồng...

 - Tất cả các nhân sự huy động cho gói thầu đều đã và đang làm việc cho nhà thầu và có hợp đồng lao động có hiệu lực đến hết thời gian thực hiện gói thầu...

- Nhà thầu cam kết về khả năng huy động nhân sự và đề xuất phương án sử dụng hiệu quả”.

Trong quá trình hoàn thiện và ký kết hợp đồng, nhà thầu có gửi công văn về việc thông báo chấp thuận hoàn thiện và ký kết hợp đồng, trong đó, nhà thầu có kiến nghị về nhân sự. Theo đó, nhà thầu có phương án tuyển dụng, đào tạo nguồn lực tại chỗ, đề xuất thay thế tất cả 20 nhân viên đã cam kết trong HSDT sẽ làm việc tại bệnh viện. Các nhân viên thay thế này đã từng làm việc tại bệnh viện và đã được hợp đồng lao động với công ty vệ sinh cũ đã ký kết hợp đồng với bệnh viện và cùng tham gia gói thầu này. Bệnh viện đã có công văn trả lời, đề nghị nhà thầu thực hiện đúng như cam kết về nhân sự trong HSDT.

Cho tôi hỏi, nếu nhà thầu không tuân theo những cam kết trong HSDT thì xử lý như thế nào? Trong tình huống này, khi hai bên đang vướng mắc trong quá trình hoàn thiện và ký kết hợp đồng thì nên xử lý tình huống như thế nào là đúng theo quy định?

Xem chi tiết
Bùi Thị Liễu

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Năm 2020, do đại dịch covid-19 nên cơ quan tôi thường xuyên tổ chức các cuộc họp trực tuyến, để đáp ứng nhiệm vụ chính trị thì các xã trên địa bàn huyện có trang bị thêm một số thiết bị phục vụ cho họp trực tuyến như: Màn hinh; thiết bị điều khiển; âm ly; loa, micro; webcam hội nghị; hệ điều hành, cổng kết nối....

Theo Quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định 50/2017/QĐ-TTg thì máy móc thiết bị phục vụ hoạt động chung của cơ quan, đơn vị bao gồm: Máy móc thiết bị trang bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tuy nhiên khi thanh toán tại Kho bạc nhà nước huyện thì cho rằng đây là máy móc thiết bị chuyên dùng chứ không phải là máy móc thiết bị dùng chung, nên không đồng ý thanh toán vì nếu là máy móc thiết bị chuyên dùng thì phải đưa vào danh mục máy móc thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cho tôi hỏi, các thiết bị để lắp đặt cho phòng họp trực tuyền nêu trên là máy móc thiết bị dùng chung hay là máy móc thiết bị chuyên dùng? Máy móc, thiết bị nào là phục vụ hoạt động chung và loại nào là chuyên dùng?

Xem chi tiết
Minh Hải

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cho tôi hỏi: Sau khi trúng thầu qua mạng, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu nộp bản giấy HSDT trong đó có bằng cấp, hợp đồng đã thực hiện mang tính tương tự bản công chứng. Chủ đầu tư yêu cầu ngày công chứng phải trước ngày đóng thầu của E-HSMT. Vậy, có quy định nào bắt buộc các văn bản công chứng bổ sung này phải công chứng trước ngày đóng thầu của HSMT không? Xem chi tiết
Nguyễn Thành Công

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Theo tôi tham khảo phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP tách biệt rõ 2 loại: Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định của pháp luật về đầu tư PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại, công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh.

Tuy nhiên, quy định về nội dung hồ sơ mời thầu tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và mẫu hồ sơ mời thầu theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT chỉ hướng dẫn việc xác định giá sàn nộp ngân sách Nhà nước đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất, mà không có quy định đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định của pháp luật về đầu tư PPP.

Cho tôi hỏi, khi lập hồ sơ mời thầu đối với các dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) thuộc quy định chuyển tiếp của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP có phải tính toán và đưa quy định nhà đầu tư phải nộp giá sàn nộp ngân sách Nhà nước (m3) đối với dự án khác (dự án để thanh toán dự án BT) vào hồ sơ mời thầu đối với loại dự án BT không?

Xem chi tiết
Hà Thanh Huyền

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Khoản 1 Điều 71 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh gồm: Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh; bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh.

Như vậy, hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật chỉ gồm 2 loại văn bản, giấy tờ nêu trên.

Tôi xin hỏi, khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh ông có phải nộp thêm các giấy tờ khác như: Bản sao chứng thực hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh; bản sao chứng thực Sổ hộ khẩu của chủ hộ kinh doanh… hay không?

Việc cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu phải nộp thêm giấy tờ nêu trên có đúng quy định không?

Xem chi tiết
Mạnh Hùng

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hiện một số doanh nghiệp lớn phát hành hóa đơn điện tử dưới hình thức file PDF, trên hóa đơn có ghi "Bản thể hiện của hóa đơn điện tử". Tôi xin hỏi, các doanh nghiệp khi mua hàng hóa, dịch vụ có được in các file PDF như trên để chuyển đổi hóa đơn theo đúng quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC hay không?

Trường hợp không được (do thiếu ký hiệu "Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử") thì các doanh nghiệp có được đóng dấu mộc kí hiệu "Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử" lên hóa đơn giấy để bảo đảm việc chuyển đổi theo đúng quy định về ký hiệu riêng tại Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC không?

Trường hợp các doanh nghiệp đã lưu trữ hóa đơn chuyển đổi đầu vào (hóa đơn giấy) thì các doanh nghiệp có bắt buộc phải lưu trữ hóa đơn gốc hay không?

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hoa

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trong Bảng tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (mẫu 03 webform trên hệ thống) của E-HSMT có yêu cầu hợp đồng tương tự cụ thể như sau: “Hợp đồng tương tự của nhà thầu trong vòng 3 năm trở lại đây: Tính từ ngày 1/1/2017 đến thời điểm đóng thầu (thời điểm đóng thầu ngày 20/10/2020)”.

Tuy nhiên Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSMT có yêu cầu về hợp đồng tương tự như sau: “Kinh nghiệm hợp đồng tương tự của nhà thầu trong vòng 3 năm gần đây (2017, 2018, 2019)”.

Vì nội dung yêu cầu chi tiết về hợp đồng tại 2 mục trên là như nhau, theo đó nhà thầu có đề xuất 1 hợp đồng được thực hiện trong năm 2020 và hoàn thành trước thời điểm đóng thầu. Ông Thiết hỏi, hợp đồng của nhà thầu có được xem xét để đánh giá năng lực kinh nghiệm không?

Hồ sơ mời thầu có yêu cầu về nhân sự chủ chốt như sau: “Nhân sự có chứng chỉ hạng bậc 3/7 trở lên”. Vậy, hồ sơ dự thầu của nhà thầu có đề xuất nhân sự có bằng đại học chyên ngành cơ khí thì có đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu không?

Hồ sơ mời thầu có yêu cầu kinh nghiệm nhân sự chủ chốt như sau: “≥ 3 năm (tính tổng thời gian thực hiện công việc)”. Theo đó, hồ sơ dự thầu đề xuất nhân sự kèm bảng kê khai lý lịch thực hiện công việc liên quan lớn hơn 36 tháng. Hợp đồng lao động có thời gian làm việc thực tế tại công ty lớn hơn 36 tháng tính đến thời điểm đóng thầu. Tuy nhiên bằng cấp liên quan của nhân sự chưa đến 36 tháng tính đến thời điểm đấu thầu (cụ thể chứng chỉ hàn cấp tháng 11/2017 - thời điểm đóng thầu là tháng 10/2020). Vậy, trong trường hợp này nhân sự của nhà thầu có đáp ứng đủ 3 năm kinh nghiệm không?

Hồ sơ mời thầu có có yêu cầu về nhân sự chủ chốt như sau: “1 nhân sự vị trí A và 1 nhân sự vị trí B”. Theo hồ sơ dự thầu nhà thầu có đề xuất nhân sự 1 bố trí vị trí A, nhân sự 2 và nhân sự 3 (nhân sự 3 dự phòng cho nhân sự 2) bố trí vị trí B. Tuy nhiên, nhân sự 1 không đạt yêu cầu tại ví trí A. Tôi xin hỏi, trong quá trình làm rõ nhân sự nhà thầu có thể đề xuất điều chuyển nhân sự 3 sang vị trí A không (trường hợp này nhân sự 3 đáp ứng yêu cầu vị trí A)?

Hồ sơ mời thầu có yêu cầu về nhân sự chủ chốt như sau: “Yêu cầu nhân sự tốt nghiệp đại học chuyên ngành mạng máy tính”. Theo đó nhân sự nhà thầu đề xuất có bằng tốt nghiệp đại học ngành đào tạo là công nghệ thông tin và có chuyên ngành mạng máy tính (trên bằng đại học chỉ thể hiện ngành đào tạo là công nghệ thông tin không thể hiện chuyên ngành mạng máy tính. Trên bảng điểm có xác nhận của trường thì có thể hiện chuyên ngành mạng máy tính). Vậy, nhà thầu nộp bằng tốt nghiệp và bảng điểm trong hồ sơ dự thầu thì có đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu không?

Xem chi tiết
Nguyễn Duy Thiết