Gửi câu hỏi
Lĩnh vực khác

Hỏi: Có cần xác nhận cư trú khi làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân?

Chế Hoàng Quân - 12:40 06/11/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi ra UBND xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM để xin xác nhận tình trạng hôn nhân và được cán bộ tư pháp - hộ tịch hướng dẫn, phải có Căn cước công dân và Sổ hộ khẩu. Do tôi chỉ có Căn cước công dân và biên bản thu hồi sổ Hộ khẩu nên được yêu cầu phải có giấy xác nhận cư trú của Công an xã. Xin hỏi, việc yêu cầu phải có giấy xác nhận cư trú như trên có đúng không?

Trả lời

UBND xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 18/10/2022, ông Nguyễn Thanh Phong, công chức Tư pháp – Hộ tịch có tiếp ông Chế Hoàng Quân đến yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời cung cấp Căn cước công dân và biên bản thu hồi Sổ hộ khẩu.

Căn cứ Khoản 1, Điều 2 và Khoản 3, Điều 22 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

Người yêu cầu đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là Hộ chiếu, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

Trong thời gian 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức Tư pháp – Hộ tịch kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu. Nếu người có yêu cầu có đủ điều kiện, việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là phù hợp quy định pháp luật thì công chức Tư pháp – Hộ tịch trình Chủ tịch UBND ký cấp 1 bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có yêu cầu. Nội dung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi đúng tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu và mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Việc công chức Tư pháp – Hộ tịch hướng dẫn ông Quân liên hệ Công an xã yêu cầu cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú để bổ sung hồ sơ xác nhận tình trạng hôn nhân là đúng quy định về hộ tịch.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top