Gửi câu hỏi
Lĩnh vực khác

Hỏi: Có quy định xét công nhận danh hiệu 'Tộc họ văn hóa' hay không?

Nguyễn Văn Tú - 20:58 24/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi muốn đăng ký xây dựng "Tộc họ văn hoá" của dòng họ (đang ở chung một thị trấn). Xin hỏi, cơ sở pháp lý nào để xây dựng "Tộc họ văn hóa"? Toi phải đăng ký ở đâu và cấp nào xem xét để công nhận?

Trả lời

Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời vấn đề này như sau:

"Tộc họ văn hóa" không được quy định là một danh hiệu thi đua trong Luật Thi đua, khen thưởng. Vì vậy, các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương không ban hành quy định trình tự, thủ tục xét, công nhận danh hiệu "Tộc họ văn hóa" chung trong toàn quốc.

Hiện nay, một số địa phương đã căn cứ vào tình hình thực tiễn, chủ động ban hành quy định về công nhận danh hiệu "Tộc họ văn hóa" trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Vì vậy, đề nghị ông Nguyễn Văn Tú liên hệ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Sở Văn hóa và Thể thao) tỉnh, thành phố nơi ông đang sinh sống để được hướng dẫn.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top