Gửi câu hỏi
Lĩnh vực khác

Hỏi: Điểm mới trong bầu cử tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng

Trương Anh Tuấn - 15:38 14/05/2021

Chi tiết câu hỏi

Xin hỏi, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, việc tổ chức bầu cử tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng có điểm gì khác biệt?

Trả lời

Hội đồng bầu cử Quốc gia trả lời vấn đề này như sau:

Theo các Nghị quyết số 97/2019/QH14, số 119/2020/QH14 và số 131/2020/QH14 của Quốc hội thì tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức thực hiện mô hình chính quyền đô thị từ năm 2021.

Theo đó, bắt đầu từ nhiệm kỳ 2021-2026, ở các phường của thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức HĐND phường; ở các quận, phường của thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh đều không tổ chức HĐND quận, HĐND phường.

Như vậy, việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn các thành phố nói trên sẽ được tiến hành như sau:

- Trên địa bàn thành phố Hà Nội, chỉ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, đại biểu HĐND các quận, đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây, đại biểu HĐND các huyện thuộc thành phố Hà Nội và đại biểu HĐND các xã, thị trấn thuộc các huyện, thị xã của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

- Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, chỉ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng, đại biểu HĐND huyện Hòa Vang và đại biểu HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2021-2026.

- Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu HĐND thành phố Thủ Đức, đại biểu HĐND các huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và đại biểu HĐND các xã, thị trấn thuộc các huyện của Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top