Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi thuộc lĩnh vực:

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Nguyễn Anh Phong
Nguyễn Anh Phong - 07:05 04/09/2023

Căn cứ xác định thủ tục môi trường cho dự án

Sở Y tế là chủ đầu tư thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Sơn La”, đầu tư xây dựng cơ sở cho 40 trạm y tế tại các xã, thuộc 10 huyện trên địa bàn tỉnh thuộc nhóm B theo tiêu chí của pháp luật về đầu tư công, không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. Số liệu cho từng hạng mục của Dự án nêu trên với diện tích đất là đất của trạm y tế xã, không thuộc đất phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quy mô diện tích sử dụng đất, đất có mặt nước của dự án nhỏ (tổng diện tích sử dụng đất bao gồm cả đất cây xanh chỉ 6,19 ha); lượng chất thải nguy hại của từng trạm y tế 0,56 kg/ngày đêm (0,56 kg/ngày/trạm x 40 trạm = 22,4 kg/ngày; bình quân mỗi huyện có 4 trạm y tế (4 trạm x 0,56 kg/ngày = 2,24 kg/ngày tương đương 67,2 kg/tháng), không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường mà chỉ thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường; lượng nước thải 2 m3/ngày đêm và có tính chất tương tự như nước thải sinh hoạt và được thu gom vào bể tự hoại để xử lý trước khi xả thải ra hệ thống thoát nước thải của địa phương. Trước khi phê duyệt dự án, chủ đầu tư đã thực thiện thủ tục đăng ký môi trường cho các điểm trạm. Hiện trong quá trình lập điều chỉnh dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục môi trường (lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường cho dự án). Tôi xin hỏi, việc cấp giấy phép môi trường cho dự án (cho 40 điểm trạm nằm trên phạm vi 40 xã, vận hành độc lập với nhau) có phù hợp hay không? Công tác thủ tục môi trường nằm ở giai đoạn chuẩn bị dự án, vậy khi điều chỉnh dự án đưa nội dung công tác này vào có hợp lý không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Phạm Ngọc Hoàng
Phạm Ngọc Hoàng - 21:20 03/09/2023

Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Năm 2020, tôi nhận chuyển nhượng 10 ha đất trồng cây hằng năm. Năm 2021, tôi nhận chuyển nhượng 15 ha đất trồng cây lâu năm và năm 2022, tôi nhận chuyển nhượng 15 ha đất trồng lúa. Hiện nay, tôi nhận chuyển nhượng thêm khoảng 3 ha đất trồng lúa, Văn phòng Đăng ký đất đai cho biết tôi đã vượt hạn điền đất nông nghiệp là 40 ha (10 ha + 15 ha + 15 ha). Xin hỏi, như vậy có đúng không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Minh Tâm
Minh Tâm - 11:05 02/09/2023

Thuê thêm đất mở rộng dự án có phải đấu giá?

Công ty tư nhân có dự án xã hội hóa về y tế đang hoạt động hơn 15 năm, được nhà nước cho thuê và miễn tiền thuê đất, nay có nhu cầu mở rộng diện tích đất liền kề để xây dựng công trình phục vụ cho khám, chữa bệnh. Khu đất này đã được quy hoạch là đất y tế. Tôi xin hỏi, vậy diện tích đất xin mở rộng này phải thực hiện thủ tục đấu thầu/đấu giá đất hay thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư, được nhà nước giao đất?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu - 11:05 01/09/2023

Đăng ký kinh doanh vận tải cần giấy tờ gì?

Tôi muốn kinh doanh dịch vụ xe 4 chỗ. Xin hỏi, tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Nguyễn Đức Thiện
Nguyễn Đức Thiện - 08:05 01/09/2023

Trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Hiện nay việc tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư được UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Tuy nhiên, khi thực hiện thanh toán kinh phí cho đơn vị tổ chức đấu giá có khó khăn, vướng mắc. Tôi xin hỏi, chủ đầu tư là UBND các xã, thị trấn nhưng lại do UBND huyện đứng ra ký kết hợp đồng với đơn vị tổ chức đấu giá, khi thanh toán kinh phí tổ chức đấu giá lại do UBND cấp xã thanh toán thì có đúng quy định không? Nếu theo quy định đơn vị nào ký hợp đồng thì đơn vị đó có trách nhiệm thanh toán. Khi đó UBND cấp huyện đứng ra thanh toán thì không thể lấy từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất cấp huyện được hưởng theo tỷ lệ để chi (quy định nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất dùng để chi đầu tư phát triển). Xin hỏi, UBND cấp huyện có thể ủy quyền cho cấp xã thực hiện việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá đất được không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Ngô Hoàng Diệu Thúy
Ngô Hoàng Diệu Thúy - 09:05 31/08/2023

Làm thế nào để đăng ký biến động đất đai?

Năm 2022, tôi và nhiều hộ gia đình, cá nhân đã gửi bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Ayun Pa đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để đăng ký biến động mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hằng năm sang đất nông nghiệp khác để phục vụ nhu cầu sản xuất. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp nhu cầu của người dân, tham mưu UBND thị xã trình HĐND thị xã và HĐND đã ban hành nghị quyết vào ngày 21/12/2022 về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã, trong đó có biểu chi tiết phân bổ đất nông nghiệp khác trong năm 2023 là 10,56 ha của rất nhiều hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã. UBND thị xã đã gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện. Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo về kết quả kiểm tra kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã, trong đó nêu rõ: "Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép (đăng ký biến động) của hộ gia đình cá nhân thì không đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023". Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Ayun Pa đã được UBND tỉnh phê duyệt, chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp khác đã được xác định đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Như vậy, các chỉ tiêu diện tích đến năm 2023 đủ để xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng. Nội dung phúc đáp của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai lại là: "... Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Ayun Pa không có cơ sở thực hiện xác nhận đăng ký biến động đối với trường hợp của bà và các trường hợp tương tự khi quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt không có đất nông nghiệp khác...", trái ngược với thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường. Như vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường không đưa diện tích mà tôi và các hộ gia đình, cá nhân đã đăng ký nhu cầu vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023, dẫn đến kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt không có đất nông nghiệp khác. Tôi xin hỏi, việc này cơ quan nào làm đúng quy định? Các hộ gia đình, cá nhân phải làm gì để được chấp thuận đăng ký biến động từ đất trồng cây hằng năm sang đất nông nghiệp khác để phục vụ nhu cầu sản xuất?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Đỗ Đức Chính
Đỗ Đức Chính - 11:30 30/08/2023

Nguyên tắc, điều kiện bồi thường khi thu hồi đất

Gia đình tôi có tổng diện tích 2.153 m2 bị thu hồi hết để phục vụ công trình của quốc gia, trong đó có 400 m2 đất ở, còn lại là đất trồng cây hằng năm khác. Trong vườn nhà tôi có cây lâu năm ăn trái và cây lấy gỗ như keo, mít, ổi. Xin hỏi, khi nhà nước thu hồi thì gia đình tôi có được đền bù hết không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Nguyễn Thị Anh Trân
Nguyễn Thị Anh Trân - 14:48 29/08/2023

Có được cộng dồn diện tích đất thu hồi để nhận chính sách hỗ trợ?

Tôi có đất thuộc diện thu hồi để làm đường. Tôi nhận được 2 quyết định thu hồi đất cho 2 thửa đất khác nhau của cùng 1 dự án và đều là đất ruộng. Nếu cộng dồn diện tích thu hồi của 2 quyết định nêu trên thì gia đình tôi đủ điều kiện được hỗ trợ ổn định đời sống (3 tháng, 4 nhân khẩu). Tuy nhiên, cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng giải thích, căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì không được cộng dồn diện tích đất thu hồi theo dự án. Tôi xin hỏi, quyết định không cộng dồn diện tích thu hồi là đúng hay sai?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Trương Quốc Đạt
Trương Quốc Đạt - 10:59 29/08/2023

Dự án kéo dài, có phải bổ sung đánh giá tác động môi trường?

Dự án nhà máy nước sạch công suất 10.000 m3/ngày sử dụng nguồn vốn vay ODA và vốn đối ứng của Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án và UBND tỉnh phê duyệt dự án từ năm 2007. Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên dự án kéo dài, đến ngày 28/3/2018, UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án để triển khai thực hiện và hiện nay đang thi công xây dựng công trình (đã thi công từ tháng 10/2022). Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã điều chỉnh chủ trương đầu tư để đổi tên dự án cho phù hợp với Biên bản ghi nhớ giữa 2 nước, đồng thời điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Sau đó, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án theo các nội dung phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình thực hiện, công ty tôi gặp khó khăn trong việc triển khai áp dụng Luật Bảo vệ môi trường 2020, ông đề nghị được giải đáp một số nội dung sau: Dự án đã được phê duyệt từ năm 2007 và phê duyệt điều chỉnh bổ sung ngày 28/3/2018, trước ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực. Nay dự án đang được triển khai thi công, vậy có cần phải lập, thẩm định và trình phê duyệt bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không? Thực tế đặc thù, dự án nhà máy cung cấp nước sạch khi đi vào vận hành chỉ phát sinh một số loại chất thải: Nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý qua công trình bể tự hoại để xử lý nước thải tại chỗ; nước rửa lọc được thu hồi vào bể thu hồi và bơm tuần hoàn tiếp tục xử lý. Riêng lượng bùn được xử lý qua cụm xử lý bùn gồm hạng mục bể xử lý bùn, bể nén bùn và nhà làm khô bùn. Bùn sau khi được xử lý sẽ được đơn vị có giấy phép của địa phương thu gom xử lý theo quy định. Trong trường hợp này, có cần phải xin giấy phép môi trường hay không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Bùi Duy Quốc Thắng
Bùi Duy Quốc Thắng - 09:16 29/08/2023

Điều kiện tách thửa đất

Tôi và 2 người anh, em ruột cùng có quyền sử dụng 600 m2 đất ở. Xin hỏi, 3 anh em tôi có được phép tách thửa đất này thành 2 phần hay không (200 m2 – phần A, 400 m2 – phần B)? Tôi dự kiến tách thửa, phần A tiếp giáp mặt tiền đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, có bề ngang 3,6 m và phần B rộng 11 m có lối đi riêng rộng 2 m, dài 21 m kết nối ra mặt tiền đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Lê Tấn Hùng
Lê Tấn Hùng - 08:05 28/08/2023

Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Tôi xin hỏi, để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, ngoài việc căn cứ kế hoạch sử dụng đất và nhu cầu của người sử dụng đất thì có căn cứ theo các quy hoạch khác như quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới hay không? Hiện tại ở địa phương tôi, điều kiện để thửa đất được cho phép chuyển mục đích sử dụng là ngoài kế hoạch sử dụng đất hằng năm thì còn phải phù hợp với quy hoạch phân khu, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới (áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ), như vậy có đúng quy định hay không?
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top