Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Làm nhiệm vụ nào được hưởng chế độ đặc thù phòng, chống dịch?

Nguyễn Kim Chuyên - 10:46 07/03/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi là quân nhân chuyên nghiệp, từ tháng 8/2021 được điều động thực hiện nhiệm vụ tại kho vaccine của quân khu (tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vaccine phòng COVID-19 đến các tỉnh, huyện thuộc địa bàn quân khu đảm nhiệm). Xin hỏi, những người như tôi có thuộc diện thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 không? Nếu có thì mức được hưởng bao nhiêu tiền/ngày? Trong quá trình công tác từ tháng 8 đến nay tôi chưa được hưởng chế độ chính sách gì.

Trả lời

Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng trả lời vấn đề này như sau:

Lực lượng làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ, bảo quản, vận chuyển vaccine là một trong những lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 thì lực lượng làm nhiệm vụ tại kho vaccine không thuộc đối tượng được hưởng chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch số 2286/KH-BQP thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 năm 2021 - 2022, trong đó đã triển khai 8 kho vaccine tại 7 quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Khi Quốc hội và Chính phủ dự thảo điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng chống dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng đã có Công văn số 3523/BQP-TC ngày 14/9/2021 và số 3944/BQP-TC ngày 4/10/2021 đề nghị bổ sung một số lực lượng của Bộ Quốc phòng tham gia làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 (trong đó, có đề nghị bổ sung lực lượng làm nhiệm vụ vận chuyển, điều phối, tiếp nhận, bảo quản vaccine; lực lượng làm nhiệm vụ vận chuyển, điều phối, tiếp nhận, bảo quản oxy; vận chuyển, canh gác thi hài, tro cốt các trường hợp tử vong nhiễm SARS-CoV-2 và một số đối tượng khác được hưởng chế độ đặc thù phòng, chống dịch COVID-19).

Khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng chống dịch COVID-19 thì lực lượng làm nhiệm vụ vận chuyển, điều phối, tiếp nhận, bảo quản vaccine cùng với một số đối tượng khác (như vận chuyển, điều phối, tiếp nhận, bảo quản oxy; vận chuyển, canh gác thi hài, tro cốt các trường hợp tử vong nhiễm SARS-CoV-2;...) không được bổ sung để được hưởng chế độ đặc thù phòng, chống dịch COVID-19.

Như vậy, theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 và số 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 của Chính phủ thì lực lượng làm nhiệm vụ tại kho vaccine phòng, chống dịch COVID-19 trong và ngoài quân đội nói chung cũng như của Quân khu 2 nói riêng không thuộc đối tượng được hưởng chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top