Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi thuộc lĩnh vực:

Lao động - Tiền lương

Lao động - Tiền lương

Nguyễn Thị Trang
Nguyễn Thị Trang - 08:34 17/10/2023

Không tinh giản biên chế với trường hợp đủ điều kiện về hưu

Ông A sinh ngày 15/7/1964, có 34 năm đóng BHXH, trong đó có đủ 15 năm trở lên làm việc tại vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Vậy ông A có đủ điều kiện để nghỉ tinh giản biên chế không? Những đối tượng so với tuổi nghỉ hưu ở Phụ lục II không đủ điều kiện thì có thể so với tuổi nghỉ hưu ở Phụ lục I được không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Nguyễn Hoàng Luật
Nguyễn Hoàng Luật - 08:36 16/10/2023

Viên chức chưa được thôi việc trong những trường hợp nào?

Viên chức làm việc tại một đơn vị sự nghiệp công lập muốn chấm dứt hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, nhưng khi gửi thông báo với mong muốn chấm dứt thì nhận được phản hồi từ Ban lãnh đạo đơn vị rằng không đồng ý chấm dứt hợp đồng làm việc và lý do được đưa ra là "do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế" theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 57 Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức. Tôi tìm hiểu quy định của pháp luật được biết, thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn được quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Viên chức 2010: "Điều 29. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc … 4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày". Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, quy định chưa giải quyết thôi việc của viên chức trong trường hợp "do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế" được áp dụng trong trường hợp cụ thể nào? Việc áp dụng quy định nói trên có ảnh hưởng, mâu thuẫn với quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Viên chức 2010 không? Việc viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc không xác định thời hạn sau khi nhận được thông báo viện dẫn quy định nêu trên có phải hành vi trái pháp luật?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Hà Văn Ba
Hà Văn Ba - 16:51 12/10/2023

Xác định viên chức trúng tuyển thế nào khi có cùng kết quả thi?

Một cơ sở giáo dục đại học công lập A đăng thông báo tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động tại một vị trí việc làm với 1 chỉ tiêu. Khi tiếp nhận hồ sơ thì có 2 ứng viên (cả hai đều đang là viên chức của đơn vị sự nghiệp khác) nộp hồ sơ. Cơ sở giáo dục đại học công lập A đã thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch, kết quả cả 2 ứng viên đều đạt yêu cầu. Tôi xin hỏi, cơ sở giáo dục đại học công lập A có được quyền tiếp nhận cả 2 ứng viên không hay chỉ được tiếp nhận 1 ứng viên?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Nguyễn Thị Thùy Liên
Nguyễn Thị Thùy Liên - 11:10 10/10/2023

Bốn nhóm vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Tôi công tác tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Cơ quan tôi đang triển khai rà soát vị trí việc làm của viên chức để làm cơ sở thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2023-2026 theo kế hoạch của UBND tỉnh. Xin hỏi, xác định vị trí việc làm trong các trường cao đẳng (giáo dục nghề nghiệp) căn cứ văn bản nào?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Bùi Thanh Liêm
Bùi Thanh Liêm - 09:53 10/10/2023

Xếp lương viên chức tuyển dụng đã có thời gian đóng BHXH

Tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế năm 2017. Năm 2018, tôi ký hợp đồng lao động làm chuyên viên tại đơn vị sự nghiệp công lập, mã ngạch 01.003, hệ số 2,34 (tập sự 1 năm đến tháng 1/2019). Tháng 5/2020, tôi chuyển công tác sang đơn vị sự nghiệp công lập khác làm kế toán viên, mã ngạch 06.031. Tháng 6/2022, tôi trúng tuyển viên chức chức danh nghề nghiệp chuyên viên, mã số 01.003, bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo (bằng đại học kinh tế). Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã quy định: Trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định tại Nghị định này, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức (nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn) ở trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận được tính để làm căn cứ xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận. Xin hỏi, thời gian đóng BHXH của tôi từ năm 2019 có được tính để làm căn cứ xếp lương không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Nguyễn My Văn
Nguyễn My Văn - 10:31 09/10/2023

Đơn vị sự nghiệp có được ký hợp đồng làm chuyên môn?

Tháng 1/2014, tôi được tuyển dụng hợp đồng lao động làm chuyên viên hành chính tại đơn vị sự nghiệp công lập A, xếp lương ngạch chuyên viên, mã số 01.003 (đóng BHXH theo ngạch chuyên viên) Tháng 1/2021, tôi được tiếp nhận vào viên chức, ký hợp đồng làm việc tại đơn vị sự nghiệp A, tiếp tục được xếp lương ngạch chuyên viên, mã số 01.003. Quá trình làm việc tại đơn vị sự nghiệp A của tôi là 6 năm trong đó 5 năm làm hợp đồng chuyên môn và hơn 1 năm là hợp đồng làm việc. Năm 2023, tôi có nguyện vọng chuyển làm công chức tại đơn vị B. Xin hỏi, trường hợp của tôi có được tiếp nhận vào làm công chức theo Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Nguyễn Phi
Nguyễn Phi - 10:29 09/10/2023

Làm việc tại Hội có được phụ cấp công vụ?

Tôi đăng ký tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức do UBND tỉnh tổ chức và trúng tuyển vào vị trí chuyên viên tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Tôi đang thực hiện chế độ tập sự và hưởng 85% mức lương bậc 1, hệ số 2.34, ngạch chuyên viên. Xin hỏi, tôi có phải là công chức và hưởng phụ cấp công vụ theo quy định không? Trường hợp nếu không phải, thì việc tuyển dụng vào công chức nhưng không được hưởng các chế độ của công chức có đúng không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Trần Thị Mỹ Liên
Trần Thị Mỹ Liên - 07:05 07/10/2023

Thẩm quyền cho thôi giữ chức vụ Bí thư Đoàn cấp xã

Tôi xin hỏi, cán bộ Bí thư Đoàn cấp xã có đơn xin thôi việc, thì cơ quan nào có thẩm quyền quyết định cho thôi việc?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Thùy Trang
Thùy Trang - 18:43 06/10/2023

Làm kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh có được phụ cấp?

Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở và Sở có liên kết với đơn vị khác thành lập Hội Cựu chiến binh. Hiện cơ quan tôi có trường hợp viên chức trước đây có đi nghĩa vụ quân sự, nay có quyết định giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh (quyết định của đơn vị khác ban hành), không phải của cơ quan tôi. Xin hỏi, quyết định ban hành có đúng không và trường hợp viên chức trên có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh không?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Vũ Thanh Hải
Vũ Thanh Hải - 18:35 06/10/2023

Chế độ tập sự và xếp lương khi trúng tuyển viên chức

Tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2012. Từ năm 2013 đến tháng 4/2023, tôi làm việc tại một số công ty TNHH, có đóng BHXH. Tháng 5/2023, tôi trúng tuyển viên chức, vị trí việc làm quản trị - hành chính tại một đơn vị sự nghiệp công lập. Tôi xin hỏi, đối chiếu với quy định tại Khoản 5 Điều 13 và tại Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 20/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức thì thời gian tôi công tác có đóng BHXH bắt buộc trước đây tại các công ty TNHH có được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương không? Với thời gian công tác đóng BHXH như vậy, tôi có được miễn chế độ tập sự không và sau khi được bổ nhiệm vào ngạch, tôi có được hưởng lương bậc 4/9, hệ số 3,33 (do được cộng dồn thời gian đóng BHXH là 10 năm) hay chỉ được xếp lương bậc 1/9, hệ số 2,34?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Trịnh Xuân Cường
Trịnh Xuân Cường - 13:52 05/10/2023

Tăng lương cơ sở, tính tiền lương và thu nhập tăng thêm thế nào?

Tôi xin hỏi, đối với các cơ quan có khoản phụ cấp đặc thù như phụ cấp Đảng, đoàn thể, ngành thanh tra... có phải bắt buộc giảm mức phụ cấp đặc thù để bảo đảm mức tiền lương và thu nhập bình quân không vượt quá năm 2022 hay không? Theo tôi tham khảo Điểm a Khoản 13 Điều 3 Thông tư số 78/2022/TT-BTC quy định đối với các cơ quan, đơn vị trung ương đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù: "a) Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù được cấp có thẩm quyền quy định cho đến khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW… mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập bình quân năm 2022". Tôi đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn vấn đề trên.
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top