Gửi câu hỏi
Lĩnh vực khác

Hỏi: Người ký thẻ cử tri bị cách chức, thẻ có còn giá trị?

Hoàng Tiến Nam - 08:27 19/04/2021

Chi tiết câu hỏi

Xin hỏi, trường hợp thẻ cử tri do Chủ tịch UBND xã trước đây ký tên, đóng dấu, nay người đó do sai phạm, khuyết điểm đã bị cách chức, đình chỉ hoặc thôi giữ chức vụ thì thẻ cử tri còn giá trị không?

Trả lời

Hội đồng bầu cử Quốc gia trả lời vấn đề này như sau:

Mẫu thẻ cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Mẫu số 11/HĐBC ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/1/2021, thì thẻ cử tri được phát hành trên cơ sở danh sách cử tri của địa phương được niêm yết (trước ngày 13/4/2021), do đó thẻ cử tri do Chủ tịch UBND ký tên, đóng dấu cấp phát phải là thẻ cử tri dùng cho việc bầu cử vào ngày 23/5/2021, còn thẻ cử tri của nhiệm kỳ trước đây, đến thời điểm hiện tại không còn giá trị nữa.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top