Gửi câu hỏi
Lĩnh vực khác

Hỏi: Được bổ sung danh sách cử tri trước khi bỏ phiếu 24 tiếng

Nguyễn Thu Hương - 14:56 21/05/2021

Chi tiết câu hỏi

Tôi 23 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kon Tum. Tôi đi học xa nhà nhưng do tình hình dịch bệnh nên đã về Kon Tum. Địa phương tôi đã bắt đầu đi phát Thẻ cử tri để chuẩn bị cho ngày 23/5 sắp tới nhưng tôi không được phát do không có tên trong danh sách. Tôi xin hỏi, trường hợp sinh viên đi học xa nhà, giờ muốn về nơi thường trú bỏ phiếu thì phải làm gì?

Trả lời

Hội đồng bầu cử Quốc gia trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp cử tri đã đăng ký thường trú ở địa phương, nếu đã làm thủ tục khai báo tạm vắng trước khi đi lao động, học tập tại địa phương khác thì được coi là không thường trú tại địa phương. UBND cấp xã tại nơi công dân đăng ký thường trú không ghi tên công dân đó vào danh sách cử tri. Trong trường hợp này, công dân có quyền đăng ký để được ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi mình đang tạm trú và thực hiện quyền bầu cử tại nơi tạm trú.

Trường hợp cử tri trở về nơi thường trú trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ thì đến UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú để đề nghị được bổ sung tên vào danh sách cử tri và nhận Thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Trường hợp công dân đã đăng ký thường trú  ở địa phương nhưng chưa làm thủ tục khai báo tạm vắng trước khi đi lao động, học tập tại địa phương khác thì dù trên thực tế đã vắng mặt dài ngày ở nơi thường trú, UBND cấp xã vẫn phải ghi tên công dân đó vào danh sách cử tri để họ thực hiện quyền bầu cử ở địa phương, trừ trường hợp bản thân cử tri hoặc người thân của cử tri đó đã thông báo nguyện vọng của cử tri về việc không tham gia bỏ phiếu ở nơi thường trú. Đồng thời cần có có biện pháp thông tin phù hợp để cử tri biết về việc danh sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử của mình.

Sinh viên Nguyễn Thu Hương năm nay 23 tuổi, hoàn toàn có quyền đi bầu cử. Trong trường hợp này, sinh viên cần khẩn trương đến UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú để đề nghị được bổ sung tên vào danh sách cử tri và nhận Thẻ cử tri để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top