Gửi câu hỏi
Lĩnh vực khác

Hỏi: Không được nhờ bỏ phiếu hộ khi đi cách ly tập trung

Nguyễn Văn Tú - 15:39 19/05/2021

Chi tiết câu hỏi

Tôi đã nhận được Thẻ cử tri và bản danh sách người ứng cử tại khu vực. Xin hỏi, nếu đến đúng ngày bầu cử mà tôi thuộc diện phải đi cách ly tập trung thì tôi bỏ phiếu như thế nào? Tôi có thể đưa Thẻ cử tri cho người khác để bầu hộ có được không?

Trả lời

Hội đồng bầu cử Quốc gia trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của Luật, cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu hộ, bầu thay. Trừ trường hợp cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri.

Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm.

Trường hợp cử tri bị đi cách ly tập trung, chậm nhất 24 giờ trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, thì người phụ trách cơ sở cách ly tập trung có trách nhiệm lập danh sách và thông báo đến UBND cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung để bổ sung vào danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở cách ly tập trung theo quy định tại Điều 34 của Luật Bầu cử. Đồng thời thông báo ngay đến UBND cấp xã nơi cử tri đã có tên trong danh sách cử tri trước đó để cập nhật thông tin về việc cử tri bỏ phiếu ở nơi khác.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top