Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi thuộc lĩnh vực:

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Văn Phương
Nguyễn Văn Phương - 08:21 13/03/2023

Căn cứ xác định giá khởi điểm để đấu giá đất thuê

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi gặp vướng mắc về xác định giá khởi điểm cho thuê đất trả tiền hằng năm như sau: Tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ quy định: "Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 4 như sau: "3. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê a) Trường hợp đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn một năm. Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm do cơ quan tài chính xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất…". Tại Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Điều 1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 3 3. Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuê a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm: - Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm là đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm do cơ quan tài chính xác định trên cơ sở giá đất tại Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành…". Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ: "Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 1. Sửa đổi Điểm a Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 4 như sau: 5. Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất được áp dụng trong các trường hợp sau: d) Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản này… 6. Trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất, thuê mặt nước a) Trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất mà diện tích tính thu tiền thuê đất, thuê mặt nước của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại được thực hiện theo quy định của Chính phủ về giá đất và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có); trong đó giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định, chuyển cho Hội đồng thẩm định giá đất của địa phương do Sở Tài chính làm thường trực hội đồng tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;". Hiện tại, ở địa phương tôi đang xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm, thửa đất tính theo giá đất trong Bảng giá đất có giá trị trên 90 tỷ đồng ở địa bàn tỉnh miền núi, vùng cao nhưng không biết áp dụng văn bản nào để xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm. Tôi xin hỏi, trường hợp của địa phương việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm có phải do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá cụ thể gửi cho Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt hay không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Thị Lộc
Nguyễn Thị Lộc - 08:19 13/03/2023

Doanh nghiệp FDI góp vốn điều lệ tăng thêm qua tài khoản nào?

Tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (công ty) thực hiện dự án mới tại Việt Nam. Trên Giấy chứng nhận đầu tư ghi số vốn cho dự án mới là 100.000 USD tương đương 2,3 tỷ đồng. Hiện, tài khoản thanh toán Việt Nam đồng của công ty đã đủ 2,3 tỷ đồng để thực hiện dự án mới. Tôi xin hỏi, công ty có phải chuyển tiền từ tài khoản thanh toán của công ty sang tài khoản vốn để thực hiện việc góp vốn đầu tư cho dự án không? Có thể sử dụng tiền từ tài khoản thanh toán để thực hiện dự án mà không cần thông qua tài khoản vốn hay không? Theo tôi. nếu chuyển từ tài khoản thanh toán sang tài khoản vốn của công ty xong chuyển ngược lại từ tài khoản vốn sang tài khoản thanh toán để lấy tiền thực hiện dự án như vậy là bất cập. Công ty ở Việt Nam chỉ có 1 tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ngoại tệ.
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang
Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang - 16:20 11/03/2023

Một nhà thầu có được ghi tên trong nhiều hồ sơ dự thầu?

Bên mời thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu tư vấn X. Có 2 nhà thầu tham gia đấu thầu là nhà thầu A và nhà thầu B. Trong quá trình đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia đấu thầu nhận thấy nhà thầu A đứng tên là nhà thầu phụ đảm nhận một phần công việc trong E-HSDT của nhà thầu B. Trong tổ chuyên gia đấu thầu có hai ý kiến xử lý như sau: - Ý kiến thứ nhất: Nhà thầu A vừa là nhà thầu chính tham dự thầu, vừa là nhà thầu phụ của nhà thầu B tham dự thầu của cùng một gói thầu. Như vậy, nhà thầu A đã thông thầu với nhà thầu B. Vì vậy, đề nghị loại nhà thầu A, B do vi phạm Luật Đấu thầu. Đề nghị hủy thầu gói thầu này. - Ý kiến thứ hai: Nhà thầu A có tên trong E-HSDT của nhà thầu B chỉ với tư cách nhà thầu phụ, không phải thành viên liên danh dự thầu nên không vi phạm quy định của Luật Đấu thầu. Vì vậy không thể loại 2 nhà thầu này mà vẫn phải tiến hành đánh giá tiếp cả 2 E-HSDT. Xin hỏi, bên mời thầu cần giải quyết tình huống trên như thế nào?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Văn Chính
Nguyễn Văn Chính - 08:28 10/03/2023

Khi nào cần yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu?

Trong quá trình công tác, tôi có gặp tình huống trong đấu thầu mua sắm hàng hóa một giai đoạn một túi hồ sơ như sau: Tại bảng cam kết vật tư trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu có hai trang trùng nhau (trang A và trang B), danh mục hàng hóa từ 16 đến 22 ở hai trang là như nhau, danh mục hàng hóa số 23 là ở hai trang khác nhau. Ở trang A, nhà thầu chào ghế chờ loại modul 3 ghế (CH-10), kích thước: W1820 x D630 x H820mm mã GPC02-3/Hòa Phát. Ở trang B, nhà thầu chào ghế chờ loại modul 3 ghế (CH-10), kích thước: W1810 x D650 x H780mm/nhà thầu gia công tại xưởng. Tại bảng giá dự thầu nhà thầu chỉ chào giá cho một loại là: Ghế chờ loại modul 3 ghế (CH-10). Xin hỏi, trong trường hợp trên hồ sơ dự thầu của nhà thầu có được làm rõ không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trịnh Nguyên Thảo
Trịnh Nguyên Thảo - 12:18 09/03/2023

Chào hàng cạnh tranh qua mạng, chấm thầu theo phương pháp nào?

Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP về quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường, trong đó quy định "Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và đánh giá về kỹ thuật". Tuy nhiên, tại Điều 4 Chương I Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT: "3. Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn: a) Mẫu số 3A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ". Trong mẫu số 3A có nội dung: "Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Khi sử dụng phương pháp chấm điểm thì phải quy định mức điểm tối thiểu và mức điểm tối đa đối với các tiêu chuẩn tổng quát, tiêu chuẩn chi tiết. Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên yêu cầu về các sản phẩm đầu ra được nêu tại Chương V…". Tôi xin hỏi, bên mời thầu có thể sử dụng phương pháp đánh giá chấm điểm để đánh giá kỹ thuật hồ sơ đề xuất được không? Hay phải sử dụng phương pháp đánh giá đạt/không đạt đối với quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đặng Hồng Sơn
Đặng Hồng Sơn - 10:07 09/03/2023

Dự án đầu tư mới được hưởng mức thuế ưu đãi như thế nào?

Công ty tôi thành lập không có giấy chứng nhận đầu tư, chỉ có giấy phép đăng ký kinh doanh, trụ sở chính ở xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Theo tôi tham khảo Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/11/2014, quy định: "3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính…". Tại Khoản 4 Điều 19: "4… a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ…". Xin hỏi, công ty tôi có được hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu mới thành lập và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Phạm Trung Thành
Phạm Trung Thành - 08:44 09/03/2023

Bốn giải pháp xử lý tồn tại trong đấu thầu qua mạng

Đơn vị tôi đã thực hiện đấu thầu qua mạng tất cả các gói thầu. Tuy nhiên, theo tôi thì phương thức đấu thầu này không mang lại hiệu quả tiết kiệm chi phí (do giảm thầu) so với đấu thầu truyền thống. Các nhà thầu xây lắp thường trúng thầu ở mức giá rất sát với dự toán của gói thầu (đấu thầu qua mạng thường là 95%-99%, trước đây, đấu thầu truyền thống có khi giảm giá đến 40% và thường trúng ở mức 75%-90% dự toán gói thầu). Trong ngành tôi công tác lại có quy định nếu chỉ định thầu thì phải chiết giảm tối thiểu 10% giá trị, nhưng hiện nay không còn được chỉ định thầu nữa. Do đó, việc thực hiện đấu thầu qua mạng tại đơn vị tôi bị thiệt hại như sau: Tỷ lệ giảm thầu của các gói thầu đấu thầu qua mạng thấp hơn so với các gói thầu đấu thầu truyền thống trước đây; tỷ lệ giảm thầu của đấu thầu qua mạng chỉ từ 1%-5%, trong khi chỉ định thầu lại được chiết giảm tối thiểu 10%. Tôi xin hỏi, nếu tình trạng đấu thầu của đơn vị tôi vẫn như trên thì có được phép chỉ định thầu để tiết kiệm chi phí nhiều hơn so với công tác đấu thầu này không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh - 14:53 08/03/2023

Quyền thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Điều 6 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn như sau: "1. Chủ đầu tư trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 2. Người có thẩm quyền giao tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu". Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Mẫu số 01, tờ trình của chủ đầu tư: "Kính gửi người có thẩm quyền". Tuy nhiên, theo quy định chức năng nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư là "thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu". Vì vậy, các chủ đầu tư lập tờ trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư mà không gửi UBND cấp tỉnh. Tôi xin hỏi, trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định khi chưa được "Người có thẩm quyền giao tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu" theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 nêu trên thì có đúng thẩm quyền hay không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Phạm Trần Bảo Khánh
Phạm Trần Bảo Khánh - 11:13 08/03/2023

Hướng dẫn điền biểu mẫu dự thầu qua mạng

Tôi xin hỏi, nhà thầu tư vấn dự thầu qua mạng (theo Mẫu hồ sơ mời thầu số 4A ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT) khi điền biểu mẫu thì có thể sử dụng Mẫu số 05 thuộc biểu mẫu mời thầu và dự thầu để đưa ra các đề xuất sửa đổi liên quan tới điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng hay không? Nếu các đề xuất sửa đổi thuộc điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng của Mẫu số 4A (ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT) không được đưa vào Mẫu số 05 nêu trên thì các đề xuất sửa đổi trên sẽ được đưa vào biểu mẫu nào?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Thị Ngọc Diệu
Nguyễn Thị Ngọc Diệu - 09:33 08/03/2023

Cách tính thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản

Công ty tôi hoạt động môi giới bất động sản, trụ sở chính tại TPHCM. Trong năm 2022, công ty tôi có ký kết hợp đồng môi giới với các khách hàng là cá nhân có quyền sử dụng đất tại Bình Phước. Để tiện giao dịch pháp lý, công ty tôi ký kết hợp đồng ủy quyền toàn phần về thửa đất đó. Đến khi bán được thửa đất, công ty tôi xuất 1 hóa đơn dịch vụ môi giới và 1 hóa đơn thù lao ủy quyền. Đến thời điểm nhận sổ đất, Chi cục Thuế ở Bình Phước yêu cầu công ty tôi nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai là 1% của 10% thuế GTGT của phí môi giới và phí thù lao ủy quyền liên quan đến các thửa đất. Theo tôi tìm hiểu Khoản 1b Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC, công ty phải nộp thuế GTGT vãng lai khi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản chứ không phải quy định trên hoạt động kinh doanh bất động sản. Xin hỏi, công ty tôi là nhận môi giới và nhận ủy quyền bất động sản như trên có được xem như là hoạt động chuyển nhượng bất động sản không? Nếu được xem là hoạt động chuyển nhượng bất động sản để nộp thuế thì doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của hoạt động chuyển nhượng bất động sản để nộp thuế TNDN vãng lai theo Khoản 2b Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC được tính như thế nào?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đặng Thị Thảo Nguyên
Đặng Thị Thảo Nguyên - 08:08 02/03/2023

Nộp thuế qua mạng có được không?

Tôi xin hỏi, người nộp thuế có thể thực hiện nộp thuế điện tử (online) được không?
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top