Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi thuộc lĩnh vực:

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Lê Thị Minh Anh
Lê Thị Minh Anh - 11:31 03/04/2024

Quảng cáo trên phương tiện giao thông cần thực hiện thủ tục gì?

Công ty tôi có nhu cầu thực hiện quảng cáo bằng phương tiện giao thông (chủ yếu là ô tô cá nhân) trên nhiều tỉnh thành. Xin hỏi, công ty của tôi có cần thực hiện thủ tục thông báo nào không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn - 10:05 03/04/2024

Tài liệu dự thầu trong USB có coi là hợp lệ?

Bên mời thầu có tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC bằng hồ sơ giấy (không qua mạng) theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Ở bước đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, trong danh sách nhà thầu được đánh giá có 1 nhà thầu ghi trong bản gốc hồ sơ dự thầu (và các bản sao) phần phương pháp luận (phương pháp chấm điểm) ở mục chi tiết đề nghị: "Chủ đầu tư xem xét chi tiết ở hồ sơ trong USB gửi kèm". Tôi xin hỏi, trường hợp này tổ chuyên gia/bên mời thầu có được xem xét, đánh giá hồ sơ, tài liệu nhà thầu gửi trong USB (bản scan có chữ ký của nhà thầu)? Trường hợp để tạo tính cạnh tranh và công bằng, bên mời thầu có được gửi công văn làm rõ với nhà thầu trên, trong đó nêu rõ: "Bên mời thầu không chấp nhận hồ sơ copy trên USB, đề nghị nhà thầu cung cấp bản giấy có xác nhận và phải hoàn toàn thống nhất/giống với bản copy trên USB để bên mời thầu có căn cứ xem xét đánh giá"? Khi đó, việc cung cấp hồ sơ trên của nhà thầu (nếu có) có bị xem là thay đổi bản chất của hồ sơ dự thầu hay không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hoàng Văn Điệp
Hoàng Văn Điệp - 10:05 02/04/2024

Cách tính số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt gói thầu

Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (hiện nay đã được thay thế bằng Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022) có hướng dẫn xác định kinh nghiệm đối với nhân sự chủ chốt (tại mẫu số 04A) bao gồm 2 nội dung: Tổng số năm kinh nghiệm (tối thiểu... năm); kinh nghiệm trong các công việc tương tự (tối thiểu... năm). Tuy nhiên, theo hướng dẫn trên phát sinh một số cách hiểu khác nhau, trong quá trình thực hiện về cách xác định kinh nghiệm trong các công việc tương tự của nhân sự chủ chốt để đánh giá năng lực của nhân sự chủ chốt, cụ thể như sau: - Cách hiểu thứ nhất: Số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Ví dụ: Thời gian bắt đầu thực hiện công việc tương tự của nhân sự A là ngày 1/2/2017, thời gian đóng thầu của gói thầu đang xét là ngày 1/2/2021 thì số năm kinh nghiệm trong các công việc tương tự là 4 năm. - Cách hiểu thứ hai: Số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được xác định bằng cách cộng dồn thời gian thực hiện các hợp đồng tương tự của nhân sự chủ chốt đối với các hợp đồng đã thực hiện trước đó. Ví dụ: Nhân sự chủ chốt A thực hiện 1 hợp đồng tương tự từ ngày 1/2/2017 đến ngày 1/2/2018 (1 năm) và 1 hợp đồng từ ngày 1/5/2022 đến ngày 1/5/2023 (1 năm) thì số năm kinh nghiệm trong các công việc tương tự là 1 + 1 = 2 năm. Tôi xin hỏi, kinh nghiệm trong các công việc tương tự (tối thiểu... năm) của nhân sự chủ chốt tại thời điểm Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT có hiệu lực được xác định như thế nào? Trong 2 cách hiểu nêu trên thì cách hiểu nào là đúng?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Dương Kim Loan
Dương Kim Loan - 16:08 01/04/2024

Điều kiện làm cửa hàng trưởng bán lẻ xăng dầu

Tôi xin hỏi, theo quy định hiện hành, để được làm cửa hàng trưởng cửa hàng bán lẻ xăng dầu thì có bắt buộc phải có chứng chỉ nghiệp vụ cửa hàng trưởng hay không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Lê Tự
Lê Tự - 08:05 01/04/2024

Điều kiện được sản xuất phim

Công ty tôi đang có nhu cầu sản xuất phim điện ảnh và truyền hình. Theo tôi được biết thì Luật Điện ảnh và nghị định không còn quy định về vốn pháp định cho công ty. Xin hỏi, công ty tôi cần xin giấy phép gì và điều kiện như thế nào để có thể sản xuất phim?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Duy Hiếu
Nguyễn Duy Hiếu - 10:34 30/03/2024

Thời điểm hoàn thành hợp đồng có gồm thời gian bảo hành?

Đối với gói thầu tư vấn giám sát, ghi chú tại Chương III Tiêu chuẩn đánh giá thời điểm xác định hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu công việc hoàn thành. Tôi xin hỏi, thời điểm nghiệm thu công việc hoàn thành đối với gói thầu giám sát có bao gồm thời gian bảo hành của gói thầu thi công không? Ví dụ, hợp đồng thi công nghiệm thu năm 2020 nhưng hết bảo hành năm 2021 thì đánh giá công việc hoàn thành là 2020 hay 2021?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Nguyễn Thị Ngọc Ánh - 10:33 30/03/2024

Khi nào cần đăng ký chương trình khuyến mại?

Tôi xin hỏi, nếu tổ chức nhiều chương trình khuyến mại cho cùng một mặt hàng trong một tháng, mỗi chương trình cách nhau 3-5 ngày và tổng giá trị khuyến mại của mỗi chương trình đều dưới 100 triệu đồng thì có cần thực hiện thủ tục đăng ký/thông báo chương trình khuyến mại hay không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hoàng Thị Hóa
Hoàng Thị Hóa - 14:53 29/03/2024

Nhà thầu phụ có được thuê lại nhân công của chủ đầu tư?

Tôi đang công tác tại đơn vị sự nghiệp, tự bảo đảm chi thường xuyên. Đơn vị có 250 viên chức và người lao động thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chính do UBND thành phố giao. Trong đó, bao gồm quản lý, duy trì, tôn tạo, xây dựng mới hệ thống công viên, khuôn viên, vườn hoa, cây xanh đô thị, cây xanh đường phố; sản xuất kinh doanh các loại hoa cây cảnh, cây giống; hoạt động tư vấn thiết kế, giám sát, thi công xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội đô thị, điện trang trí, điện chiếu sáng sân vườn, công viên, khuôn viên, vườn hoa. Đơn vị tôi là chủ đầu tư một công trình (bên A), nhà thầu (bên B) thuê thêm một nhà thầu phụ (B') để thi công công trình. Nay, nhà thầu phụ (B') muốn thuê lại nhân công của đơn vị tôi để thi công công trình này (vì đơn vị tôi có lao động). Tôi xin hỏi, đơn vị tôi thực hiện như vậy có được không? Có được đưa vào doanh thu của đơn vị không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Duy Hưng
Duy Hưng - 08:31 28/03/2024

Hàng hóa nào phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu?

Công ty tôi nhập khẩu các mặt hàng cần kiểm tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hoá nhóm 2 tại khu vực TPHCM theo Quyết định số 1182/QĐ-BCT ngày 6/4/2021. Mặt hàng là bộ phân chia và khuếch đại 9go62m 4 dây điện, 2 cuộn cáp tivi (250 m/cuộn), 2 cái khuếch đại, 50 cái đầu kết nối RF, 50 cái đầu kết nối F, hiệu EBY/LIX/Mwshine, model: SP-03/MW-BLE-M22, hàng mới 100% (HS code: 85371099). Xin hỏi, công ty tôi phải làm thủ tục thế nào và ở đâu?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Việt Hòa
Nguyễn Việt Hòa - 07:05 27/03/2024

Căn cứ đánh giá khả năng huy động thiết bị thi công của nhà thầu

Để chứng minh khả năng sẵn sàng huy động thiết bị thi công chủ yếu, khi dự thầu nhà thầu phải đính kèm E-HSDT những tài liệu sau: - Giấy Chứng nhận kiểm định kỹ thuật an toàn lao động còn hiệu lực của các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thuộc danh mục Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; - Giấy Chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực của xe máy chuyên dùng được lưu hành theo quy định tại Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; - Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; - Giấy Chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận hiệu chuẩn còn hiệu lực của phương tiện, thiết bị đo theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; - Giấy tờ chứng minh sở hữu. Tôi xin hỏi, hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp, bên mời thầu quy định nội dung nêu trên có phù hợp với quy định về pháp luật đấu thầu hay không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trần Quang Tuấn
Trần Quang Tuấn - 10:05 26/03/2024

Gói thầu có sự tham gia của cộng đồng, chọn nhà thầu thế nào?

Đơn vị tôi có 1 dự án giao thông thuộc cơ chế đặc thù đang đến bước lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng. Chủ đầu tư đã thực hiện thông báo mời thầu từ cộng đồng theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, trên địa bàn xã và huyện không có đơn vị nào tham gia cũng như đủ năng lực để thực hiện. Tôi xin hỏi, vậy bước tiếp theo đơn vị tôi cần phải làm như thế nào?
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top