Gửi câu hỏi
Lĩnh vực khác

Hỏi: Các huyện đảo lập tổ bầu cử thế nào?

Trần Thị Huế - 15:36 14/05/2021

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, ở những đơn vị hành chính cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã (như một số huyện đảo) thì việc thành lập Tổ bầu cử được thực hiện như thế nào?

Trả lời

Hội đồng bầu cử Quốc gia trả lời vấn đề này như sau:

Đối với các đơn vị hành chính cấp huyện không được chia thành các đơn vị hành chính cấp xã (ví dụ như tại một số huyện đảo) thì UBND cấp huyện sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên gồm Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viên là đại diện cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương.
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top