Gửi câu hỏi
Lĩnh vực khác

Hỏi: Hỗ trợ gạo theo nhân khẩu hay hộ gia đình?

Lê Thị Luyện - 12:08 03/12/2021

Chi tiết câu hỏi

Tôi được biết tỉnh Phú Yên có thông báo hỗ trợ gạo cho huyện nào thực hiện giãn cách xã hội, mỗi nhân khẩu 15 kg. Nhưng thôn của tôi lại phát theo hộ, mỗi hộ được 15kg. Xin hỏi, thôn của tôi thực hiện như vậy có đúng không?

Trả lời

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên trả lời vấn đề này như sau:

Việc hỗ trợ gạo cứu đói được thực hiện theo quy trình quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ. Tại Chương III Trợ giúp khẩn cấp, Điều 12 Hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu từ ngân sách Nhà nước quy định: Hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng trong thời gian 1 tháng cho mỗi đợt hỗ trợ đối với các đối tượng thuộc hộ thiếu đói dịp Tết âm lịch. Hỗ trợ không quá 3 tháng cho mỗi đợt hỗ trợ cho đối tượng thiếu đói do thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, giáp hạt hoặc lý do bất khả kháng khác từ nguồn lực của địa phương và nguồn dự trữ quốc gia.

Như vậy, việc hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 là hỗ trợ cho đối tượng thiếu đói do bất khả kháng (dịch bệnh) chứ không phải hỗ trợ theo hộ.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều người dân gặp khó khăn nên địa phương thực hiện việc hỗ trợ theo hộ nhằm chia sẻ trong lúc khó khăn nên mọi người dân hết sức thông cảm đồng hành cùng chính quyền các cấp và Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top